29.9.2020

Alajärven tuulivoimahankkeet kokonaan Ilmattaren omistukseen

Ilmatar on hankkinut Möksyn ja Louhukankaan yhteensä noin 250 MW:n tuulivoimahankkeet kokonaan omistukseensa. Tuulipuistojen rakennustyöt käynnistyvät arviolta vuoden 2021 aikana.

Ilmatar aloitti Möksyn ja Louhukankaan tuulipuistojen suunnittelun Alajärven ja Kyyjärven rajalle vuonna 2012. Yhtiö on vastannut hankkeiden etenemisestä, ympäristövaikutusten arvioinnista ja pääsuunnittelusta yhteistyössä eri viranomaistahojen kanssa. Kansainvälinen uusiutuvan energian projekteihin erikoistunut toimija liittyi mukaan hankkeeseen projektin edetessä, ja nyt tehdyn kaupan myötä Alajärven hankkeet siirtyivät kokonaisuudessaan Ilmattaren omistukseen. 

Korkein hallinto-oikeus vahvisti heinäkuussa Möksyn ja Louhukankaan tuulivoimapuistojen 39 voimalan rakennuslupien lainvoimaisuuden, ja rakennustöiden on määrä käynnistyä vuoden 2021 aikana. 

”Alajärven hankkeessa hyödynnetään tuulivoimateollisuuden parhaita käytäntöjä ja uusinta teknologiaa. Vastaamme kotimaisena toimijana koko mittavan hankkeen toteutuksesta, operoinnista, sähköntuotannosta ja tuulisähkön myynnistä sekä kuluttaja- että yritysasiakkaille. Tämä osoittaa jälleen Ilmattaren poikkeuksellisen kyvyn toimia puhtaan energiantuotannon jokaisessa vaiheessa hankekehityksestä aina voimaloiden käyttöön ja sähkön toimittamiseen asti”, kommentoi Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama.

Möksyn ja Louhukankaan tuulipuistot sijoittuvat yhden Suomen kantaverkon merkittävimmän solmupisteen, Alajärven sähköaseman, välittömään läheisyyteen. Tuulipuistojen on määrä alkaa tuottaa puhdasta ja kotimaista tuulisähköä vuoden 2023 aikana.