Aurinkoenergia

Aurinkoenergia

Kuten tuulienergia, myös aurinkoenergia, vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Vaikutukset luontoon ovat vähäisiä ja osa vaikutuksista on jopa myönteisiä. Suora myönteinen ympäristövaikutus on kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen ilmastonmuutoksen torjumiseksi.  Sekä tuuli- että aurinkoenergian kasvihuonekaasupäästöt syntyvät pääosin vain niiden rakennusvaiheessa.

Suomessa, jossa on pitkä ja pimeä talvikausi, aurinkoenergia on rajoitetusti. Tuulisähkö on tästä syystä aurinkoenergialla tuotettuaenergiaa tasaisempi vaihtoehto sähkön tuotantoon. Tosin Suomessa pitkää ja pimeää talvea kompensoi hyvin valoisa kesä, joka nostaa Suomen aurinkotuntien määrän ehkä hieman yllättäenkin samalle tasolle Saksan ja esimerkiksi Tanskan aurinkotuntien kanssa.

Aurinkoenergia

Kuten tuulienergia, myös aurinkoenergia, vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Vaikutukset luontoon ovat vähäisiä ja osa vaikutuksista on jopa myönteisiä. Suora myönteinen ympäristövaikutus on kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen ilmastonmuutoksen torjumiseksi.  Sekä tuuli- että aurinkoenergian kasvihuonekaasupäästöt syntyvät pääosin vain niiden rakennusvaiheessa.

Suomessa, jossa on pitkä ja pimeä talvikausi, aurinkoenergia on rajoitetusti. Tuulisähkö on tästä syystä aurinkoenergialla tuotettuaenergiaa tasaisempi vaihtoehto sähkön tuotantoon. Tosin Suomessa pitkää ja pimeää talvea kompensoi hyvin valoisa kesä, joka nostaa Suomen aurinkotuntien määrän ehkä hieman yllättäenkin samalle tasolle Saksan ja esimerkiksi Tanskan aurinkotuntien kanssa.

Aurinkoenergia on äänetöntä

Aurinkoenergia on äänetöntä

Aurinkosähköä tuotetaan aurinkopaneelien avulla. Aurinkopaneelit koostuvat aurinkokennoista, joissa auringonsäteiden energia saa aikaiseksi sähköjännitteen. Aurinkopaneelien kennot Aurinkopaneelin tuottama sähkö voidaan varastoida yhdessä tai useammassa akussa. Akkua käytetään yöllä ja pilvisinä päivinä.

Lisäksi yksi tuulivoimala tuottaa huomattavasti enemmän sähköä kuin mitä tukulla aurinkopaneeleita voidaan saada aikaiseksi. Teknologian kehittyessä, on todennäköistä, että tulevaisuudessa pystytään kehittämään yhä tehokkaampia aurinkopaneeleita.

Aurinkoenergian hyödyksi puolestaan voidaan laskea sen täydellinen äänettömyys. Tuulivoima saa osakseen arvostelua sen tuottamaan ääneen liittyen, joskin ääni, mukaan lukien infraääni, on huomattavasti vähäisempää todellisuudessa kuin mitä mielikuvat aiheesta saattavat olla.

Aurinkoenergia on äänetöntä

Aurinkosähköä tuotetaan aurinkopaneelien avulla. Aurinkopaneelit koostuvat aurinkokennoista, joissa auringonsäteiden energia saa aikaiseksi sähköjännitteen. Aurinkopaneelien kennot Aurinkopaneelin tuottama sähkö voidaan varastoida yhdessä tai useammassa akussa. Akkua käytetään yöllä ja pilvisinä päivinä.

Lisäksi yksi tuulivoimala tuottaa huomattavasti enemmän sähköä kuin mitä tukulla aurinkopaneeleita voidaan saada aikaiseksi. Teknologian kehittyessä, on todennäköistä, että tulevaisuudessa pystytään kehittämään yhä tehokkaampia aurinkopaneeleita.

Aurinkoenergian hyödyksi puolestaan voidaan laskea sen täydellinen äänettömyys. Tuulivoima saa osakseen arvostelua sen tuottamaan ääneen liittyen, joskin ääni, mukaan lukien infraääni, on huomattavasti vähäisempää todellisuudessa kuin mitä mielikuvat aiheesta saattavat olla.

Aurinkosähkön vs. Tuulisähkö

Aurinkosähkön vs. Tuulisähkö

Aurinkovoimalla tuotetulla aurinkosähköllä ja tuulivoiman avulla tuotetulla tuulisähköllä, on monia samoja hyötyjä. Näistä kiistämättömästi paras nykyilmaston kannalta katsottuna lienee näiden sähkön tuotantotapojen ympäristöystävällisyys. Ekologisuudesta huolimatta, kummallakin ekosähkön tuotantotavalla on myös omat heikkoutensa.  Esimerkiksi tuulivoimalan sijoittaminen vaatii ympäristöltä tiettyjä ominaisuuksia. Tuulivoimalan ympärillä on oltava tilaa eikä siitä saa koitua haittaa alueen eläinkunnalle. Lisäksi tuulivoima toimii parhaiten tuulisella paikalla.

Aurinkovoima taas on riippuvainen auringosta. Paneelit tuottavat sähköä aurinkoiseen aikaan. Aurinkopaneelit vievät vähemmän tilaa ja sopivat useampaan paikkaan tuulivoimaloihin verrattuna. Aurinkopaneeli ei useinkaan ole kiinni sähköverkossa samoin kuten tuulivoimalat. Näin ollen käyttäjän on helpompi itse säädellä ja vaikuttaa aurinkovoimaan energian tuotantotapana.

 

 

 

Aurinkosähkön vs. Tuulisähkö

Aurinkovoimalla tuotetulla aurinkosähköllä ja tuulivoiman avulla tuotetulla tuulisähköllä, on monia samoja hyötyjä. Näistä kiistämättömästi paras nykyilmaston kannalta katsottuna lienee näiden sähkön tuotantotapojen ympäristöystävällisyys. Ekologisuudesta huolimatta, kummallakin ekosähkön tuotantotavalla on myös omat heikkoutensa.  Esimerkiksi tuulivoimalan sijoittaminen vaatii ympäristöltä tiettyjä ominaisuuksia. Tuulivoimalan ympärillä on oltava tilaa eikä siitä saa koitua haittaa alueen eläinkunnalle. Lisäksi tuulivoima toimii parhaiten tuulisella paikalla.

Aurinkovoima taas on riippuvainen auringosta. Paneelit tuottavat sähköä aurinkoiseen aikaan. Aurinkopaneelit vievät vähemmän tilaa ja sopivat useampaan paikkaan tuulivoimaloihin verrattuna. Aurinkopaneeli ei useinkaan ole kiinni sähköverkossa samoin kuten tuulivoimalat. Näin ollen käyttäjän on helpompi itse säädellä ja vaikuttaa aurinkovoimaan energian tuotantotapana.