3.2.2022

Datahub vahvistaa kuluttajan roolia ja parantaa läpinäkyvyyttä – tuo tiedot sähkön käyttöpaikoista yhteen järjestelmään

Datahubin käyttöönottoa on odotettu, se nopeuttaa, parantaa ja tuo asiakkaalle läpinäkyvämpää palvelua.

Suomessa otetaan helmikuussa 2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, Fingridin hallinnoima datahub. Datahubin käyttöönotto ei vaikuta Ilmattaren asiakkaiden hinnoitteluun.

Datahubiin tullaan tallentamaan sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten käyttöpaikan asiakas- ja kulutustietoa. Järjestelmän on tarkoitus nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla samanaikaisesti – tasapuolisesti ja ajantasaisena.

Sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa huolehtivan Fingridin datahub-projektissa luodaan mittaus-, asiakas-, ja sähkön käyttöpaikkatietovarasto. Näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi silloin, kun asiakas haluaa vaihtaa sähkön myyjää.

– Datahub on erittäin odotettu ja tervetullut lisä koko toimialalle. Käytännössä järjestelmä vahvistaa kuluttajan roolia ja tekee toiminnasta entistäkin läpinäkyvämpää, sillä jatkossa asiakas voi itse tarkastella, mitä tietoja hänestä on datahubissa. Todennäköistä myös on, että kuluttajille voidaan tulevaisuudessa tarjota entistä edullisempaa sähköä, koska datahub myös nopeuttaa toimintoja, kertoo Jarmo Valvio Ilmattarelta.

Ilmatar ja 79 muuta

Keskitettyyn tiedonvaihtojärjestelmään, datahubiin, tulee siirtymään noin 80 sähkönsiirrosta vastaavaa jakeluverkkoyhtiötä ja saman verran sähkönmyyjiä Ilmatar mukaan lukien. Tietojen keskittäminen eri toimijoiden järjestelmistä yhteen paikkaan tulee parantamaan sähköyhtiöiden tarjoamaa asiakaspalvelua, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti. Tämä nopeuttaa palvelua muun muassa sähkönmyyjää vaihdettaessa. Tähän saakka sähkönkäyttöpaikkoihin liittyvät tiedot ovat olleet hajautettuina eri sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden järjestelmissä.

Yhteinen järjestelmä mahdollistaa myös uudenlaisten sovellusten kehittämisen sähkönkäyttäjien hyödyksi, esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan.

Yksityisyydensuoja ja tietoturva tärkeässä roolissa

Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat olleet Fingridin mukaan järjestelmää kehittäessä erityisen tärkeässä roolissa. Tiedot on suojattu teknisesti monin eri tavoin, ja ne välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän toimiminen edellyttää, että tiedot sähkönkäyttöpaikoista ja asiakkaista löytyvät järjestelmästä oikein. Varmistaaksemme turvallisen tiedonvaihdon on jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja voitava yksilöidä varmasti.

Omat järjestelmään tallennetut tiedot tarkastettavissa

Sähköyhtiöiden asiakaspalveluportaalien lisäksi datahubiin tallennetut tiedot tulevat olemaan järjestelmän käyttöönoton jälkeen tarkastettavissa oman asiakaspalveluportaalin kautta. Palvelusta tulee näkemään omien henkilötietojensa lisäksi myös sähkönkäyttöpaikkaan liittyvät asiakastiedot. Palveluun kirjautumisessa käytetään suomi.fi-palvelun tarjoamaa luotettavaa kirjautumista. Palvelun kautta sähkönkäyttäjä voi myös valtuuttaa kolmannen osapuolen toimimaan puolestaan datahubissa.

Lue lisää: Fingrid

Datahubin esittelyvideo katsottavissa täältä (Fingrid)

Lisätietoja:

Jarmo Valvio
Myyntipäällikkö
Ilmatar Energy Oy
[email protected]
+358 40 355 2040

Juha Sarsama
Toimitusjohtaja
Ilmatar Energy Oy
[email protected]
+358 40 774 2099