Ekosähkö

Keskittyminen ympäristöasioihin ja sitoutuminen kestävään kehitykseen ovat yhä tärkeämmässä roolissa muuttuvassa maailmassa, johon globalisaatio ja jatkuva kilpailukyvyn parantaminen tuovat omat haasteensa.  Ilmatar on aktiivinen toimija tuulisähkön koko tuotanto- ja toimitusketjussa. Tuulesta saadaan puhdasta ja uusiutuvaa ekosähköä, joka ei tuota kasvihuonekaasuja ja josta ei synny jätettä.

Tuulesta tuotettua ekosähköä käytetään tällä hetkellä yli 80 maan sähköverkoissa. Vuoden 2014 lopussa tuulisähköä oli 24 maassa ja sen tuotantoon oli yli 1 000 MW kapasiteetti. Tuulivoima tuottaa nyt noin 3 % maailman sähköstä. Tämän luvun odotetaan nousevan yli 15 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Tanska on maa, joka luottaa tällä hetkellä eniten tuulivoiman avulla tuotettuun ekosähköön; melkein 40 % energiankulutuksesta tuotetaan tuulen avulla.

Vesi, bio-, tuuli- ja aurinkosähkö ovat suurimmat vihreän ekosähkön lähteet

Ekosähköä eli  uusiutuvia ekoenergia lähteitä tuulivoiman lisäksi ovat vesivoima, biomassa-, aurinko-, ilmalämpö-, geo- ja hydroterminen energia, valtamerienergia sekä kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut. Ilmatar on ainoa kotimainen sähköyhtiö joka sekä tuottaa että myy tuulivoimalla tuotettua ekosähköä.

Vaihtamalla Ilmattaren tuulisähköön investoit suoraan tulevaisuuteen. Sähkösopimus Ilmattaren kanssa ei ole vain puhtaan tuulivoiman ostamista, vaan sinun sähkösopimuksesi varoilla Ilmatar kehittää ja rakentaa uusia tuulivoimalapuistoja, joilla yhdessä korvataan fossiilisia polttoaineita.

Uusiutuva energia merkitään alkuperätakuulla

Alkuperätakuu kertoo, että vastaava määrä sähköä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Näin kuluttajan on mahdollista tietää, että hänen ostamansa sähkö on uusiutuvaa ekosähköä. Koko Euroopan mittakaavassa alkuperätakuista iso osa (74 %) menee vesivoimalle.
Alkuperätakuita ostetaan ja myydään markkinoilla. Alkuperätakuita on viime vuosina saanut edullisesti, sillä tarjontaa on enemmän kuin kysyntää. Uusiutuvaa sähköä myydään usein jopa halvemmalla kuin “sekasähköä”.

Alkuperätakuita on hankkinut iso osa Suomen sähköyhtiöistä. Joukossa on perinteisiä sähköä tuottavia paikallisia yhtiöitä, mutta myös markkinasähköön keskittyviä sähkönmyyjiä. Ilmatar sekä tuottaa että myy uusiutuvaa ekosähköä tuulisähkön muodossa.