Vornankorpi

Taustatiedot Ilmatar valmistelee Pohjois-Savossa Pielaveden alueelle noin 130 MW:n tuulipuistoa. Vornankorven suunnittelualue sijaitsee Iso-Pangan ja Petäjäjärven välisellä alueella, rajautuen idässä Kuopion kaupungin rajaan ja etelässä Tervon kunnan rajaan. Pielaveden kunnan alueelle on suunnitteilla enintään 13 tuulivoimalaa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan mahdollisuuksia sijoittaa Kuopion kaupungin puolelle muutama tuulivoimala. Vornankorven alueelle suunnitellaan pyyhkäisykorkeudeltaan… Read More

Vermassalo

Taustatiedot Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Vermassalo Oy suunnittelee nimellisteholtaan noin 200 MW tuulivoimahankkeen toteuttamista Virtain kaupungin Vermassalon alueelle. Vermassalon suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Pirkanmaalla noin 10 kilometrin etäisyydellä Virtain keskustaajamasta Vermasjärven länsipuolella. Alustava suunnittelualue on pinta-alaltaan n. 3 200 ha ja se mahdollistaa noin 20-25 tuulivoimalan sijoittamisen. Hankealueen rajaus tukeutuu… Read More

Kotaselkä

Taustatiedot Ilmatar valmistelee Pohjois-Pohjanmaalla Oulun alueelle noin 120-200 MW:n tuulipuistoa. Kotaselän suunnittelualue sijaitsee Oulun Yli-Iin kuntataajaman eteläpuolella, noin 4 kilometriä Yli-Iin kirkonkylältä etelään ja noin 20 kilometriä Kiimingin keskustasta koilliseen. Kotaselän alueelle on suunnitteilla enintään 20 voimalaa. Alueelle suunnitellaan pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä tuulivoimaloita. Alue on osoitettu vireillä olevan Pohjois-Pohjanmaan… Read More

Jäkäläkangas

Taustatiedot Jäkäläkankaan tuulivoimahanke sijaitsee Karvian kunnassa pohjoisessa Satakunnassa. Erinomaiset tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät Isokeitaan hankealueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.   Aikataulu Jäkäläkankaan tuulivoimahankkeen… Read More

Isokeidas

Taustatiedot Isokeitaan tuulivoimahanke sijaitsee Isojoen kunnassa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Erinomaiset tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät Isokeitaan hankealueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.   Aikataulu Isokeitaan tuulivoimahankkeen… Read More

Kultakalliot

Taustatiedot Ilmatar suunnittelee Satakunnassa Merikarvialle noin 50-80 MW:n tuulipuistoa. Kultakallioiden suunnittelualue sijaitsee Merikarvian pohjoisrajalle, valtatie 8:n itäpuolella noin 17 km Merikarvian kirkonkylältä koilliseen. Alueelle suunnitellaan enintään 8 voimalaa, jotka ovat pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Read More

Pyynevankangas

Taustatiedot Ilmatar suunnittelee Satakunnassa Merikarvialle noin 50-80 MW:n tuulipuistoa. Pyynevankankaan suunnittelualue sijaitsee Merikarvian pohjoisrajalle, valtatie 8:n länsipuolella noin 15 km Merikarvian kirkonkylältä pohjoiseen. Alueelle suunnitellaan enintään 8 voimalaa, jotka ovat pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Read More

Tuuramäki

Taustatiedot Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Virrat Oy suunnittelee Virtain kaupungin luoteisrajalle sijoittuvalle Tuuramäen alueelle tuulivoimapuiston rakentamista, ja on tehnyt Virtain kaupungille aloitteen osayleiskaavan laatimisesta tuulivoiman rakentamisen mahdollistamiseksi. Kaavoitusaloite on hyväksytty Virtain kaupunginhallituksessa 20.6.2022. Yleiskaava laadittaisiin siten, että sitä olisi mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena Maankäyttö- ja rakennuslain 77… Read More

Ooperi

Taustatiedot Ilmatar on selvittänyt vuoden 2021 loppupuolelta alkaen mahdollisuuksia toteuttaa Seinäjoen Ooperin alueella maksimissaan 21 voimalan tuulipuistoa. Hyvät tuuliolosuhteet ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Suunnittelun lopputulokseen vaikuttaa muun muassa… Read More

Jokiperä

Taustatiedot Ilmatar on selvittänyt joulukuusta 2021 alkaen mahdollisuuksia toteuttaa Laihian Jokiperän alueella maksimissaan 20 voimalan tuulipuistoa. Hyvät tuuliolosuhteet ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Suunnittelun lopputulokseen vaikuttaa muun muassa kaavoitus-… Read More