Miilukangas

Taustatietoa Ilmatar on selvittänyt mahdollisuuksia toteuttaa Saarijärven Miilukankaan alueella maksimissaan 8 voimalan tuulipuistoa, jonka nimellisteho on 60 megawattia (MW). Hyvät tuuliolosuhteet ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Suunnittelun lopputulokseen vaikuttaa… Read More

Bothnia & Bothnia West

Taustatiedot Ilmatar Offshore suunnittelee kehittävänsä, rakentavansa, omistavansa ja operoivansa merellistä tuulivoimaa Suomen yksinomaisella talousalueella. Bothnia- ja Bothnia West -tuulipuistot ovat kaksi näistä hankkeista ja sijaitsevat keskellä Selkämerta, noin 100 kilometriä Suomen länsirannikolta. Bothnia ja Bothnia West muodostavat yhdessä Suomen suurimman merellisen tuulivoiman kehitysalueen. Tutkimuslupa kattaa lähes 2200 neliökilometrin alueen. Nykytilanne… Read More

Västervik 2

Taustatiedot Ilmatar suunnittelee Pohjanmaalle Kristiinankaupunkiin noin 120-180 MW:n tuulipuistoa. Västervik 2:n suunnittelualue sijaitsee Kristiinankaupungin eteläosaan, tällä hetkellä rakennettavan Västervikin tuulipuiston laajennukseksi sen länsi- ja pohjoispuolelle. Alueelle suunnitellaan enintään 18 voimalaa, jotka ovat pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Suunnittelun lopputulokseen… Read More

Pahkakoski

Taustatietoa Iin Pahkakosken tuulivoimahanke sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Iin kuntaan kuuluvalla Pahkakosken ulkopalstalla, Oulun kaupunkiin kuuluvan Yli-Iin alueen läheisyydessä. Alueelle nousee lähivuosina 30 teollisen kokoluokan tuulivoimalaa. Kyseessä on merkittävän kokoluokan uusiutuvan energian hanke, jolla on merkittäviä vaikutuksia aluetalouden, vihreän siirtymän ja Suomen hiilineutraaliustavoitteiden hyväksi. Ilmatar on hankkinut Pahkakosken ja Jäkäläkankaan maatuulivoimahankkeiden oikeudet… Read More

Stormskär

Taustatiedot Ilmatar Offshore suunnittelee merituulivoiman rakentamista ja tuotantoa kahdella Ahvenanmaan pohjoispuolella sijaitsevalla alueella, jotka on määritelty sopiviksi Ahvenanmaan merialuesuunnitelmassa. Stormskär on näistä alueista suurempi, ja se sijaitsee myös kaukana pohjoisessa. Tuulipuisto on nimetty Stormskärin mukaan, joka on yksi Ahvenanmaan saariston 6 700 saaresta. Nykytilanne Merenpohjatutkimus on käynnissä, ja sen odotetaan… Read More

Väderskär

Taustatiedot Ilmatar Offshore suunnittelee rakentavansa ja tuottavansa merituulivoimaa kahdella Ahvenanmaan pohjoispuolella sijaitsevalla alueella, jotka on määritelty sopiviksi Ahvenanmaan merialuesuunnitelmassa. Väderskär on näistä pienempi. Tuulivoimapuisto on nimetty Väderskärin mukaan, joka on yksi Ahvenanmaan saariston 6 700 saaresta. Nykytilanne Merenpohjatutkimus on käynnissä, ja sen odotetaan valmistuvan keväällä 2023. Lisätiedot Stefan Husa… Read More

Voima

Taustatiedot Ilmatar Offshore suunnittelee merituulivoimaa Suomen talousvyöhykkeellä Pietarsaaren edustalla. Voima-tuulipuisto sijaitsee Merenkurkun pohjoispuolisella alueella. Nykytilanne Valtioneuvoston ja työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä alueen tutkimuslupa on saatu joulukuussa 2022. Lisätiedot Stefan Husa johtava asiantuntija, merialuesuunnittelu Ilmatar Offshore Ab +358 40 128 9122 [email protected]Read More

Norrskär

Taustatiedot Ilmatar Offshore suunnittelee merituulivoimaa Suomen talousvyöhykkeellä. Norrskärin tuulipuisto sijaitsee Merenkurkun alueella Vaasan edustalla. Nykytilanne Valtioneuvoston ja työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä alueen tutkimuslupa on saatu joulukuussa 2022. Lisätiedot Stefan Husa johtava asiantuntija, merialuesuunnittelu Ilmatar Offshore Ab +358 40 128 9122 [email protected]Read More

Vågskär

Taustatiedot Ilmatar Offshore suunnittelee merituulivoimaa Suomen talousvyöhykkeellä Ahvenanmaan pohjoispuolisella merialueella. Vågskärin tuulipuisto sijaitsee lähellä Ilmattaren Stormskärin ja Väderskärin hankealueita Ahvenanmaan aluevesillä, mikä luo hyvät synergiamahdollisuudet projektien välille. Nykytilanne Puolustusvoimilta on saatu myönteinen lausunto jatkotutkimuksia varten elokuussa 2022. Valtioneuvoston ja työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä pohjatutkimuslupa on saatu maaliskuussa 2023. Lisätiedot Stefan… Read More

Miiluhaudanmäki

Taustatiedot Ilmatar on selvittänyt toukokuusta 2022 alkaen mahdollisuuksia toteuttaa Laihian Miiluhaudanmäen alueella maksimissaan 14 voimalan tuulipuistoa. Hyvät tuuliolosuhteet ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Suunnittelun lopputulokseen vaikuttaa… Read More