Stormskär

Taustatiedot Ilmatar Offshore suunnittelee merituulivoiman rakentamista ja tuotantoa kahdella Ahvenanmaan pohjoispuolella sijaitsevalla alueella, jotka on määritelty sopiviksi Ahvenanmaan merialuesuunnitelmassa. Stormskär on näistä alueista suurempi, ja se sijaitsee myös kaukana pohjoisessa. Tuulipuisto on nimetty Stormskärin mukaan, joka on yksi Ahvenanmaan saariston 6 700 saaresta. Nykytilanne Merenpohjatutkimus on käynnissä, ja sen odotetaan… Read More

Väderskär

Taustatiedot Ilmatar Offshore suunnittelee rakentavansa ja tuottavansa merituulivoimaa kahdella Ahvenanmaan pohjoispuolella sijaitsevalla alueella, jotka on määritelty sopiviksi Ahvenanmaan merialuesuunnitelmassa. Väderskär on näistä pienempi. Tuulivoimapuisto on nimetty Väderskärin mukaan, joka on yksi Ahvenanmaan saariston 6 700 saaresta. Nykytilanne Merenpohjatutkimus on käynnissä, ja sen odotetaan valmistuvan keväällä 2023. Lisätiedot Stefan Husa… Read More

Voima

Taustatiedot Ilmatar Offshore suunnittelee merituulivoimaa Suomen talousvyöhykkeellä Pietarsaaren edustalla. Voima-tuulipuisto sijaitsee Merenkurkun pohjoispuolisella alueella. Nykytilanne Valtioneuvoston ja työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä alueen tutkimuslupa on saatu joulukuussa 2022. Lisätiedot Stefan Husa johtava asiantuntija, merialuesuunnittelu Ilmatar Offshore Ab +358 40 128 9122 [email protected]Read More

Norrskär

Taustatiedot Ilmatar Offshore suunnittelee merituulivoimaa Suomen talousvyöhykkeellä. Norrskärin tuulipuisto sijaitsee Merenkurkun alueella Vaasan edustalla. Nykytilanne Valtioneuvoston ja työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä alueen tutkimuslupa on saatu joulukuussa 2022. Lisätiedot Stefan Husa johtava asiantuntija, merialuesuunnittelu Ilmatar Offshore Ab +358 40 128 9122 [email protected]Read More

Vågskär

Taustatiedot Ilmatar Offshore suunnittelee merituulivoimaa Suomen talousvyöhykkeellä Ahvenanmaan pohjoispuolisella merialueella. Vågskärin tuulipuisto sijaitsee lähellä Ilmattaren Stormskärin ja Väderskärin hankealueita Ahvenanmaan aluevesillä, mikä luo hyvät synergiamahdollisuudet projektien välille. Nykytilanne Puolustusvoimilta on saatu myönteinen lausunto jatkotutkimuksia varten elokuussa 2022. Valtioneuvoston ja työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä pohjatutkimuslupa on saatu maaliskuussa 2023. Lisätiedot Stefan… Read More

Miiluhaudanmäki

Taustatiedot Ilmatar on selvittänyt toukokuusta 2022 alkaen mahdollisuuksia toteuttaa Laihian Miiluhaudanmäen alueella maksimissaan 14 voimalan tuulipuistoa. Hyvät tuuliolosuhteet ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon. Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Suunnittelun lopputulokseen vaikuttaa… Read More

Vornankorpi

Taustatiedot Taustatiedot Ilmatar valmistelee Pohjois-Savossa Pielaveden alueelle noin 130-180 MW:n tuulipuistoa. Vornankorven suunnittelualue sijaitsee Iso-Pangan ja Petäjäjärven välisellä alueella, rajautuen idässä Kuopion kaupungin rajaan ja etelässä Tervon kunnan rajaan. Pielaveden kunnan alueelle on suunnitteilla enintään 13 tuulivoimaa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan mahdollisuuksia sijoittaa Kuopion kaupungin puolelle enintään 5 tuulivoimalaa. Vornankorven alueelle… Read More

Vermassalo

Taustatiedot Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Vermassalo Oy suunnittelee nimellisteholtaan noin 200 MW tuulivoimahankkeen toteuttamista Virtain kaupungin Vermassalon alueelle. Vermassalon suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Pirkanmaalla noin 10 kilometrin etäisyydellä Virtain keskustaajamasta Vermasjärven länsipuolella. Alustava suunnittelualue on pinta-alaltaan n. 3 200 ha ja se mahdollistaa noin 20-25 tuulivoimalan sijoittamisen. Hankealueen rajaus tukeutuu… Read More

Kotaselkä

Taustatiedot Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Kotaselkä Oy suunnittelee nimellisteholtaan noin 180 MW tuulivoimahankkeen toteuttamista Oulun kaupungin Yli-Iin Kotaselän alueelle. Hankealue sijaitsee noin 2,5 kilometriä Yli-Iin taajamasta etelään ja noin 34 kilometriä Oulun keskustasta koilliseen. otaselän alueelle on suunnitteilla enintään 18 voimalaa, joiden pyyhkäisykorkeus on enimmillään 350 metriä. Suunnittelun… Read More

Jäkäläkangas

Taustatiedot Jäkäläkankaan tuulivoimahanke sijaitsee Karvian kunnassa pohjoisessa Satakunnassa. Erinomaiset tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät Isokeitaan hankealueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon. Jäkäläkankaan tuulivoimahankkeen… Read More