3.3.2016

Hankkeesta valmiiksi puistoksi – muuttuivatko mielipiteet tuulivoimasta?

Jyväskylän yliopistoon tehdyssä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin Luhangan kunnan asukkaiden suhtautumista tuulivoimaan ennen tuulivoimapuiston rakentamista ja voimaloiden käyttöönoton jälkeen. Vaikka luhankalaiset suhtautuivat lähtökohtaisesti positiivisesti tuulivoiman rakentamiseen Latamäen alueelle, muuttuivat mielipiteet tuulivoimasta vielä positiivisempaan suuntaan kuntaan rakennetun tuulivoimahankkeen myötä. Etenkin suhtautumisessa tuulivoiman luontovaikutuksiin näkyi selkeä muutos – myönteisesti luontovaikutuksiin suhtautuvien prosenttiosuus kasvoi 26 prosentilla tuulivoima-alueen rakentamisen jälkeen.

Tutkielman Jyväskylän yliopistolle tehnyt Tanja Männistö arvelee, että luhankalaisten positiiviset mielipiteet tuulivoimasta juontavat juurensa muun muassa siihen, että kuntalaiset pääsivät osallistumaan hankkeen suunnitteluprosessiin jo varhaisessa vaiheessa. ”Kunnan asukkaiden osallistaminen on yksi tapa kasvattaa tuulivoimahankkeiden paikallista hyväksyttävyyttä. Hankkeisiin suhtautuminen on luonnollisesti vahvasti paikallista, ja siitä syystä hankkeen ominaisuudet ja toteutustapa vaikuttavat sen vastaanottoon paikallisten asukkaiden parissa”, kertoo Männistö.

Tutkielma