10.10.2022

Ilmatar aloittaa mittavat merenpohjan tutkimukset rakentaakseen 2,1 GW merituulivoimaa Ahvenanmaalla

Ilmatar aloittaa 600 neliökilometriä kattavat tekniset pohjatutkimukset Ahvenanmaan pohjoispuolisella merialueella. Suunnitteilla olevan merituulipuiston on tarkoitus tuottaa sähköä sekä Suomeen että Ruotsiin, ja sen odotetaan kattavan jopa noin 10 prosenttia Suomen vuosittaisesta sähkönkulutuksesta.
– Tämä on lähtölaukaus Ilmattaren merituulivoimahankkeille, sanoo Anna Häger, Ilmatar Offshoren aluejohtaja.

Ilmatar Offshoren toteuttamat merenpohjan tekniset tutkimukset sijoittuvat Ahvenanmaan pohjoispuolelle. Tutkittavat alueet on osoitettu sopiviksi merituulivoimalle Ahvenanmaan merialuesuunnitelmassa.

Kahden tutkittavan alueen kokonaispinta-ala on 600 neliökilometriä, ja nykyisellä turbiinitekniikalla merituulivoimapuistojen on mahdollista saavuttaa 2,1 GW:n teho ja 10 TWh:n vuosittainen tuotanto. Tarkoitus on kytkeä puistot Suomen kantaverkkoon ja Ruotsin SE3-sähkönmyyntialueeseen.

– Tämä on lähtölaukaus Ilmattaren merituulivoimahankkeille. Merituulipuistot Stormskär ja Väderskär siirtyvät Ilmattarella nyt virallisesti kehitysvaiheeseen, sanoo Ilmatar Offshoren aluejohtaja Anna Häger.

Puolustusvoimat on antanut hankkeesta myönteisen päätöksen, eikä vastusta Ilmatar Offshoren tutkimuksia tai tuulivoiman rakentamista kyseisille alueille. Ahvenanmaan maakuntahallitus myönsi tutkimusluvan elokuun 2022 lopussa.

Ilmatar Offshore rahoittaa tutkimukset itse ja suomalainen Arctia toteuttaa ne Kaiku-aluksellaan. Tutkimusten odotetaan valmistuvan alustavasti alkuvuodesta 2023, jolloin kerätyt materiaalit analysoidaan ja Ilmatar tekee ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jatkotoimia varten.

Pohjatutkimukset ovat Ilmatar Offshorelle merkittävä investointi, ja esimerkki siitä, että yhtiö siirtyy merituulivoiman kehityksen kärkeen Ahvenanmaan vesillä.

– Olemme ensimmäinen toimija, joka tekee tällaisen perusteellisen teknisen analyysin Ahvenanmaan alueen merenpohjasta. Kustannukset ovat korkeat, mutta sijoitus on tarpeen hyvää ja kattavaa ympäristövaikutusten arviointia varten, Häger kertoo.

Arctia on merenmittauksen asiantuntija, joka käyttää useita eri tutkimusmenetelmiä: monikeilausta, viistokaikuluotausta, matalataajuusluotausta ja Boomer-luotausta.

– Koska tutkimukset tehdään akustisesti ääniaaltojen avulla, emme koske itse merenpohjaan. Kaikki työkalut toimivat suhteellisen korkeilla taajuuksilla ja matalalla akustisella teholla, eivätkä ne vahingoita meren eläimiä tai kasvillisuutta, Arctian projektipäällikkö Patrik Niskanen kertoo.

Tutkimukset tuottavat korkealaatuisia kuvia merenpohjasta ja tietoa pohjakerrostumista ja peruskalliosta sekä koko pohjan olosuhteista.

Ympäristö- ja meribiologi Stefan Husa, Ilmattaren merisuunnittelun johtava asiantuntija kertoo, että tutkimustulokset vaikuttavat merkittävästi hankkeen etenemiseen.

– Arctialta saamamme data on erittäin yksityiskohtaista ja määrittää pitkällä aikavälillä puistojen ja yksittäisten turbiinien tarkat mahdolliset sijainnit, joissa ne vaikuttavat meriympäristöön, eläimiin ja kulttuuriperintöön mahdollisimman vähän. Ilman todellista tietoa merenpohjasta kaikki ennusteet tuulivoimapuistojen potentiaalista ja muodosta jäävätkin pelkiksi ennusteiksi. Tämän vuoksi aloitamme teknisillä pohjatutkimuksilla olemassa olevan tiedon analysoinnin tai yksinkertaisemman näytteenoton sijaan. Teemme siis ensin perusteellisen pohjatyön.

Lisätiedot:

Anna Häger
Regional Manager, Ilmatar Offshore AB
+358 40 14 67 221
[email protected]

Stefan Husa
Head of Maritime Spatial Planning
Ilmatar Offshore AB
+358 40 128 91 22
[email protected]

Patrik Niskanen
Project Manager
Arctia
+358 40 848 5260
[email protected]

ILMATAR OFFSHORE

Ilmatar on vuonna 2011 Suomessa perustettu pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvä kotimainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja. Ilmatar Offshore on yhtiön ahvenanmaalainen tytäryhtiö. Liiketoiminta-alueitamme ovat uusiutuvan energian kehittäminen, rakentaminen ja TCM-toiminnot sekä sähkön myynti kuluttajille ja yritysasiakkaille. Ilmatar omistaa hankkeensa koko niiden elinkaaren eli jopa 40 vuoden ajan.
Ilmatar Offshore suunnittelee aloittavansa merituulivoiman rakentamisen Ahvenanmaalla ennen vuotta 2030.
www.ilmatar.ax
www.ilmatar.fi

ARCTIA

Arctia-meripalvelut soveltuvat hyvin merituulipuistohankkeiden omistajille, kehittäjille, rakentajille ja operaattoreille. Tarjoamme kattavat palvelumme merituulipuiston rakentamisen eri vaiheisiin aina esitutkimuksista suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.
www.arctia.fi

Kartta kyseessä olevista Ahvenanmaan merialueista.
Arctian merenpohjan tutkimukseen käytettävä Kaiku-alus.
Arctian merenpohjan tutkimukseen käytettävä Kaiku-alus.