17.6.2022

Ilmatar kehittää yli 100 megawatin aurinkovoimalaa Loimaalla

Ilmatar selvittää ja kehittää teollisen mittakaavan aurinkovoimapuiston rakentamista Loimaan kaupungin alueelle. Hankealue on kooltaan yhteensä noin 170 hehtaaria ja tuotantoa saadaan jopa 130 gigawattituntia (GWp) vuosittain.

”Loimaan alue on auringon säteilyenergian kannalta Suomessa hyvää aluetta. Nyt meillä on kaupungilta varaus, joka antaa mahdollisuuden viedä hanketta eteenpäin. Alustavasti uskomme noin 100–130 MWp mittaluokan aurinkopuiston olevan sovitettavissa alueelle.  Puisto tuottaa 100–130 gigawattituntia energiaa vuodessa. Meillä on samankokoisia puistoja kehitteillä muuallakin Suomessa, mutta rakennusvaiheeseen olemme etenemässä Joroisten noin 5 megawatin puistomme osalta”, kehityspäällikkö Antti Tiri kertoo.

Loimaan aurinkovoimapuisto tuottaa sähköä jopa 7 000 sähkölämmitteisen omakotitalon tai 35 000 kerrostaloasunnon vuosikulutuksen verran.

Ilmattaren tavoite on olla Pohjoismaiden johtava uusiutuvan energian tuottaja, ja Loimaan hanke on luonteva askel tavoitteen suuntaan.

”Olen iloinen, että Loimaa lähtee Ilmattaren kanssa edelläkävijäksi aurinkovoiman kehittämisessä ja näyttää tämän kokoluokan hankkeella mallia koko Suomelle. Jos suunnitelmat menevät ongelmitta eteenpäin Loimaalla saatetaan tuottaa puhdasta, suomalaista aurinkovoimaa jo lähivuosina”, Ilmattaren kehitysjohtaja Antti Keskinen laskee.

Myös Loimaan kaupungin ja asukkaiden kannalta uusiutuvan energian puisto tulee olemaan merkittävä tulonlähde ja ympäristöteko.

”Puistoalueesta maksetaan vuokra- ja veroeuroja kaupungille koko elinkaaren ajan – jopa nelisenkymmentä vuotta. Työllisyysvaikutus on sekin huomattava. Aurinkovoimalalla Loimaa myös edesauttaa omaa ja Suomen hiilineutraaliustavoitetta merkittävällä tavalla”, Keskinen kertaa aurinkovoiman tuomia hyötyjä seudulle.

Lisätiedot:

Antti Keskinen
kehitysjohtaja
Ilmatar Energy Oy
+358 40 683 1870
[email protected]

Antti Tiri
kehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 400 475 095
[email protected]

Ilmatar

Ilmatar Energy Oy on suomalainen, itsenäinen energiantuotantoyhtiö, joka tuottaa vain uusiutuvaa energiaa ja osallistuu energiantuotannon arvoketjuun kaikissa vaiheissa: Ilmatar kehittää, rakentaa ja omistaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä myy tuottamansa sähkön kuluttaja-asiakkaille ja yrityksille. Ilmattaren uusiutuvan energian puistot rakennetaan markkinaehtoisesti Ilmattaren omistukseen.

Ilmatar-konserniin kuuluvat Ilmatar Energyn lisäksi useat hankekehitysyhtiöt sekä teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaava Ilmatar Service Oy.