3.1.2023

Ilmatar Offshore jatkaa merituulivoiman kehittämistä Vaasan ja Kokkolan edustoilla

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Ilmatar Offshorelle tutkimusluvan kahdelle alueelle Suomen talousvyöhykkeellä. Alueet ovat laajuudeltaan yhteensä noin 700 neliökilometriä.
– Mielestämme pitäisi olla itsestään selvää ja lisäksi Suomen edun mukaista, että Suomen talousvyöhykealueilla operoivat kotimaiset toimijat. Ainoastaan tällä tavoin voidaan varmistaa pitkän aikavälin arvonkehitys ja yhteinen kehitystyö suomalaisen teollisuuden kanssa, sanoo Ilmattaren uusi toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström.

Myönnetty lupa koskee kahta aluetta, joista toinen sijaitsee noin 30 kilometrin etäisyydellä Pietarsaaresta ja toinen noin 70 kilometriä Vaasasta lounaaseen.

Ilmatar Offshore on ilmoittanut aiemmin, että näiden hankkeiden kehitystyö on keskeytetty väliaikaisesti. Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen työtä kuitenkin jatketaan ja nämä alueet saavat virallisen hankkeen aseman.

– Alueet ovat ilman muuta edelleen kiinnostavia meidän kannaltamme. Lupamenettely talousvyöhykealueilla on vielä epäselvä, ja tiedämme, että tutkimusluvan saaminen tai valmiin ympäristövaikutusselvityksen esittäminen ei anna etusijaa, sanoo Ilmatar Offshoren aluejohtaja Anna Häger.

Vuoden alusta Ilmattaren toimitusjohtajan tehtävään nimitetty Juha-Pekka Weckström odottaa innolla, että pääsee johtamaan myös yrityksen merituulivoimaliiketoimintaa.

– Mielestämme pitäisi olla itsestään selvää ja lisäksi Suomen edun mukaista, että Suomen talousvyöhykealueilla operoivat kotimaiset toimijat. Ainoastaan tällä tavoin voidaan varmistaa pitkän aikavälin arvonkehitys ja yhteinen kehitystyö suomalaisen teollisuuden kanssa, hän sanoo.

– Ilmatar on useaan otteeseen toiminut edelläkävijän roolissa uusiutuvan energian alalla. Rakensimme esimerkiksi ensimmäisinä Pohjoismaissa tuulipuistoja maalle kokonaan ilman tukia. Nyt otamme strategisen askeleen ja meistä tulee Pohjoismaiden johtava itsenäinen sähköntuottaja (IPP).

Pohjanmaan rannikkovesien ulkopuolella sijaitsevat hankkeet ovat saaneet Ilmattarella nimet Voima (Kraft) ja Norrskär ja niiden kattamien alueiden laajuudet ovat vastaavasti 323 ja 389 neliökilometriä.

Turbiinien määrää ja tehoa on liian aikaista ennakoida, mutta edellytykset merituulivoiman tuotannolle ovat erittäin hyvät. Alueiden vedet eivät ole liian syviä ja tuuliolosuhteet ovat hyvät. Lisäksi on olemassa vientipotentiaalia lähialueille, kun vihreän energian tarve kasvaa.

– Osana Suomen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä on kartoitettava kaikki alueet, joilla on hyvät edellytykset merituulivoimalle. Suomalaisena toimijana haluamme olla mukana kehittämässä merituulivoimaa nimenomaan kotimaassa. Jatkamme nyt alueiden pohjatutkimuksia ja ympäristövaikutusselvityksiä koskevien tarjouksien vastaanottamista ja aiomme aloittaa työt heti, kun meriolosuhteet sen sallivat, Anna Häger sanoo.

Lisätiedot

Anna Häger
Regional Manager, Ilmatar Offshore AB
+358 40 14 67 221
[email protected]

Juha-Pekka Weckström
CEO, Ilmatar
+358 400 564 754
[email protected]

Ilmatar Offshore

Ilmatar on suomalainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja, joka keskittyy pelkästään uusiutuvaan energiaan. Sen tytäryhtiö Ilmatar Offshore perustettiin Ahvenanmaalla keväällä 2022.

Yhtiön liiketoiminta-alueita ovat uusiutuvan energian kehittäminen, rakentaminen, sähkön myynti kuluttajille ja yritysasiakkaille sekä tekninen ja kaupallinen hallinnointi. Ilmatar omistaa hankkeensa koko niiden elinkaaren ajan, jopa 40 vuotta.
Ilmatar Offshore suunnittelee aloittavansa merituulivoiman rakentamisen Ahvenanmaalla ennen vuotta 2030.

Suomen yksinomainen talousvyöhyke

Suomen yksinomainen talousvyöhyke (EEZ) ei ole Suomen aluetta, vaan kansainvälistä merialuetta, jossa Suomella on oikeus mm. tutkia, hyödyntää, hoitaa ja hallita vesialueita sekä harjoittaa muuta toimintaa tavoitteenaan vesialueiden taloudellinen hyödyntäminen tai tutkimustarkoitukset. Suomella on lisäksi oikeus merenkulkuun ja ylilentoihin alueella sekä oikeus sijoittaa alueelle vedenalaisia kaapeleita ja putkia. Lisäksi Suomella on toimivalta mm. talousvyöhykealueiden meriympäristön suojelussa ja säilyttämisessä.

HUOM, oheista karttakuvaa ei saa rajata uudelleen