14.11.2023

Ilmatar on sopinut merkittävän 500 miljoonan euron rahoituksen kiihdyttääkseen uusiutuvan energian tuotantoa

Ilmatar, pohjoismainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja (Independent Power Producer, IPP), on sopinut merkittävästä 500 miljoonan euron suuruisesta konsernitason velkarahoituspaketista, jossa rahoittajina ovat Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) Green Credit Fund 1-rahastonsa kautta sekä Kommunal Landspensjonskasse (KLP), P Capital Partners (PCP) ja CIP:n hallinnoimat varat. Rahoituspaketti koostuu 325 miljoonan euron suuruisesta sitovasta lainaerästä ja 175 miljoonan euron sitomattomasta optiosta.

Sovittu kokonaisuus kiihdyttää entisestään Ilmattaren uusiutuvan energian tuotannon kasvua ja vahvistaa sen asemaa johtavana pohjoismaisena itsenäisenä sähköntuottajana. Yhtiön strategian mukaisesti Ilmatar kehittää, rakentaa, omistaa ja operoi uusiutuvan energian tuotantolaitoksensa.

– Tämä velkapaketti vahvistaa asemaamme itsenäisenä sähköntuottajana, koska sen avulla voimme strategiamme mukaisesti kiihdyttää uusiutuvan energian tuotannon rakentamista Suomessa ja Ruotsissa. Olemme iloisia yhteistyöstä CIP:n ja PCP:n kanssa, joka edesauttaa vihreän siirtymän toteuttamisessa Pohjoismaissa, kommentoi Ilmattaren talousjohtaja Antti Sallila.

CIP:n, sen kanssasijoittajien ja PCP:n rahoituksen myötä Ilmatar on koonnut yli miljardi euroa oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta kasvustrategiaansa varten viimeisen viiden vuoden aikana.

Ilmatar on kasvanut nopeasti johtavaksi pohjoismaiseksi itsenäiseksi sähköntuottajaksi. Vuoden 2023 aikana Ilmatar ottaa käyttöön kuusi maatuulivoimapuistoa ja yhden aurinkovoimapuiston Suomessa. Yhtiön portfoliossa on tällä hetkellä noin yhden gigawatin verran uusiutuvaa energiaa tuotannossa, rakenteilla tai rakentamisvaiheessa. Ilmatar kasvaa nopeasti Ruotsissa, jossa sen painopiste on ollut aurinkoenergiassa. Siellä yhtiö on varmistanut riittävästi maata tuottaakseen 4,2 terawattituntia aurinkosähköä vuodessa. Tämä vastaa keskimäärin noin 210 000 omakotitalon sähköntarvetta. Ilmatar kehittää myös merituulivoimaa, energian varastointia ja Power-to-X-ratkaisuja Suomessa ja Ruotsissa.

CIP on globaali johtaja uusiutuvaan energiaan tehtävissä investoinneissa ja sijoittaa tähän Green Credit Fund I-rahastonsa kautta. Rahasto keskittyy tarjoamaan yksityistä hankerahoituslainaa, jolla on alemman riskin ominaisuudet ja jolla tuetaan uusiutuvan energian hankkeita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja valikoiduilla alueilla Aasian ja Tyynenmeren alueella. Hankkeet painottuvat uusiutuvan energian infrastruktuuriin liittyviin green- ja brownfield-hankkeisiin.
– Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Ilmattaren kanssa nopeuttaaksemme uusiutuvan energian hankkeiden kehittämistä ja rakentamista Ruotsissa ja Suomessa. Ilmatar ja sen kokenut johtoryhmä ovat menestyksekkäästi vieneet läpi uusiutuvan energian projekteja, ja näen tämän järjestelyn CI Green Credit Fund I-rahastollemme loistavana tilaisuutena osallistua näkyvästi vihreän siirtymän toteuttamiseen Ruotsissa ja Suomessa erittäin vahvan tiimin kanssa, kommentoi Jakob Groot, CIP:n partneri ja CI Green Credit Fund I-rahaston toinen johtaja.

PCP on monistrateginen yksityinen luottosijoittaja, jonka kotipaikka on Tukholma. Yhtiö sijoittaa tähän järjestelyyn Transition Fund-rahastonsa kautta. Transition Fund-rahasto tarjoaa räätälöityjä rahoitusratkaisuja hankkeille ja yrityksille, jotka edistävät merkittävästi yhteiskunnan kestävää kehitystä Euroopassa.  
– PCP on tyytyväinen voidessaan osallistua tähän räätälöityyn rahoitukseen, jolla tuetaan Ilmattaren kehitystä itsenäisenä sähköntuottajana, jolla on hyvät edellytykset tukea Euroopan energiavakautta ja tietä kohti hiilineutraaliutta, sanoo Petter Lindblad, johtaja, PCP Transition.

KLP on Norjan suurin työeläkerahasto. Yhtiön investointien tulee olla linjassa Pariisin-sopimuksen ja 1,5-asteen päästötavoitteen kanssa.
– On hienoa, että KLP on osa lainoittajakonsortiota, joka mahdollistaa Ilmattaren ja sen uusiutuvan energian hankkeiden salkun kasvun jatkumisen pohjoismaisilla markkinoilla. Uskomme, että tämä sijoitus tarjoaa KLP:n omistajille houkuttelevan tuoton, sanoo KLP:n sijoitus- ja liiketoimintajohtaja Oliver Siem.

Akereos Capital toimi prosessissa yksinoikeudella Ilmattaren taloudellisena neuvonantajana. Linklaters ja Castren&Snellman toimivat lainanantajien oikeudellisina neuvonantajina ja Ashurst ja Krogerus edustivat Ilmatarta.

Lisätietoja:
Antti Sallila, talousjohtaja, Ilmatar Energy, +358 40 513 2981, antti.sallila(a)ilmatar.fi
Vilma Wiitakorpi Björkman, VP, Communications, Marketing & ESG, Ilmatar Energy, +358 50 308 0879, vilma.wiitakorpi-bjorkman(a)ilmatar.fi

**************************

Copenhagen Infrastructure Partners
Vuonna 2012 perustettu Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) on nykyään maailman suurin uusiutuvan energian investointeihin erikoistunut rahastonhoitaja ja globaali markkinajohtaja merituulivoiman alalla. CIP:n hallinnoimissa rahastoissa keskitytään investointeihin, jotka koskevat maa- ja merituulivoimaa, aurinkovoimaa, biomassaa ja jätteestä saatavaa energiaa, siirtoa ja jakelua, varakapasiteettia, varastointia, kehittynyttä bioenergiaa ja Power-to-X:ää.

CIP hallinnoi yhtätoista rahastoa, ja se on tähän mennessä kerännyt noin 26 miljardia euroa energiaan ja siihen liittyviin infrastruktuureihin tehtäviin investointeihin yli 150 kansainväliseltä institutionaaliselta sijoittajalta. CIP:llä on yli 400 työntekijää ja 12 toimistoa eri puolilla maailmaa. Lisätietoja osoitteessa www.cip.com


P Capital Partners
PCP on monistrateginen yksityinen luottosijoittaja, joka on sitoutunut vapauttamaan pohjoiseurooppalaisten yritysten täyden potentiaalin kestävien kumppanuuksien avulla. Yhteistyöhön perustuva lähestymistapamme tarjoaa sijoituskumppaneillemme räätälöityjä rahoitusratkaisuja ja strategista neuvontaa. Vuonna 2002 perustettu Capital Partners on tehnyt yli 150 sijoitusta, joista sijoituskohteillemme on kertynyt yli 4,5 miljardia euroa. PCP:n pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa.

PCP:n Transition Fund -rahaston tarkoituksena on tukea Euroopan siirtymistä kohti kestävää kehitystä. Rahasto, jonka sitoumukset ovat noin 700 miljoonaa euroa, sijoittaa temaattisesti tukeakseen: (i) hiilineutraalin yhteiskunnan kehityksen nopeuttamista, (ii) kiertotalouden kehitystä ja (iii) vaikeammin torjuttavien alojen kestävyysominaisuuksien parantamista.


Kommunal Landspensjonskasse
Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP) on Norjan suurin työeläkerahasto, jolla on yli 1 000 työntekijää ja jonka hallinnoimat varat ovat noin 1 000 miljardia Norjan kruunua. KLP:n omistavat Norjan kunnat, läänit, julkisen sektorin terveysalan yritykset ja yritykset, jotka tarjoavat työntekijöilleen julkisen sektorin työeläkkeitä. KLP:ssä yhteiskunnan, ympäristön ja vastuullisen sijoittamisen samanaikainen ajattelu on osa päivittäistä toimintaa.