4.10.2022

Ilmatar rakentaa Suomen suurimman uusiutuvan energian hybridipuiston Alajärvelle ja Kyyjärvelle

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on myöntänyt Ilmatar Energy Oy:lle 19,5 miljoonan euron tuen uusiutuvan energian hybridikokonaisuuden toteuttamiseksi. Alajärven ja Kyyjärven alueille rakennetaan Suomen ja koko Euroopan mittakaavassa merkittävän kokoinen uusiutuvan energian puisto, joka tuottaa sekä tuuli- että aurinkovoimaa yhdistettynä energian varastointikapasiteettiin.

Alajärvellä on jo nyt hyvässä vauhdissa rakenteilla Ilmattaren oma, suuren mittaluokan tuulivoimapuisto, joka sisältää 36 tuulivoimalaa, ja on teholtaan 216 MW. Uudessa tuettavassa hankkeessa tuulipuiston välittömään yhteyteen rakennetaan teollisen mittakaavan aurinkovoimapuisto, jonka teho on 150 MWp ja joustovarana 25 MW / 50 MWh akkuvarasto. Näin muodostetaan Suomen suurin uusiutuvan energian hybridipuistokokonaisuus.

Aurinkopuisto- ja akkuhankkeen kokonaisbudjetti on 97,8 miljoonaa euroa. Markkinaehtoisesti, ilman tukia rakennettava Alajärven tuulivoimapuisto on 217 miljoonan euron investointi.

– Olemme erittäin ylpeitä siitä, että EU ja TEM tukevat Ilmatar Energyä uutta ajattelua edustavassa hybridipuistohankkeessamme ja valtiotason tavoitteessamme luoda Suomeen täysin fossiilivapaa sähköntuotanto. Tuki mahdollistaa hankkeen toteuttamisen kerralla suuressa mittakaavassa ja nopealla aikataululla, Ilmatar Energyn toimitusjohtaja Juha Sarsama kertoo.

– Puiston alueelle tuulivoiman tarpeisiin rakennettua sähköinfrastruktuuria hyödynnetään hybridihankkeessa, jolloin sähkön tuotanto- ja varastointimuotojen yhdistelmä tuo merkittävää synergiahyötyä. Näin sekä maankäyttö että laitteistojen käyttö tehostuvat. Aurinkovoima ja tuulivoima myös tasapainottavat suoraan toisiaan – usein kun tuulee voimakkaasti, ei aurinko paista, ja kun paistaa voimakkaasti, ei tuule, Sarsama jatkaa.

Yhteenlaskettuna Alajärvi-Kyyjärven tuuli- ja aurinkovoimatuotanto kattaa 366 MW:n tehollaan jopa 370 000 suomalaisen kerrostalokaksion sähköntarpeen. Joustokapasiteettia puistolla on akkujen myötä 25 megawattia. Uusiutuvan energian lähteenä puisto on mittaluokassaan Pohjois-Euroopan suurimpia.

Hankkeessa toteutetaan energian jousto- ja älyjärjestelmien kokonaisuus, jolloin sähköä voidaan varastoida matalan tuotannon varalle. Varastointi tasapainottaa uusiutuvan energian tuotannonvaihtelua ja parantaa yhteistyötä sähkön siirtoverkon omistajan kanssa.

Oman henkilöstönsä lisäksi Ilmatar Energy työllistää hankkeen kautta merkittävän määrän alihankkijoita niin Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Suomesta kuin laajemminkin koko Suomesta. Hankkeen suunnitteluvaihe alkaa vuoden 2023 alussa.

—-

Ilmatar Energy Oy:n hanke on osa TEM:n ja EU:n tukiohjelmaa. Tukiohjelman tavoitteena on edistää Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisia energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeita, joilla vähennetään Suomen kasvihuonekaasupäästöjä ja jotka tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitteita. Tavoitteena on myös vähentää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian teknologisia ja taloudellisia riskejä ja nopeuttaa näin vihreää siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja riippuvuudesta Venäjältä tuotavaan energiaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on antanut tukea erityisesti hankkeille, joilla on merkittävä positiivinen energia- ja päästövaikutus, hankkeet pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla, hanketoimijalla on kyvykkyys ottaa hankkeessa käyttöön uutta teknologiaa ja hankkeen aikana kehitetään menetelmiä, joilla voidaan jatkossa tehostaa samankaltaisten hankkeiden toteutusta.

Lisätiedot:

Mikko Niimes
Manager, Communications & PR
+358 40 533 2931
[email protected]

ILMATAR

Ilmatar on vuonna 2011 Suomessa perustettu pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvä suomalainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja. Ilmatar Energyn liiketoiminta-alueita ovat uusiutuvan energian kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito sekä sähkön myyminen kuluttajille ja yritysasiakkaille. Ilmatar omistaa hankkeensa niiden jopa 40-vuotisen elinkaaren ajan. Ilmattarella työskentelee 65 uusiutuvan energian huippuammattilaista. Ilmattaren julkisissa lähivuosien maatuulivoimaprojekteissa on kehitteillä uusiutuvaa energiaa yhteensä 2 200 MW:n teholla.