10.6.2022

Ilmatar sitoutuu edelläkävijänä kierrättämään kaikkien tuulivoimaloidensa siivet – Tuulivoimalat voidaan kierrättää jo lähes kokonaan

Tuulivoimaloiden kierrätykseen löydetään jatkuvasti uusia ratkaisuja eri alojen ja maiden yli ulottuvan yhteistyön avulla. Ilmatar on sitoutunut ensimmäisenä energiayhtiönä Suomessa kierrättämään kaikkien tuulivoimaloidensa siivet Stena Recyclingin kierrätysratkaisulla. Siipien kierrättäminen vahvistaa entisestään tuulienergian roolia kestävän kehityksen mukaisena energiamuotona.

Tuulivoima on avainasemassa Suomen ja maailmanlaajuisten hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Kotimainen tuulivoima varmistaa kustannustehokkaan ja nopean siirtymän fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Vastuullisen energialähteen lisäksi itse tuulivoimaloiden odotetaan olevan myös kestävän kehityksen mukaisia. Mitä siis tapahtuu, kun voimala tai sen osat tulevat elinkaarensa päähän?

”Ilmatar haluaa olla edelläkävijä Suomessa tuulivoimaloiden siipien kierrättämisessä. Kiertotalouden ratkaisut ovat meille olennaisia muiden hiilineutraalisuuteen tähtäävien toimien kanssa. Olemmekin sitoutuneet kierrättämään kaikkien tuulivoimaloidemme siivet. Toivomme mukaan myös muita tuulivoimatoimijoita Suomesta”, Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama sanoo. 

Tuulivoimalat eivät ole vaarallista jätettä – Tuulivoimalat voidaan kierrättää lähes kokonaan

Tuulivoimalan rungon pääasiallinen materiaali on teräs, joka saadaan kierrätettyä tehokkaasti. Kierrätyksen kannalta haastavat materiaalit ovat peräisin voimalan siivistä, jotka tuottavat energiaa pyöriessään. Siivet on valmistettu pääasiassa lasikuidusta ja erilaisista muista komposiittimateriaaleista. Lasi- ja komposiittimateriaalit ovat kestäviä, muotoiltavia ja kevyitä, joten ne sopivat erinomaisesti liikkuviin tuotteisiin. Tuulivoimaloiden lisäksi niitä käytetään paljon myös esimerkiksi meri- ja ilmailuteollisuudessa. 

Lasikuitua ja komposiittia ei ole luokiteltu vaarallisiksi jätteiksi. Sen sijaan niitä voidaan kutsua hankaliksi jätteiksi, koska niiden kierrättäminen on haasteellista. Nämä materiaalit on tähän asti loppusijoitettu pääsääntöisesti jätteenkäsittelyalueille, eli kaatopaikoille, mikä on jätehierarkiassa huonoin ratkaisu. 

Uusien ratkaisujen myötä komposiittimateriaaleilla voidaan korvata neitseellisiä raaka-aineita muiden tuotteiden valmistuksessa. Näin tuulivoimaloiden hankalatkin materiaalit saadaan nostettua jätehierarkiassa ylöspäin – tämä tuo ympäristöetuja ja tukee kestävää kehitystä.


Kuva: Jätehierarkia

Komposiittimateriaalien kierrätysratkaisut vähentävät CO2-päästöjä

Stena Recycling aloitti tuulivoimaloiden kierrättämisen Suomessa viime syksynä. Liiketoiminnan laajentaminen tälle osa-alueelle oli luontevaa, sillä konsernitasolla yhtiö on kierrättänyt tuulivoimaloita jo useamman vuoden. Erityisesti Tanskan Stena Recyclingin osaamista ja ratkaisuja on voitu hyödyntää myös Suomessa. 

Tällä hetkellä Stena Recycling kierrättää tuulivoimaloiden lasikuidun sementin valmistukseen Eurooppaan, jossa materiaali korvaa sementin raaka-aineita tai täydentää niitä. Yhtiö etsii jatkuvasti myös Suomesta ja muualta Pohjoismaista kumppaneita, jotka voivat hyödyntää lasikuitua prosesseissaan.

Sementtiteollisuus on herättänyt alalla jonkin verran keskustelua siitä, onko se kestävän kehityksen kannalta järkevin ratkaisu, koska sementtiteollisuus tuottaa paljon hiilidioksidipäästöjä. European Composites Industry Assosiation (EuCIA) arvioi kuitenkin, että jos kierrätetty komposiittimateriaali muodostaa 75 prosenttia sementin raaka-aineista, tämä vähentää hiilidioksidipäästöjä 16 prosenttia. Kierrätys sementtiteollisuuteen on siis perusteltua.

Tuulivoimaloiden kierrätysaste nousee yli 90 prosenttiin

Kun siipien lasikuitu ja muut komposiittimateriaalit saadaan kiertoon, voidaan puhua koko tuulivoimalan kohdalla jopa yli 90 prosentin kierrätysasteesta. Pelkkien siipien kohdalla kierrätysaste on tällä hetkellä keskimäärin noin 70–90 prosenttia. Haarukka on suuri, sillä siipimateriaalit vaihtelevat valmistajan mukaan. Siipien lasikuitu saadaan järkevästi kiertoon, mutta esimerkiksi suuri hiilikuidun määrä voi hankaloittaa tehokasta kierrättämistä.

”Kierrätysosaamisemme kasvaa ja ratkaisut kehittyvät sitä mukaa, mitä enemmän saamme tuulivoimaloita kierrätettäväksi. On hienoa huomata, että tuulivoimaloiden valmistajat ja tuulivoimatuottajat ovat mukana kehittämässä kierrätystä kanssamme”, Stena Recycling Oy:n liiketoimintapäällikkö Susanna Tarkka-Partanen iloitsee.

Usein vastaan saattavat tulla kustannukset, sillä siivissä käytetyistä materiaaleista riippuen kierrättäminen voi olla kaatopaikkasijoitusta kalliimpi ratkaisu. Toimija, jonka vastuulla voimaloiden tai niiden osien hävittäminen on, päättääkin lopulta siitä, onko valmis maksamaan kierrätyksestä. Ilmatar on ylpeänä eturintamassa ottamassa kierrätysteknologiaa käyttöön Suomessa.

”Tuulivoimaloiden kierrättämiseen tarvitaan ratkaisuja kiertotalouden periaatteen mukaisesti, kun tuulivoimalat poistuvat käytöstä tai kun osia vaihdetaan. Stena Recyclingin ratkaisu on jo testattu käytännössä ja todettu toimivaksi”, Ilmattaren tekninen päällikkö Seppo Hakola toteaa. 

Kierrätys otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa 

Käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden materiaalien kierrättämisen lisäämiseksi on oleellista selvittää, miten tuulivoimalat voidaan jo suunnitteluvaiheessa kehittää sellaisiksi, että niitä voidaan kierrättää tai uusiokäyttää tulevaisuudessa yhä paremmin. Vain näin toimimalla kestävän kehityksen periaate toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. 

Stena Recyclingilla on vahva osaaminen kierrätyksestä ja eri materiaaleista, joten yhteistyön ulottaminen materiaalien käytön suunnitteluun on monesti luonnollinen jatkumo. Stena tekee kierrätyksen lisäksi konsernissa tutkimusyhteistyötä, jossa selvitetään miten tuulivoimalaloissa käytetyt materiaalivalinnat vaikuttavat kierrätettävyyteen ja miten materiaalit saadaan kierrätettyä yhä paremmin.

”Uskon, että muutaman vuoden sisällä olemme kehittäneet entistä parempia kierrätysratkaisuja, jolloin siivetkin saadaan kiertoon yhä kustannustehokkaammin. Tässä yli alojen ulottuva yhteistyö näyttelee suurta roolia”, kertoo Tarkka-Partanen.

Laaja yhteistyöverkosto varmistaa optimaalisen kierrätyksen

Kiertotaloudessa yhteistyö on ensisijaisen tärkeää. Asiantuntijuus ja koko arvoketjun tunteminen ovat edellytys menestykselle niin ympäristön, ilmaston kuin taloudenkin kannalta. Stena Recycling on kokenut kierrättäjä, joka varmistaa, että esimerkiksi tuulivoimalat voidaan purkaa, käsitellä ja kierrättää voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, turvallisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti. 

Materiaalien käsittely ja kierrätys tapahtuu aina joko Stena Recyclingin laitoksessa tai tarkkaan valittujen ja sertifioitujen yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhtiö on mukana kierrätysprosessin kaikissa vaiheissa ja auttaa muun muassa dokumentoimaan, että arvokkaat raaka-aineet otetaan talteen, ne pysyvät kierrossa ja saavat uuden elämän uusissa tuotteissa.

”Yhteistyö kanssamme varmistaa, että materiaalit ja raaka-aineet kierrätetään ja jätteet muunnetaan arvokkaaksi resurssiksi vastuullisesti. Olemme tärkeä osa arvoketjua jokaiselle yritykselle, joka haluaa edistää kiertotaloutta”, toteaa Tarkka-Partanen.

”Vastuullinen tuulivoimaloiden siipien kierrättäminen vahvistaa entisestään tuulienergian roolia kestävän kehityksen mukaisena energiamuotona”, Ilmattaren toimitusjohtaja Sarsama jatkaa.