16.4.2021

Ilmatar vahvistaa johtoryhmäänsä – Antti Keskinen nimitetty Ilmattaren uudeksi liiketoiminnan kehitysjohtajaksi

Yhteiskunnan ja teollisuuden sähköistymisen tukeminen vaatii muutoksia ja vähäpäästöisen ja uusiutuvan energian tarve tulee kasvamaan. Ilmatar laajentaa rekrytoinnin myötä toimintaansa tuulivoiman lisäksi muun uusiutuvaan energian teknologian kehittämiseen ja etsii myös varastointi- sekä akkuratkaisuja.

Antti Keskinen

Antti Keskinen on nimitetty Ilmattaren uudeksi liiketoiminnan kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 12.4.2021 alkaen. Keskinen tulee Ilmattareen sähköjakeluyhtiö Carunasta, jossa hän työskenteli useissa eri energiamurrokseen liittyvissä kehitystehtävissä. Ilmatar lähtee Antin mukaantulon myötä kehittämään vahvemmin tuulivoiman lisäksi muita uusiutuvan energian ja varastoinnin teknologioita, joilla on keskeinen rooli vahvasti uusiutuviin energiantuotantomuotoihin perustuvassa tulevaisuuden energiajärjestelmässä.

Antille on kertynyt yli kymmenen vuoden aikana kattava näkemys alasta Suomessa. Antin työkokemus on erityisesti energia-alalta ja viimeiset vuodet hän on toiminut sähköverkkojen, sähköisen liikenteen ratkaisujen, energian varastoinnin, uusiutuva energian ja kuluttajien digitaalisten energiapalvelujen parissa. Hänellä on ollut myös avainrooleja yrityskaupoissa ja näistä syntyneiden uusien yritysten kasvun rakentamisessa, joissa strateginen omaisuuden hallinta ja siihen liittyvät kehityshankkeet ovat olleet keskiössä. Antti on sähkövoimatekniikan diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä yliopistosta, pääaineenaan sähköverkot ja markkinat.

”Olen iloinen, että olemme saaneet uusia, vahvoja ammattilaisia Ilmattaren johtoon. Panostamalla yhä enemmän muihin uusiutuvan energian ratkaisuihin ja varastointiin tuulivoiman lisäksi uskon, että kasvutahtimme kiihtyy entisestään. Antin tuloksekas kokemus näiden toimintojen kasvattamisesta muualla tukevat loistavasti yrityksemme strategisia kehittymistavoitteita”, sanoo Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama.

Energiamarkkinoiden murros jatkuu

Energiamarkkinat ovat murroksessa ja uusiutuvan energian, etenkin aurinko- ja tuulivoiman, kasvu on Suomessa todella nopeaa. Uusiutuvan energian murros ja yhteiskunnan voimakas sähköistyminen haastavat tarkastelemaan nykyisiä sähkömarkkinoita ja siellä toimivien toimintamalleja. Jo pelkästään hiilineutraalisuustavoitteet nojaavat vahvasti toimiin energiateollisuuden, liikenteen ja valmistavan teollisuuden suuntaan sekä haastavat nykyisen energiapolitiikan. Avautumassa ovat yhdet maailman suurimmat markkinat.

”Ilmatar on loistava yritys tämänkaltaisen uuden toiminnon käynnistämiselle ja kehittämiselle. On mielenkiintoista päästä mukaan toteuttamaan Ilmattaren kunnianhimoisia kasvutavoitteita. Pystymme myös tarjoamaan asiakkaille jatkossa palveluita entistä laajemmin. Haluamme tuoda puhtaan kotimaisen energian niin yritysten kuin kuluttajien arjen jokaiseen hetkeen, siten että se ei rajoita vaan kiihdyttää”, kertoo Keskinen.

Energiatuottajien – ja myyjien liiketoiminta muuttuu ja tulevaisuudessa myös ovet uusille vientimarkkinoille mahdollistuvat uusiutuvan energian kasvaessa. Murros koskettaa kaikkia ja luo uusia tapoja asua, liikkua ja kuluttaa. Tuulivoiman kasvaessa se tarvitsee tuekseen säätövoimaa. Myös sähköverkon on oltava riittävä ja oikean rakenteinen tukemaan tuotantoa ja sen säätelyä.

”Ilmattarella on hyvä kasvuvaihde, ja koen uusiutuvan energian edistämisen todella merkitykselliseksi. Näen, että Ilmattarella on paljon kasvupotentiaalia ja monia mahdollisuuksia nousta tulevaisuudessa yhä merkittävämpään asemaan eri uusiutuvan energian teknologioiden alalla. Suomen siirto- ja jakeluverkoilla on hyvät valmiudet uusiutuvan energian voimakkaaseen lisääntymiseen, vaikkakin tämä vaatii toimijoilta aktiivista dialogia koko järjestelmän kestävän kehityksen suhteen. Pelkkä uusiutuva energiatuotanto ja hyvät sähköverkkoyhteydet eivät kuitenkaan vielä riitä, vaan tarvitaan myös pitkän aikavälin varastointia. Tämän vuoksi olemmekin suunnanneet katseemme jo tulevaisuuden varastointi ratkaisuihin, kuten vihreään vetyyn ja niin sanottuun power-to-X -ratkaisuihin, joihin edellä mainittukin kuuluu”, Keskinen toteaa.

Ilmatar on ollut voimakkaassa kasvussa koko alkuvuoden. Yritykseen on palkattu yhteensä 10 uutta henkilöä alle puolen vuoden aikana. Kasvun ennustetaan jatkuvan myös loppuvuoden ja Ilmattarella on tälläkin hetkellä avoinna kaksi paikkaa.