20.12.2023

Ilmattarelta jälleen tuotantouutisia: 14 turbiinia käyntiin kahdessa tuulipuistossa

Ilmatar on käynnistänyt jälleen uuden tuulivoimakokonaisuuden kaupalliseen tuotantoon. Västervikin ja Isokeitaan tuulipuistot tuottavat uusiutuvaa energiaa 14 turbiinin ja yhteensä lähes 87 megawatin (MW) nimellisteholla. Tuotanto riittää jopa 100000 kerrostaloasunnon sähköntarpeeseen. 

Västervikin ja Isokeitaan tuulivoimapuistot ovat saavuttaneet kaupallisen tuotannon vaiheen. Rakentaminen alkoi heinäkuussa 2022, kun tuulipuistoista saatiin investointipäätökset. 

Västervikin ja Isokeitaan puistojen myötä Ilmatar on käynnistänyt kaupallisen tuotannon jo kuudessa uusiutuvan energian tuuli- ja aurinkovoimapuistossa tähän mennessä vuoden 2023 aikana. Nämä tuuli- ja aurinkovoimapuistot jäävät strategian mukaisesti Ilmattaren omistukseen koko elinkaarensa ajaksi. 

– Västervikin ja Isokeitaan rakentaminen onnistuttiin saamaan valmiiksi edellä aikataulusta, ja työt sopivat hyvin yhteen jo aikaisemmin valmistuneen Jäkäläkankaan tuulipuiston kanssa. Loppukesän ja alkusyksyn haastavat tuuliolosuhteet toivat omat mausteensa sekä Isokeitaan että Västervikin tuulipuistojen tuulivoimaloiden pystyttämiseen, mutta niistäkin selvittiin aktiivisella työnsuunnittelulla ja töiden sovittamisella sopiviin tuulirakoihin, Ilmattaren rakennuttamisesta vastaava johtaja Petri Ainonen kertoo. 

Isokeitaan, Västervikin, Jäkäläkankaan ja Palman tuulivoimahankkeiden vieraan pääoman osuuden rahoittajan toimi tanskalainen sijoitusyhtiö AIP Management, joka on erikoistunut Euroopan ja Yhdysvaltojen energia- ja infrastruktuuriresursseihin kohdistuviin sijoituksiin. Kaikki neljä tuulivoimapuistoa otettiin kaupalliseen käyttöön vuoden 2023 aikana. Ne tuottavat uusiutuvaa energiaa yhteensä 131,8 MW nimellisteholla. 

– Näiden neljän tuulipuistoprojektin rahoittajana AIP on erittäin tyytyväinen siihen, että Ilmatar sai rakennustyöt onnistuneesti valmiiksi, ja edellä aikatauluaan. Ilmatar on ollut prosessissa läpinäkyvästi ja luotettavasti toimiva kumppani koko rakennusvaiheen ajan. Arvostamme suuresti läheistä yhteistyötämme ja olemme ylpeitä siitä, että olemme osallistuneet Suomen vihreän siirtymän edistämiseen – odotamme innolla jatkoa kumppanuudellemme, AIP:n Partner & Co-head of Investments Greg Falzon kertoo. 

Erinomaista yhteistyötä hankepaikkakunnilla 

Nyt valmistuneissa hankkeissa Ilmatar on toiminut hyvässä yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa hankkeiden ensivaiheista saakka. Rakentamisessa tämä on näkynyt esimerkiksi alihankintayhteistyönä.

– Apua on saatu muun muassa varastointiin, erilaisiin kuljetuspalveluihin, nosto- ja purkuapuun sekä siivous-, puhtaanapito- ja jätehuoltopalveluihin. Myös majoitukset urakan aikana on toteutettu paikallisin voimin, Ainonen listaa. 

Västervikin (55,8 MW) ja Isokeitaan (31 MW) tuulivoimaloiden on laskettu tuottavan yhteensä 293 gigawattituntia (GWh) uusiutuvaa energiaa vuosittain. Tämä täsmää jopa 100 000 kerrostaloasunnon tai 30 000 omakotitalon sähköntarpeisiin. 

Ilmatar selvittää Västervikin alueelle myös toisen tuulivoimapuiston rakentamista. Projekti Västervik 2 sisältää 18 tuulivoimalan kokonaisuuden ja on kaavoitus- sekä YVA-vaiheessa. Ilmatar toteuttaa vuoden 2024 aikana uudet, kattavat maastoselvitykset. Lisäksi kaavoitusmenettelyn rinnalla käynnistyy ympäristövaikutusten arviointimenettely, ja näiden yhteydessä järjestetään useita kaikille avoimia hankkeen esittelytilaisuuksia.