1.6.2022

Ilmattaren ensimmäinen aurinkovoimapuisto tuottaa sähköä jo alkuvuonna 2023 – merkittäviä investointipäätöksiä luvassa Suomessa ja Ruotsissa

Ilmatar Energy Oy käynnistää ensimmäisen aurinkopuistonsa rakentamisen, kun Joroisille rakennetaan Suomen mittakaavassa poikkeuksellinen, teollisen mittakaavan aurinkovoimapuisto.

Tehty investointipäätös vauhdittaa Ilmattaren matkaa kohti pohjoismaiden johtavaa uusiutuvan energian energiayhtiötä. Joroisilta saadaan suomalaista, uusiutuvaa energiaa vuoden 2023 alkupuolelta alkaen.

Joroisten puisto on teholtaan 5 MWp. Ilmattarella on Suomessa ja Ruotsissa kehityksessä useita puistoja kokoluokassa 50-250 MWp. Näiden investointipäätöksistä kerrotaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. Osa hankkeista tullaan rakentamaan tuulivoimapuistojen yhteyteen.

”Aurinkovoimatiimimme on tehnyt ja tulee tekemään hartiavoimin töitä sekä Suomessa että Ruotsissa, joissa on huikea aurinkovoimapotentiaali. Aurinkovoiman selkeä etu on sen kevyt rakenne ja nopea skaalautuvuus sekä monet synergiattuulivoimatuotantomme kanssa ”, kehitysjohtaja Antti Keskinen kertoo.

Aurinkovoima on maailmanlaajuisesti kiihtyvästi kasvava energiantuotantomuoto. Ilmatar pitää velvollisuutenaan tuoda tämänkin uusiutuvan energian lähteen saataville suomalaisille yritys- ja kuluttaja-asiakkaille, jotka haluavat hyödyntää päästötöntä ja paikallisesti tuotettua sähköä.

”Olemme keränneet valtavasti osaamista vuosien aikana isojen, valtavia infrastruktuurisia kokonaisuuksia käsittävien hankkeiden menestyksekkäästä toteuttamisesta tuulivoiman myötä. Tästä syystä meillä on kotimaisena yhtiönä erittäin hyvä paikallistuntemus ympäri maata ja valmiudet tuoda teollisen mittakaavan aurinkovoima markkinoille yhdessä paikallisten intressiryhmien kanssa”,Keskinen perustelee.

Aurinkovoimasta laajat hyödyt

Ilmattaren aurinkovoimaliiketoiminnalle tärkeimpiä kumppaneita ovat maanomistajat, kunnat, kaupungit ja päättäjät ympäri Suomen. Keskisen mielestä on tärkeää saada avoin ja luonteva keskusteluyhteys kaikkiin osapuoliin, sillä Suomessa ja myös Ruotsissa on vielä paljon kartoittamatonta aurinkovoimapotentiaalia ja yleisesti toiminnassa ollaan alkuvaiheessa.

”Uskomme teollisen mittakaavan energiantuotantoon myös aurinkovoiman suhteen, ja kuten tuulivoimarakentamisessa olemme jo oppineet, että se tuo meille myös vastuita ympäristön ja luonnon suhteen. Mottomme on tehdä aurinkovoimaa ympäristön ehdoilla. Tämä ohjaa kaikkea tekemistämme aurinkopuistojen toteutuksessa aina suunnittelun alkuvaiheista saakka ja jatkuen elinkaaren aikaisen ylläpidon aikana.”

Tämä tarkoittaa Ilmattarelle ja yhteistyöalueiden päättäjille sekä omistajille tarkkoja selvityksiä alueiden soveltuvuudesta aurinkovoimatuotantoon.

Minkälaisia alueita Suomessa sitten voi hyödyntää aurinkovoiman tuotantoon?

”Haluamme elvyttää alueet, jotka ovat poistuneet tai ovat poistumassa muusta elinkeinonharjoittamisesta valjastamalla alueet uusiutuvan energian tuotantoon. Tällaisia voivat olla esimerkiksi käytöstä poistunut turvetuotantoalue, huonosti tuottava pelto tai muu joutomaa, jolla ei muuten olisi maankäytöllistä arvoa. Aurinkovoimalan elinkaari on pitkä, yli 40 vuotta” Keskinen taustoittaa.

Sähköä tuotetaan Joroisten lentokentän seudulla jo ensi vuoden alkupuolelta alkaen.

”Joroisten kunnalle syntyy maanvuokratuloa ja kiinteistöveroa, paikallinen sähkönjakeluyhtiö vastaa sähkönsiirrosta verkkopalvelumaksuja vastaan, paikallisia urakoitsijoita työllistyy rakentamisen aikana ja todennäköisesti jatkossa pienimuotoisen kunnossapitotoiminnan kautta,”, Antti Keskinen läpivalaisee.

Paneelitestausta tiedossa

Joroisten puisto tuottaa keskimäärin noin 5 gigawattituntia energiaa vuodessa. Esimerkkinä tämä kattaa noin tuhannen pienen kerrostaloasunnon sähköntarpeen. Joroisilla tutkitaan kahdenlaisten aurinkopaneelien tehokkuutta, joista toinen pystyy ottamaan talteen myös heijastesäteilyä esimerkiksi maan tai lumihangen kautta.

Ilmatar vastaa Joroisten hankkeen rahoittamisesta yhdessä Business Finlandin kanssa, jonka investointituki on 20 prosenttia kokonaisuudesta.

”Aurinkovoima on Ilmattaren strategiassa tärkeä uusi elementti, sillä se tuo meidän sähköntuotannollemme joustavuutta. Tavoitteenamme on olla markkinajohtaja tässäkin tuotantomuodossa. Olen iloinen myös siitä, miten luontevasti organisaatiomme ja yhteistyökumppanimme päätöksenteko- ja maanomistajatahoilla ovat vastaanottaneet uuden energiatuotantomuodon omakseen”, Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama näkee.

Ilmatar

Ilmatar Energy Oy on suomalainen itsenäinen energiantuotantoyhtiö, joka tuottaa vain uusiutuvaa energiaa ja osallistuu energiantuotannon arvoketjuun kaikissa vaiheissa: Ilmatar kehittää, rakentaa ja omistaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä myy tuottamansa sähkön kuluttaja-asiakkaille ja yrityksille. Ilmattaren uusiutuvan energian puistot rakennetaan markkinaehtoisesti Ilmattaren omistukseen.

Ilmatar-konserniin kuuluvat Ilmatar Energyn lisäksi useat hankekehitysyhtiöt sekä teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaava Ilmatar Service Oy.

Lisätiedot:

Antti Keskinen
kehitysjohtaja
Ilmatar Energy Oy
+358 40 683 1870
[email protected]

Mikko Niimes
viestintä- ja PR-päällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 533 2931
[email protected]