30.5.2022

Ilmattaren kehitysputkessa 262 turbiinia, yli 1700 MW maatuulivoimaa – Suomeen tarvitaan lisää alueita uusiutuvan energian tuotannolle

Ilmattarella on tällä hetkellä Suomessa julkinen hankekehitys käynnissä yhteensä 16 eri tuulipuiston osalta, 20 eri kunnan alueella. Hankekehitystä ohjaavina arvoina ovat kasvollisuus, asiantuntijuus ja edelläkävijyys.

Ilmattaren hankekehityspaikkakuntia ovat tällä hetkellä Hämeenkyrö, Ii, Ikaalinen, Kajaani, Kauhajoki, Keitele, Kihniö, Kristiinankaupunki, Kuortane, Kurikka, Loviisa, Merijärvi, Paltamo, Parkano, Pielavesi, Säkylä, Punkalaidun, Puolanka, Seinäjoki ja Somero.

”Näissä projekteissa on yhteensä suunnitteilla 262 turbiinia ja nimellistehoa yhteensä yli 1700 MW, mikä vastaa noin puolta Suomeen tällä hetkellä asennetusta tuulivoimakapasiteetista. Näiden julkistettujen projektien lisäksi hankekehitystiimillä on eriasteiset esiselvitykset käynnissä noin 20 eri tuulipuiston osalta eri puolilla Suomea, joiden osalta kaavoitusmenettelyä ja ympäristövaikutusten arviointeja pyritään käynnistämään tulevan vuoden aikana”, hankekehitysjohtaja Jussi Mäkinen kertoo.

Tarkkaa selvitystyötä

Näiden maatuulihankkeiden parissa työskentelee Ilmattaren 17 hengen projektitiimi ja iso joukko Suomen pätevimpiä asiantuntijoita, joilta on tilattu hankkeiden edellyttämät ympäristöselvitykset, tekniset selvitykset, tuulimittaukset ja muu tarvittava suunnittelutyö.

”Käynnissä oleviin hankkeisiin liittyen viranomaisyhteistyötä tehdään kaikkien hankepaikkakuntien viranhaltijoiden lisäksi muun muassa yhdeksän eri ELY-keskuksen ja maakuntaliiton kanssa. Tuulipuistojen alueilla on yli tuhat maanomistajaa, joten erilaisten sidosryhmien kanssa työskentely on keskeinen osa hankekehitystiimin arkea”, Mäkinen selventää.

Kasvollisesti läsnä

Pelkästään huhti-toukokuun aikana Ilmattaren hankekehitystiimi on tavannut satoja maanomistajia eri tilaisuuksissa tai koteihin kutsuttuna.

”Monenlaisia ihmisten arkeen liittyviä tarinoita on kuultu pullakahvien äärellä. Ihmisten kohtaaminen on tärkeä osa työtä, sillä tuulivoimalan rakentuminen metsäpalstalle herättää paljon kysymyksiä, joita on hyvä käydä läpi kasvotusten. Ilmattaren hankekehitystä ohjaavina arvoina ovat kasvollisuus, asiantuntijuus ja edelläkävijyys. Työn tuloksena syntyy energiaa, josta voi olla ylpeä”, Mäkinen hehkuttaa.

Hankekehityksen kannalta haasteina on usein erilaiset näkemykset alueiden soveltuvuudesta tuulivoimatuotantoon.

Esimerkkinä: Ilmattarella on tiedossa alueita, jonne maanomistajat haluavat tuulivoimaa ja Puolustusvoimat puoltavat hanketta, myös asumaton alue mahdollistaa kymmenien turbiinien kokoisen tuulipuiston rakentamisen, eikä merkittäviä luontoarvoja ole ennakolta tunnistettu – mutta maakuntaliitto ei näe aluetta potentiaalisena tuulivoimatuotannon kannalta.

Suuri tarve lisäalueille

”Tarvitsemme kipeästi lisää uusiutuvan energian tuotantoon soveltuvia alueita Suomeen, joten tulemme käymään aktiivista vuoropuhelua eri tahojen kanssa, jotta alueellisesti parhaiten soveltuville alueille voitaisiin suunnitella ympäristöystävällistä energiaa. Mitään ”nollavaihtoehtoa” ei oikeasti ole, vaan jos jonnekin ei voida rakentaa tuulivoimaa, vastaava sähkö tuotetaan jossain muualla, ja luultavasti ympäristövaikutuksiltaan epäedullisemmin”, Mäkinen perustelee.

Hänen mukaansa energiantuotannon vaikutukset ovat globaaleja, joten ”jossain muualla” voi aiheuttaa suuria vaikutuksia myös paikallisesti. Etenkin olemassa olevien tuulipuistojen läheltä tulee tutkia huolella mahdollisuudet tuulivoiman lisärakentamiselle.

”Se on resurssien käytön kannalta järkevää, koska samoilla voimajohdoilla voidaan siirtää useamman turbiinin sähkö valtakunnan verkkoon.”

Ilmatar on pitkän tähtäimen kumppani

Sekä maanomistajien että kuntapäättäjien kannalta tärkeä vaihe tuulivoimahankkeen suunnittelussa on keskustella avoimesti heti hankekehityksen alkuvaiheessa läpi kunkin tahon omat toiveet ja odotukset tuulipuiston osalta yhdessä tuulivoimapuiston toteuttajan kanssa.

”Ei ole kenenkään edun mukaista lähteä suunnittelemaan hanketta, joka kaatuu vuosien työnteon jälkeen vastustukseen. Kun asioista keskustellaan avoimesti, usein huoletkin osoittautuvat aiheettomiksi. Ilmattaren osalta on hyvä asia, että me olemme myös tuulipuiston tuleva omistaja ja käytöstä vastaava yritys. Näin ei synny tietokatkoksia alkuvaiheen suunnittelun ja toteutuksen välille”, Mäkinen taustoittaa.

Ilmatar

Ilmatar Energy Oy on suomalainen energiayhtiö, joka tuottaa vain uusiutuvaa energiaa ja osallistuu tuulivoiman arvoketjuun projektien ja tuotannon kaikissa vaiheissa: Ilmatar rakentaa, omistaa ja hallinnoi tuuli- ja aurinkovoimapuistoja. Tavoitteena on lisätä pelkästään maatuulivoiman avulla suomalaista uusiutuvan energian tuotantoa 1 gigawatin kapasiteetilla vuoteen 2027 mennessä.

Ilmattaren tuulipuistot rakennetaan markkinaehtoisesti ilman tukia ja omistamme tuulipuistomme niiden elinkaaren ajan. Ilmatar Energy myy tuottamansa sähkön kuluttaja-asiakkaille ja yrityksille.

Konserniimme kuuluvat useat hankekehitysyhtiöt sekä teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaava Ilmatar Service Oy.