18.7.2022

Istutettavat puut sitovat lähes 7 000 tonnia hiilidioksidia – Ilmatar ja Istutapuita.fi yhteistyöhön

Ilmatar ja Istutapuita.fi ovat solmineet yhteistyösopimuksen puiden istuttamiseksi noin kuuden hehtaarin alueelle Sonkajärvellä, Kohisevan tilalla. Ilmatar korvaa yhteistyöllä tuulivoimarakentamisen aiheuttamia metsähakkuita ja osallistuu Suomen hiilinielutyöhön ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen pitkäjänteisesti.

Kuuden hehtaarin istutukset tulevat sitomaan lähes 7 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä elinkaarensa aikana.

”Haluamme olla yhtiönä aktiivisesti vaikuttamassa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja parantamisessa sekä hiilinielujen lisäämisessä. Rakentaessamme puhdasta, kotimaista uusiutuvaa energiaa, joudumme valitettavasti jonkin verran poistamaan puustoa. Kompensoimme tilannetta istuttamalla uutta metsää yhteistyössä Istutapuita-organisaation kanssa”, Ilmattaren projekteista vastaava johtaja Erkka Saario kertoo.

”Kotimaisina toimijoina arvomme ja työtapamme tuntuivat heti alusta alkaen olevan hyvin yhteensopivat. Istutapuita-palvelun toimintamalli sopii hyvin tarkoitukseemme, vaikka se onkin luotu CO2 kompensointia varten. Toivottavasti luomme tässä tuulivoima-alalle uutta toimintakulttuuria.” Saario jatkaa.

Tulevat istutukset tehdään entisille turvetuotantoalueille, näin entisistä päästölähteistä saadaan luotua hiilinieluja. Tämä tukee Ilmattaren vastuullisuutta.

”Puiden määrän mittavaa lisäämistä pidetään nykyisin yhtenä tehokkaimmista keinoistahidastaa ilmaston lämpenemistä. Kasvattamalla uutta metsää saamme sidottua ilmakehässämme olevaa hiilidioksidia puiden biomassaan, ja näin se ei rasita ilmastoa. Suomessa metsää hoidetaan yleisesti ottaen hyvin, se mahdollistaa metsien nopean kasvun ja samalla nostaa hiilinielujen kapasiteettia. Puu käytetään usein teollisuuden tarpeisiinjuuri, kun metsä on ehtinyt kypsään ikään. Silloin hiilinielu katoaa. Haluamme tuoda rinnalle toimintamallin, jossa metsän kasvatusta ja hoitoa ohjaa enemmänkin luontoarvot, jolloin metsää voidaan kasvattaa entistä pitkäjänteisemmin ja monimuotoisuus paremmin huomioiden”, Istutapuita.fin toimitusjohtaja Timo Tammenaho taustoittaa.

Yhteistyön aikana puita istutetaan useassa vaiheessa ja yhteistyö kattaa vähintään 35 vuotta metsänhoitoa kunkin istutuksen osalta. Ilmattaren alueita päästään istuttamaan keväällä 2023. Alueille istutetaan mäntyjä, koska ne sopivat parhaiten kyseiselle maapohjalle. Metsänhoidossa huomioidaan myös monimuotoisuus, jolloin metsään on tarkoitus jättää kasvamaan sinne luontaisesti kasvavia puulajeja kuten koivua.

Lisätiedot:

Mikko Niimes
viestintäpäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 533 2931
[email protected]

Timo Tammenaho
toimitusjohtaja
Istutapuita.fi
+358 40 485 6607
[email protected]

ILMATAR

Ilmatar Energy Oy on suomalainen itsenäinen energiantuotantoyhtiö, joka tuottaa vain uusiutuvaa energiaa ja osallistuu energiantuotannon arvoketjuun kaikissa vaiheissa: Ilmatar kehittää, rakentaa ja omistaa uusiutuvan energian tuotantoa sekä myy tuottamansa sähkön kuluttaja-asiakkaille ja yrityksille. Ilmattaren uusiutuvan energian puistot rakennetaan markkinaehtoisesti Ilmattaren omistukseen.

Ilmatar-konserniin kuuluvat Ilmatar Energyn lisäksi useat hankekehitysyhtiöt sekä teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaava Ilmatar Service Oy.

ISTUTAPUITA.FI

Istutapuita.fi on suomalainen palvelu, joka tarjoaa helpon ja ymmärrettävän keinon ilmastonmuutoksen hidastamiseksi puita istuttamalla ja näin hiilinieluja kasvattamalla. Lisäksi tavoitteena on auttaa ihmisiä ja yrityksiä löytämään keinot ja kehityskohteet hiilijalanjälkensä pienentämiseen. Palvelun piirissä on jo 77 hehtaaria alueita, jotka tulevat elinkaarensa aikana sitomaan noin 90 miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä. Ensi keväästä alkaen puita on kasvamassa noin 55 000. istutapuita.fi