23.9.2021

Kohti vastuullista yritystoimintaa – vinkkejä päästövähennyksien tekoon

Yritysten rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä kasvaa tulevaisuudessa. Uusiutuva tuulivoima ja energia on yksi konkreettinen keino ilmastokuorman vähentämiseksi. Jos yrityksesi haluaa tämän lisäksi tehdä lisää tekoja kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen, kannattaa ensin laskea yrityksen hiilijalanjälki.

Yksi helpommista keinoista yrityksen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi on vaihtaa sähkösopimus uusiutuvaan energiaan. Kotimaiseen tuulisähköön siirtymällä yritys voi vähentää päästöjään merkittävästi ja ottaa ison harppauksen kohti hiilineutraalia liiketoimintaa.

Ilmattaren tuulisähkö on vastuullisen yrityksen valinta. Esimerkiksi MetroAuto, Kotipizza ja Verso Food ovat pienentäneet omaa hiilijalanjälkeään tuulisähkön ansiosta ja saaneet samalla huomattavia kustannussäästöjä. Yritykset näyttävät omalla esimerkillään mallia niin kilpailijoilleen kuin asiakkailleen.

Ilmastonmuutos tuo uusien tuotanto- ja kulutustottumuksien myötä markkinoille aivan uusia mahdollisuuksia yrityksille. Vastuullisuus on nykypäivän ja tulevaisuuden trendi, josta yrityksen kuin yrityksen kannattaa olla kiinnostunut.

Vastuullisuus vaikuttaa suotuisasti paitsi yrityksen arvoon myös maineeseen, brändiin ja moniin muihin aineettoman pääoman osa-alueisiin. Kun vastuullisuudesta tulee kiinteä osa yrityksen normaalia liiketoimintaa, prosesseja ja strategiaa, se on osoitus hyvästä ja pitkäjänteisestä johtamisesta.

Vastuullisten tekojen avulla yritys voi kertoa läpinäkyvästi ilmastovaikuttavuudestaan asiakkailleen ja sidosryhmilleen. Vastuullisuus on myös keino erottautua edukseen markkinoilla, kun yritys haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Hiilijalanjälkilaskenta auttaa alkuun

Yritykset voivat panostaa ympäristövastuullisuuteen monin eri keinoin. Päästövähennyksien näkökulmasta yksi ensimmäinen konkreettinen askel on hiilijalanjäljen laskeminen. Hiilijalanjälkilaskennan avulla yritys saa selville sen toiminnan elinkaaren aikaiset ilmastonmuutosvaikutukset ja yrityksen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt, joita siltä syntyy liiketoiminnan eri vaiheissa – olipa kyseessä sitten tuotteita tai palveluja myyvä yritys.

Vasta kun yritys tunnistaa laskennan avulla sen merkittävimmät päästöjä aiheuttavat tekijät ja toiminnot, se pystyy vähentämään niitä ja suunnittelemaan, miten sen toiminnasta tulee hiilineutraalia. Lisäksi yritys voi saada laskennan avulla selkeitä kustannussäätöjä liiketoimintaansa. Markkinoilla on lukuisia luotettavia toimijoita, jotka auttavat yrityksiä hiilijalanjäljen laskemisessa.

Askelmerkit kohti yrityksen hiilineutraaliutta

Kun on päästövähennyksien aika, yritys pystyy tekemään niitä monella eri tavalla. Ensiksi yritys voi vähentää omia suoria kasvihuonekaasupäästöjään (scope 1) pienentämällä esimerkiksi öljyn tai kaasun käyttöä omissa polttokattiloissaan tai supistamalla ajoneuvojensa polttoainepäästöjä paremman logistiikan tai uuden ajoneuvokannan avulla.

Toiseksi yritys voi kutistaa epäsuoria energiaperäisiä kasvihuonekaasupäästöjään (scope 2), jotka ovat peräisin ostoenergian, kuten sähkön ja kaukolämmön, tuotannosta. Yritys voi siirtyä käyttämään uusiutuvaa energiaa, hyödyntää hukkalämpöä ja lämmön talteenottoa, uusia valaistuksen LED-lamppuihin sekä parantaa muutoin energiatehokkuuttaan. Sähkön vaihtaminen uusiutuvaan on monesti yksi merkittävimmistä ja helpoimmista teoista. Esimerkiksi vaihtamalla Ilmattaren tuulisähköön yritykset ovat pystyneet vähentämään jopa neljänneksen päästöistään.

Kolmanneksi yritys pystyy vähentämään epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjään (scope 3) yhdessä arvo- ja toimitusketjunsa kanssa. Päästövähennykset voivat kohdistua muun muassa raaka-aineiden valmistukseen, jätteiden lajitteluun, hävikin vähentämiseen, kuljetuspalveluiden hankintaan tai työntekijöiden työmatkaliikenteeseen. Siirtymällä käyttämään vihreitä hankintoja ja palveluita saattaa olla myös iso merkitys yrityksesi päästöjen vähennyksessä.

Neljänneksi keinoksi jää kompensoida loput päästöt, joita yritys ei pysty vähentämään omin voimin (scope 4). Tällöin kompensoinnilla täytyy olla aidosti lisäinen, todellinen, mitattavissa oleva ja pysyvä vaikutus hiilinieluihin.

Vaihtamalla yrityksesi käyttämän energian puhtaaseen tuulisähköön annat heille kestävän syyn tulla asiakkaaksesi ja saat aitoa kilpailuetua moniin muihin toimijoihin verrattuna. Ilmattaren kautta varmistat samalla, että edistät päätökselläsi myös uuden tuulivoimakapasiteetin ja uusiutuvan energian lisärakentamista Suomeen.

Lue lisää: https://ilmatar.fi//yrityksille/