23.8.2023

Korialle suunnitellaan aurinkovoimaa

Ilmattaren hankeyhtiö Ilmatar Solar Development Oy suunnittelee kolmen aurinkovoimapuiston rakentamista Kouvolan kaupungin lounaispuolelle Korian sähköaseman läheisyyteen. Aurinkopuistojen sähkönsiirto tullaan toteuttamaan pääasiassa maakaapeloinneilla sekä voimala-alueiden sisä- että ulkopuolella. Puistojen ulkoinen sähkönsiirto tullaan neuvottelemaan maanomistajien kanssa erikseen.

Ilmatar on pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvä suomalainen energiayhtiö, joka kehittää, rakentaa, operoi ja omistaa tuuli- ja aurinkovoimapuistoja Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön tavoitteena on muuttaa energiantuotantoa ympäristöystävällisempään suuntaan ja olla mahdollistamassa kestävämpää tulevaisuutta. Ilmattarella on tällä hetkellä hankeportfoliossa 20 GW tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Energiayhtiönä Ilmatar on hankkeidensa pitkäaikainen omistaja ja pysyy hankkeissa mukana niiden elinkaaren loppuun saakka. Kouvolan aurinkovoimahankkeet ovat Suomen ensimmäisiä teollisen mittaluokan aurinkovoimahankkeita ja toteutuessaan tuovat merkittäviä positiivisia vaikutuksia alueelle.

Ilmatar valmistelee parhaillaan lupahakemusdokumentteja, jotka tullaan jättämään elokuun lopussa. Kaupunki asettaa ne julkisesti nähtäville. Rakentaminen voisi alkaa alustavien arvioiden mukaan aikaisintaan kesällä 2024. Näin ollen aurinkopuistojen sähköntuotanto voisi alkaa arviolta kesällä 2025.

Hankkeen eteneminen

Ilmatar esitteli aurinkovoimahankkeitaan hankealueiden välittömässä läheisyydessä asuville rajanaapureille asukaskuulemistilaisuudessa tiistaina 22.8 Takamaan Seuratalolla. Kiinnostusta osallistumiseen olisi ollut laajemminkin – tupa oli täynnä. Ilmatar sai kiitettävästi palautetta ja hyviä kommentteja ja kysymyksiä hankkeisiin liittyen. Kiitos kaikille osallistujille hyvästä keskustelusta!

Seuraavaksi Ilmatar tarkentaa suunnitelmiaan lähialueen asukkaille järjestetyssä kuulemistilaisuudessa saadun palautteen pohjalta yhteistyössä kaupungin kanssa. Mikäli muilla alueella asuvilla tai siellä liikkuvilla on kysymyksiä tai ajatuksia, voi Ilmattareen olla yhteyksissä sähköpostitse [email protected].

Lisätietoa hankkeesta löytyy Ilmattaren verkkosivuilta, jossa myös tiedotetaan hankkeen etenemisestä: https://ilmatar.fi/aurinkovoimalamme/.

  Korian aurinkovoimahankealueet

 Takamaan aurinkovoimahankealue

Karisuon ja Kuuselan aurinkovoimalahankealueet

Karisuo (vihreä) ja Kuusela (violetti)