26.1.2024

Korpilevonmäen tuulipuistolle pitkäaikaiset rahoitus- ja sähkönostokumppanuudet

Ilmatar teki marraskuussa 2023 investointipäätöksen Korpilevonmäen tuulipuiston rakentamisesta. Hanke sijaitsee Säkylässä, Lounais-Suomessa. Korpilevonmäen tuulivoimapuistoon rakennetaan kuusi modernia tuuliturbiinia, joiden yhteenlaskettu nimellisteho on 38,4 megawattia (MW). Tuulipuisto tuottaa suunnitelman mukaan uusiutuvaa energiaa Suomen kantaverkkoon vuodesta 2025 alkaen. Tuulivoimalaitoksella on sähköntoimitussopimus (PPA) sähkön hankintaa varten. 

Korpilevonmäen projektia rahoittaa yksi projektirahoituspankki, hollantilainen Rabobank. 

– Korpilevonmäen projekti edustaa pitkäaikaista projektirahoitustapaa, jossa rakentamista tukee Rabobankin velka. Tarvittava oma pääoma tulee Ilmattarelta Rabobank-rahoituksen päälle. Korkoriski on suojattu pitkäaikaisella SWAP-sopimuksella, Ilmattaren Investment Associate Joonas Pernu kertoo. 

Ilmatar on solminut Korpilevonmäellä tuotettavasta uusiutuvasta sähköstä kymmenen vuoden sähköntoimitussopimuksen (PPA) Mondelēz Internationalin kanssa. PPA on pitkäaikainen sähkön hankintasopimus, joka tehdään tyypillisesti suuren sähkönkuluttajan, kuten yrityksen kanssa. Se voidaan solmia myös useamman pienemmän sähkön tarvitsijan ja sähköntuottajan välillä. PPA-sopimus määrittää sähkön ostamisen sovitulla hinnalla 10-20 vuodeksi. PPA-sopimukset tarjoavat ennakoitavuutta ja vakautta molemmille osapuolille. 

Ilmatar omistaa tuulipuistohankkeensa niiden koko monikymmenvuotisen elinkaaren ajan.