Tuulisähkö

Onko tuulivoima kallista?

  • 01.

    Tuulivoima on puhdasta

    Ilmattaren tuulivoima on puhdasta. Voit siis siirtyä fossiilisista 100 % kotimaisen, 100 % puhtaan ja 100 % uusiutuvan Ilmattaren tuulivoiman käyttäjäksi maksamatta energiastasi yhtään aikaisempaa enemmän.
  • 02.

    Valitse sinulle sopiva sopimus, ei yllätyskuluja

    Oman mukavan lisänsä Ilmattaren tuulivoimaan tuovat sähkösopimukset. Selkeinä ja läpinäkyvinä sopimuksemme eivät sisällä minkäänlaisia piilokuluja tai yllätyskustannuksia.

Mikä on edullisin tapa tuottaa sähköä?

Vuonna 2017 maalle rakennettu tuulivoima oli selkeästi edullisin sähkön tuotantotapa Lappeenrannan teknillisen yliopiston sähkön tuotantokustannusvertailussa. Vertailun toiseksi edullisin tuotantotapa oli ydinvoima.

Markkinoiden halvin sähkö voi siis olla tuulivoimalla tuotettua. Sähkön kilpailuttaminen ekologiseen ja turvalliseen tuulivoimaan onnistuu täällä.

Miten sähkön hinta määräytyy?

Sähkön hinta Suomessa määräytyy Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Jokaiselle tunnille on oma hintansa. Koska sähkön tuotannon on vastattava joka hetki kulutusta, on sähkön hinta yleensä korkeampi silloin kun kysyntä on korkeaa. Lähtökohtaisesti halvinta sähkö on siis yöllä. Vastaavasti talvella sähkön hinta on taas korkeampi kuin kesällä.

Keskipitkällä aikavälillä tärkeimmät sähkön hinta-ajurit ovat pohjoismainen vesitilanne, sekä sähköntuotannossa käytettävien polttoaineiden, päästöoikeuden ja Keski-Euroopan sähkön hinnat. Lisäksi lyhyellä aikavälillä sähkön hintaan vaikuttavat lämpötila ja tuulen nopeus, sekä äkilliset muutokset sähkön tuotannon infrassa, kuten katkokset ydinvoimatuotannossa tai siirtoyhteyksissä.

Solmi Ilmattaren ekologinen, perusmaksuton (kaikki määräaikaiset sopimukset) sähkösopimus.

Anna meidän auttaa tuuli­sähköön siirtymisessä!

Miksi sähkön hinta on noussut viime vuosina?

Päästöoikeuden hinta on noussut huomattavasti vuodesta 2017, tämä on nostanut sähkön hintaa koko Euroopassa. Lisäksi Pohjoismaissa on ollut suhteellisen kuivaa vuoden 2018 keväästä lähtien, joka on osaltaan tukenut hinnan nousua Suomessa. Toisaalta nesteytetyn maakaasun hinta on laskenut maailmanlaajuisen ylitarjonnan myötä, ja tämä on pitänyt sähkön hinnan nousun maltillisena.

Tukkusähkön hinnan nousu siirtyy viiveellä loppuasiakkaiden hintoihin, etenkin määräaikaisissa sopimuksissa. Kuluttajan on hyvä pitää tämä mielessä vertaillessa uusien tarjouksien hintoja edellisiin sopimuksiin, eli uuden sopimuksen hinta ei ole suoraan verrannollinen aikaisempaan sopimukseen.

Miten tuulivoiman lisääntyminen vaikuttaa sähkömarkkinoihin?

Suomessa tuulivoiman rakentamiskustannukset ovat Euroopan halvimpien joukossa. On siis kuluttajien kannalta erinomaista, että kallista tuontisähköä korvataan halvemmalla kotimaisella tuulivoimalla. Tuulivoima on myös hyvin tärkeässä roolissa Suomen ja Euroopan Unionin pyrkiessä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Uutta tuulivoimaa tarvitaan, jotta hiilivoimaloita voidaan sulkea.

Suomi nojaa talvella hyvin paljon sähkön tuontiin. Koska talvella tuulee keskimäärin enemmän kuin kesällä, tuulivoiman vuosituotannon profiili sopii hyvin yhteen Suomen kulutuksen kanssa. Nopeasti kasvava tuulivoimatuotanto helpottaa Suomen tuontiriippuvuutta.

Mistä tuulivoiman hinta muodostuu?

Tuulivoimaloiden rakentaminen vaatii isoja investointeja, mutta niiden käyttö on puolestaan edullista. Tämä on päinvastoin esimerkiksi öljy-, hiili- ja turvevoimaloissa, joissa iso osa tuotantokustannuksista tulee polttoaineista. Päästökauppa vaikuttaa tuulivoiman hintaan. Se parantaa merkittävästi hiilidioksidivapaiden sähköntuotantomuotojen kilpailukykyä suhteessa fossiilisia polttoaineita ja turvetta käyttäviin tuotantomuotoihin.

Uusiutuvan sähkön haaste on, että sen tuotanto on vaihtelevaa, eivätkä kulutushuiput aina vastaa tuotantohuippua. Tällöin tarvitaan muun muassa varastointia, mikä taas lisää kustannuksia. Tuulisähkön varastointi, sähköverkon tehonhallinta ja varavoima ovat kustannuksia sähkönsiirron lisäksi, jotka vaikuttavat tuulivoiman hintaan. Tutkimukset eivät ota niitä huomioon eri energiamuotojen hintoja vertaillessa.

Kun valitset kotisi tai yrityksesi sähköksi Ilmattaren tuulisähkön, rakennat jokaisella käyttämälläsi kilowatilla puhtaam­paa maailmaa!

Tee sopimus