26.1.2022

KPA Unicon siirtyy Ilmattaren tuulisähköön – tavoitteena käyttää 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa useilla toimipisteillä

Kun yrityksen tavoitteena on vähentää maailman riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, tuulisähköön siirtyminen on luonteva valinta. KPA Unicon haluaa olla uusiutuvan ja puhtaan energian puolestapuhuja.

KPA Unicon on suomalainen yritys, joka on ratkonut paikallisen energiantuotannon haasteita jo kolmen vuosikymmenen ajan. Pitkä historia on osoittanut, että tulevaisuutta ei ole ilman konkreettisia vastuullisia tekoja. Niinpä konsernin tavoitteena on valjastaa energia tuottamaan hyvää ilman, että se kuormittaa ympäristöä.

Samaan missioon luottaa myös tuulivoimaan keskittyvä Ilmatar. Tuulisähköön vaihtamalla KPA Unicon on siirtynyt vuonna 2021 käyttämään 100-prosenttisesti uusiutuvan alkuperän sähköenergiaa esimerkiksi tuotannossaan Kiuruveden ja Lapuan konepajoilla, johon suurin osa yhtiön sähkönkulutuksesta on keskittynyt.

”Ydin vastuullisuudessa”

Siirtymällä Ilmattaren asiakkaaksi KPA Unicon tavoittelee päästövähennyksiä ja tuulisähköön siirtyminen mahdollistaa merkittäviä päästövähennyksiä konepajojen energiankulutuksen päästöissä.

“KPA Uniconin liiketoiminnan ydin on vastuullisuudessa. Niinpä olemme sitoutuneet käyttämään uusiutuvaa energiaa ja vähentämään päästöjä omassa toiminnassamme. Ilmattaren uusiutuva tuulisähkö vastaa tähän tavoitteeseen erinomaisesti”, KPA UniconGroup Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen kertoo.

Tuulisähköön siirtyminen on vastuullinen ilmastoteko

Koska liiketoiminnan rattaat tarvitsevat joka tapauksessa pyöriäkseen energiaa, KPA Uniconin valinta on tuulivoima. Ja kun uusiutuvan energian pioneerit – KPA Unicon ja Ilmatar – yhdistävät voimansa, yhteistyöstä on lupa odottaa hyviä tuloksia.

”Olemme äärimmäisen otettuja, että KPA Unicon valitsi Ilmattaren tuulisähkön. Jaamme saman näkemyksen siitä, miten suuri merkitys yritysten vastuullisilla teoilla on ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi”, Ilmattaren toimitusjohtaja Juha Sarsama toteaa.

Uusiutuvaa energiaa modernien teknologioiden avulla

KPA Uniconin ympäristötyö koostuu monesta osa-alueesta. Ensisijaisesti yhtiö auttaa asiakkaitaan vähentämään haitallisia päästöjä opastamalla, miten fossiilisten polttoaineiden käyttöä voi vähentää tai miten niistä voidaan siirtyä kokonaan pois. Tämä onnistuu KPA Uniconin kehittämien energiantuotantolaitosten ansiosta, jotka hyödyntävät uusiutuvia energialähteitä. KPA Unicon on esimerkiksi auttanut monia kotimaisia kaukolämmöntuottajia siirtymään uusiutuvan energian hyödyntämiseen.

Ympäristökuormitusta voidaan vähentää myös maksimoimalla jo olemassa olevien energiantuotantolaitosten hyötysuhdetta modernisoimalla toimintoja. KPA Unicon tarjoaa asiakkailleen esimerkiksi resurssitehokkuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja, prosessioptimointia ja elinkaaripalveluita. Näin laitoksille saadaan lisää entistä tehokkaampia ja ekologisempia käyttövuosia.

KPA Unicon haluaa myös minimoida oman toimintansa kielteisiä ympäristövaikutuksia. Yhtiön vuosittaisten ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan päivittäisessä arjessa. Suurennuslasin alla ovat esimerkiksi uusiutuvan energian käytön lisääminen, energiatehokkuuden ja jätehuollon parantaminen tuotannossa, sekä ympäristöystävällisemmät liikematkustamisen käytännöt.

KPA Uniconin ympäristöystävällinen liiketoiminta saa arvokasta tukea siitä, että se pystyy hyödyntämään toiminnassaan kotimaista uusiutuvaa energiaa. Ilmattaren toimitusjohtaja Sarsama myötäilee, että Ilmattaren tuulisähkö on jokaisen vastuullisen yrityksen valinta.

KPA Unicon

KPA Unicon on suomalainen yhtiö, joka on ollut puhtaan, uusiutuvan energian puolestapuhuja jo vuodesta 1990. KPA Unicon luo ja toteuttaa uusia puhtaan energian ratkaisuja ympäri maailman. Se myös uudistaa olemassa olevia tuotantojärjestelmiä uusiutuvia energialähteitä hyödyntävillä teknologioilla, ja varustaa energiantuottajia innovatiivisilla digitaalisilla työkaluilla. Yhtiön tavoitteena on johtaa keskustelua puhtaan energian puolesta ja tuottaa lisäarvoa sen kumppaneille. Yhtiön päätoimipaikka on Pieksämäellä ja se työllistää 210 energia-alan ammattilaista kahdeksassa eri maassa. www.kpaunicon.com/fi

KPA Unicon on osa Partnera-liiketoimintakonsernia, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Ilmatar

Ilmatar Energy Oy on suomalainen energiayhtiö, joka tuottaa vain uusiutuvaa energiaa ja osallistuu tuulivoiman arvoketjuun projektien ja tuotannon kaikissa vaiheissa: Ilmatar Energy myy uusiutuvaa energiaa kuluttaja-asiakkaille ja yrityksille. Lisäksi Ilmatar Energy rakentaa, omistaa ja hallinnoi tuulivoimapuistoja lisätäkseen suomalaista uusiutuvan energian tuotantoa 1 gigawatin kapasiteetilla vuoteen 2027 mennessä. Ilmatar Energyn pääkonttori on Helsingissä.