19.10.2023

Kysymykset ja vastaukset: Väitteitä ja tietoa aurinkovoimasta

Aurinkovoimarakentaminen teollisessa mittakaavassa on tullut vauhdilla suomalaiseen energiakeskusteluun ja -käytäntöön. Myös Ilmattarella on kehitteillä satojen megawattien aurinkopuistohankkeita ympäri Suomea – ja Ruotsissa. Päätimme koota hankekehitystiimimme kanssa polttavimmista kysymyksistä ja väitteistä listauksen, jossa vastataan faktapohjaisesti yleisimpiin väitteisiin ja kysymyksiin aurinkovoimasta.

Väite: Aurinkovoimalat aiheuttavat häiritseviä heijastuksia

Vastaus: Aurinkopaneelit suunnitellaan nappaamaan auringon säteily tehokkaasti, jotta saataisiin mahdollisimman suuri osa säteilyenergiasta muutettua sähköksi. Siksi paneelit ovat tummia eivätkä valoa juuri heijasta. Paneelien lasin pinnassa on heijastusta estävä pinnoite, jonka vuoksi paneelit heijastavat vähemmän valoa kuin esim. tavallinen ikkunalasi.

Väite: Luonnonvarat eivät riitä kaikkien aurinkopaneelien valmistamiseen, kun voimaloita on niin paljon suunnitteilla maailmassa – aurinkopaneelit viedään kaatopaikalle, eikä niitä kierrätetä

Vastaus: Tätä aihetta on tutkittu paljon ja maailmassa on tarpeeksi raaka-aineita. Aurinkokennojen pääraaka-aine on piidioksidi, eli käytännössä hiekka. Materiaalien riittävyyden kannalta kestävästi pitkälle tulevaisuuteen avainsana on kierrätys: me kierrätämme kaikki paneelit, ja näin esim. EU jo velvoittaakin. Aurinkopaneeleita ei saa viedä kaatopaikalle, kuten ei muitakaan sähkölaitteita. Erilaisista sähköntuotantomuodoista aurinkosähkö on ympäristöystävällisimpiä.

Väite: Aurinkopaneelit voivat helposti syttyä tuleen, jolloin niistä leviää myrkkykaasuja

Vastaus: Maa-asenteisten aurinkovoimaloiden laajat tulipalot ovat äärimmäisen harvinaisia. Voimalaitoksia valvotaan tehokkaasti, ja poikkeamiin puututaan heti. Aurinkopaneelit eivät ole erityisen palavaa materiaalia, sillä ne koostuvat pääasiassa lasista ja teräksestä. Muualta ympäristöstä levinnyt ruohikkopalo etenee tyypillisesti paneelien alla ilman, että paneelit edes syttyvät tuleen. Maailmalla on asennettuna 1 200 GW (eli 1 200 000 MW) aurinkovoimaa, eikä tiedossa ole loukkaantumisia tai henkilövahinkoja tulipalojen takia. Maailmalta tunnetuissa muutamissa aurinkovoimalan tulipaloissa on palanut yleensä joko vikaantunut invertteri tai muuntaja, jotka on sammutettu ilman, että palo on levinnyt muualle voimala-alueelle.

Kaikista tulipaloista, mukaan lukien maastopalot, syntyy savukaasuja, joita ei ole terveellistä hengittää. Aurinkopuistot eivät tämän suhteen eroa muista tulipaloista. Pelastusviranomaiset asettavatkin omat määräyksensä aurinkovoimalalle, mitä tulee pääsyyn alueelle, suojaetäisyyksiin ja muihin paloturvallisuusseikkoihin. Käytämme lähtökohtaisesti piipohjaisia paneeleita, joissa haitat ovat ohutkalvokennoja vähäisemmät.

Väite: Aurinkovoimalat pilaavat pohjaveden ja ympäristön

Vastaus: Aurinkovoimalat eivät vaikuta pohjavesiin. Maaperän muokkaukset ovat vähäisiä ja rakennusmateriaalina käytetään laadukasta ruostumatonta terästä. Muuntajat kaukaloidaan pohjavesiriskien tai maaperän saastumisriskin minimoimiseksi. Aurinkopaneeleista ei myöskään aiheudu kemikaalipäästöjä luontoon – paneeleiden alla viljelläänkin maailmalla. Aluskasvillisuuden hallinta hoidetaan lähtökohtaisesti myrkyttömästi, ja vaikutukset monimuotoisuuteen voivat olla positiivisetkin.

Väite: Jos Ilmatar menee konkurssiin, alueen ennallistaminen jää asukkaiden ja kunnan harteille, ja tulee kalliiksi

Vastaus: Alueen ennallistaminen on erityisesti aurinkovoimala-alueen maat vuokranneille maanomistajille tärkeää, ei vain naapureille. Konkurssitilanteen varalle on maanvuokrasopimuksiin kirjattu ennallistamisvakuudesta – vakuus kattaa alueen ennallistamisen tällaisessa poikkeustilanteessa.

Väite: Aurinkovoimala laskee lähellä olevien kiinteistöjen arvoa

Vastaus: Kiinteistön arvoon vaikuttavat pääasiassa kiinteistön alueella olevat rakennukset ja ominaisuudet – vähäisemmässä roolissa ovat kiinteistön rajojen ulkopuolella olevat tekijät. Aurinkovoimala vaikuttaa lähiympäristöön lähinnä maisemaa muuttaen, ja maisema näyttäytyy eri ihmisille eri tavoin. Toisaalta aurinkovoimalat tuovat kunnalle/kaupungille ja maanomistajille tuloja, ja mahdollistavat vihreän siirtymän investointeja alueelle sekä paikallisten palveluiden ylläpitämisen ja parantamisen. Paikallisia maisemavaikutuksia pyritään minimoimaan voimaloiden sijoittelulla ja maisemointiratkaisuilla, joihin kerätään palautetta myös lähiasukkailta.

Väite: Aurinkovoimalan myötä tiet menevät pilalle

Vastaus: Ilmatar laatii sopimukset kaikkien tarvitsemiensa yksityisteiden ja tiekuntateiden käytöstä ja vastaa tarvittavista teiden perusparannuksesta ja ylläpidosta aurinkopuiston koko elinkaaren ajan.  Aurinkovoimalasta aiheutuu rakennusvaiheessa jonkin verran raskasta liikennettä, mutta vuosikymmenten operointiaikana voimala-alueella käydään harvakseltaan. Toiminnan päätyttyä ja alueen ennallistamisen jälkeen Ilmatar huolehtii siitä, että alueen tiestö jää hyvään kuntoon.

Väite: Aurinkovoimaloista aiheutuu melua ympäristöön

Vastaus: Aurinkopaneeleista ei lähde ääntä. Voimala-alueen invertterit ja muuntajat aiheuttavat melutasoltaan keskusteluun (Kuuloliiton dB-lukemiin pohjaten) verrattavaa ääntä ollessaan päällä aurinkoisella säällä ja kun ollaan ihan niiden vieressä. Hämärämpään aikaan invertterit ovat pois päältä. Nämä pyritään sijoittamaan kauemmaksi asuinrakennuksista. Joka tapauksessa jo suojaetäisyyksien myötäkin etäisyydet ovat sellaisia, ettei merkittävää äänihaittaa suuristakaan aurinkovoimaloista aiheudu ympäristöön.