Maanomistajalle

Tule mukaan luomaan energiaa, josta voi olla ylpeä

Maanomistaja – tule mukaan mahdollistamaan uusiutuvaa energiaa

Ilmatar on kiinnostunut laatimaan maanvuokrasopimuksia uusiutuvan energian, siis aurinkoenergian ja tuulivoiman tuotantoon sopivista alueista. Maanomistajille Ilmattaren maanvuokramalli tarjoaa kilpailukykyisen ja pitkäaikaisen vuokratuoton.

Maanvuokrasopimuksen myötä Ilmatar vastaa uusiutuvan energian tuotannon suunnittelusta, luvittamisesta ja rakennuttamisesta vuokratulle kiinteistölle ja pysyy hankkeen omistajana aina sen elinkaaren loppuun saakka.

Aurinkoenergiahankkeiden osalta Ilmatar on kiinnostunut rakentamaan yli 50 hehtaarin laajuisia kokonaisuuksia. Tuulivoimahankkeet edellyttävät satojen hehtaarien asumattomia, metsätalouskäytössä olevia alueita. Mikäli sinulla on tässä kokoluokassa olevia maa-alueita ja kiinnostuit, ota yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa  [email protected]

Uusiutuvan energian tuotanto – edelläkävijyyttä kuntaan  

Me Ilmattarella uskomme, että siellä missä tuotetaan uusiutuvaa energiaa, on elinvoimaa. Tulevaisuuden energiantuotanto hajautuu nykyistä useampiin tuotantotapoihin ja maantieteellisiin sijainteihin, mikä kasvattaa energiahuollon varmuutta yhteiskunnan tasolla – ja mahdollistaa myös uudet liiketoiminnot paikallisesti. Se tarkoittaa puhtaan, uusiutuvan energian ympärille uusia investointeja, työpaikkoja ja uusia mahdollisuuksia elinkeinoinnovaatioillekin.

Energiamurros koskettaa kaikkia ja vaikuttaa tapaamme toimia ja tehdä asioita arjessa. Toisaalta se luo uusia tapoja asua, liikkua ja kuluttaa.

Uusiutuva energia on vahvassa kasvussa oleva uusi teollisuudenala ja Ilmatar on ollut Suomessa perustettuna pohjoismaisena yhtiönä mukana positiivisessa muutoksessa jo vuodesta 2011 alkaen.

Aurinkovoimahankkeen kehittäminen

Prosessi alkaa maa-alueen arvioinnista aurinkovoiman tuottamiseen. Soveltuvan alueen löydyttyä edetään hyvässä hengessä neuvotteluihin maankäytöstä ja solmitaan maanvuokrasopimukset. Ilmatar tekee aurinkovoimahankkeisiinsa maanvuokrasopimuksia niin yksityisten maanomistajien kuin yritysten, yhteisöjen ja kuntienkin kanssa.

Ilmatar huolehtii aurinkovoimahankkeistaan suunnittelu- ja lupaprosesseista alkaen.

Aurinkoenergiajärjestelmien rakentaminen on Suomessa vielä vailla yhtenäistä valtakunnallista ohjeistoa, joten velvollisuudet ja vastuut määräytyvät kuten muissakin rakennushankkeissa maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaisesti.

Aurinkovoimahakkeiden lupa- ja hallintomenettelyt riippuvat hankkeen koosta ja arvioiduista vaikutuksista.

Hankkeen kokoluokasta ja kunnan maankäytön tavoitteista riippuen aurinkoenergiahankkeita on mahdollista suunnitella ja toteuttaa toimenpideluvan, suunnittelutarveratkaisun tai yleis- ja asemakaavoituksen perusteella.

Unelmamme on täysin uusiutuvilla käyvä maailma

Yli vuosikymmen taaksepäin aloitimme tuulivoiman parissa Suomessa ensimmäisten joukossa. Nyt aurinkovoima on maailmanlaajuisesti yksi nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä energiantuotantomuodoista. Koemme velvollisuudeksemme tuoda tämänkin uusiutuvan energian lähteen saataville suomalaisille yritys- ja kuluttaja-asiakkaille.

Tulevaisuus vaatii monipuolisia uusiutuvia energiantuotantomuotoja. Edelläkävijänä, sataprosenttisesti uusiutuviin energiantuotantomuotoihin keskittyvänä energiayhtiönä haluamme tarjota ne asiakkaidemme hyödynnettäviksi. Meille nämä ovat tuuli- ja aurinkovoima.​

Aurinkoenergiaa ympäristön ehdoilla

Uskomme teollisen mittakaavan energiantuotantoon mikä tarkoittaa että aurinkovoimatuotantommekin on sen kaltaista. Keskitymme tuottamaan aurinkoenergiaa keskitetysti isoissa aurinkopuistoissa vastaavasti kuten tuulivoimankin parissa toimimme. Tällä tavalla mahdollistamme kilpailukykyisen aurinkovoiman tuotannon hyödyntämisen kaikille asiakkaillemme tasapuolisesti.

Yksi mottomme on tehdä uusiutuvaa energiaa ympäristön ehdoilla. Tämä ohjaa kaikkea tekemistämme aurinkopuistojen toteutuksessa aina suunnittelusta rakentamiseen ja myös elinkaaren aikaisen ylläpidon aikana.

Aurinkovoimatuotantoa kehittäessämme haluamme elvyttää alueet, jotka ovat poistuneet tai ovat poistumassa muusta elinkeinonharjoittamisesta valjastamalla alueet uusiutuvan energian tuotantoon. Uusiutuvan energian puiston elinkaari on pitkä, yli 40 vuotta – pitkän aikavälin läsnäolomme mahdollistaa alueen kehittämisen puhtaan energian tuotannon ohessa, esimerkiksi biodiversiteettiin liittyen.

Ilmatar on vastuullinen omistaja


Kehitämme


Rakennamme


Ylläpidämme, huollamme ja omistamme


Välitämme energian asiakkaille