Vastuullisuus ohjaa tekemistämme

Taistelu ilmastonmuutosta vastaan

Me Ilmattarella uskomme, että puhdas ja uusiutuva energia on avain parempaan maailmaan.

Tavoitteenamme on auttaa luomaan yhteiskunta ja maailma, joka käy kokonaan uusiutuvalla energialla, ja haluamme tehdä sen mahdollisimman kestävällä tavalla.

Koko liiketoimintamme on omistettu ratkaisemaan yksi maapallon tärkeimmistä ja monimutkaisimmista haasteista. Ja ratkaisuna tavoitteemme on rakentaa ja omistaa yksi suurimmista uusiutuvan energian tuotantokannoista Suomessa ja Pohjoismassa.

Toimittamalla luotettavaa ja edullista uusiutuvaa energiaa olemme energiamurroksen eturintamassa yhdessä  asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. 

Hankekehityksemme ja rakentamisen toimintomme pyrkivät minimoimaan ympäristövaikutukset kaikessa työssään. 

Päästövähennyksien lisäksi edistämme kiertotaloutta ja energiatehokkaita toimintamalleja yhdessä kotimaisten ja globaaleiden kumppaneidemme kanssa.

*Lataa Ilmattaren Code of Conduct

*Lataa Ilmattaren Ympäristöpolitiikka-dokumentti

*Lataa Ilmattaren Tietoturvapolitiikka-dokumentti

Tuulivoima: Tutkitusti vähäpäästöisin sähköntuotantomuoto

Tanskan teknisen yliopiston (DTU) tekemän tutkimuksen mukaan tuulivoiman koko elinkaarenaikaiset päästöt ovat vain 7 gC02/kWh.

Nykyisen uuden teknologian ansiosta tuulipuistojen elinkaaren hyötysuhde on energiamuodoista myös kaikkein kustannustehokkain. Yksi kahden megawatin tuulivoimala tuottaa 5–8 kuukauden aikana saman verran sähköä kuin sen valmistukseen, pystytykseen, kunnossapitoon, poistoon ja kierrätykseen kuluu.

Uuden tuulivoiman rakentaminen vähentää myös koko energiantuotannon CO2-päästöjä syrjäyttämällä fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä ja energiaa markkinoilta.

Kierrätys ja kiertotalous

Hiilineutraaliuden saavuttamisen lisäksi tarvitsemme kiertotalouden ratkaisuja.

Tuulivoimalan elinkaari syntyy tuulivoimalan valmistuksesta, kuljetuksesta ja asennuksesta, käytöstä ja huollosta sekä elinkaaren lopusta eli voimalan purkamisesta, kierrätyksestä ja loppusijoituksesta.

Suurin osa tuulivoimalasta ja sen osien materiaaleista on kierrätettävissä. Reilu 90 prosenttia tai jopa koko tuulivoimala on kierrätettävissä nykymenetelmillä riippuen tuulivoimavalmistajasta.

Tällä hetkellä isot metallikomponentit tuulivoimalassa ovat teräksestä, kuparista ja alumiinista, ja ne kierrätetään lähes kokonaan. Voimaloiden metallikomponenttien (teräs, kupari, alumiini) osalta kierrätysaste on jo nykyisin hyvin korkea, yleensä jopa lähes 100 %.

Tuulivoimaloiden siivet valmistetaan lasikuitukomponenteista. Ilmatar on sitoutunut kierrättämään tuulivoimaloiden siivet Stena Recycling:in teknologian avulla. Tällöin siipien raaka-aine hyödynnetään sementtiteollisuuden sidosaineena.

 

Energia uudesta, valmistuvasta tuulivoimalasta on vaikuttavin yksittäinen ympäristöteko.

Lue vastuullisuuskatsauksemme

Sitoutuminen YK:n periaatteisiin

Ilmatar on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja sen kymmeneen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvään periaatteeseen:

  • Yritysten tulisi tukea ja kunnioittaa kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien suojelua ja varmistaa, etteivät he ole osallisina ihmisoikeusrikkomuksissa.
  • Yritysten tulisi puolustaa yhdistymisvapautta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista.
    • kaikenlaisen pakkotyön poistaminen
    • lapsityövoiman tehokas poistaminen
    • syrjinnän poistaminen työssä ja ammatissa
  • Yritysten tulisi tukea ennalta varautuvaa lähestymistapaa ympäristöhaasteisiin ja tehdä aloitteita ympäristövastuun lisäämiseksi; ja kannustaa ympäristöystävällisen tekniikan kehittämistä ja levittämistä
  • Yritysten tulisi torjua korruptiota kaikissa muodoissaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta

YK:n Global Compactin tavoitteena on edistää ja kehittää yritysten ja yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta.

Kestävän kehityksen tavoitteet Ilmattaren toiminnan keskiössä

Ilmatar on ollut YK:n Global Compact:in jäsen vuodesta 2021 lähtien. Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteumista liiketoiminnassamme. Liiketoiminnalle keskeisemmät tavoitteet ovat seuraavat:

Tavoite 3:
Terveyttä ja hyvinvointia.
Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista. Tuotamme hankepaikkakunnille merkittäviä aluetaloudellisia hyötyjä.

Tavoite 7:
Edullista ja puhdasta energiaa.
  Tuotamme uusiutuvaa energiaa ja lisäämme uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tarjontaa markkinoilla.

Tavoite 8:
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.
Pidämme huolen työntekijöistämme ja kasvamme vastuullisesti. Pyrimme edistämään uusiutuvan energian ympärille syntyvää taloudellista kasvua.

Tavoite 9:
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.
 Hyödynnämme voimaloissa uusinta teknologiaa ja huolehdimme voimaloiden pitkästä käyttöiästä ja jatkuvasta energiantuotannosta. Rakennamme uutta sähköinfrastruktuuria Suomeen.

Tavoite 12:
Vastuullista kuluttamista.
 Säästämme ja kierrätämme materiaaleja aina kun se on mahdollista. Mahdollistamme asiakkaillemme vastuullisen, uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön kuluttamisen.

Tavoite 13:
Ilmastotekoja. Uusiutuvaa energiaa tuottamalla ja vihreää siirtymää edistämällä teemme suuren ilmastoteon, ja vähennämme omia ja asiakkaidemme päästöjä.

Tavoite 14:
Vedenalainen elämä. Huomioimme merenpohjan ja meren hyvinvoinnin ja monimuotoisuuden suunnitellessamme merituulivoimaa.

Tavoite 15:
Maanpäällinen elämä. Pidämme huolta ympäristöstä ja ihmisistä. Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on vastuullisuustyömme keskiössä sekä tuuli- että aurinkovoimahankkeissa.

Tavoite 17:
Yhteistyö ja kumppanuus. Yhteistyökumppanien avulla mahdollistamme uudet innovaatiot ja edistämme vihreää siirtymää yhteiskunnassa. Olemme vastuullinen kumppani ja vaadimme vastuullisuutta myös sidosryhmiltämme.

Sitoutuminen  YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on Ilmattarelle hyvin luontevaa. Ilmastonmuutoksen torjuminen  on elintärkeää kaikkien tavoitteiden onnistumisen kannalta. Puhdas ja edullinen energia on keskeisin väline  taistelussa ilmastokriisiä vastaan.

Jäsenyytemme

Ilmatar on jäsenenä Pohjoismaiden suurimmassa yritysvastuuverkostossa FIBS:ssa (Finnish Business & Society), jonka pyrkimyksenä on lisätä yritysten ymmärrystä kestävään kehitykseen ja edistää mahdollisuuksia vastuulliseen liiketoimintaan. FIBS:in jäsenenä  sitoudumme vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan, sekä edistämään yritysvastuuta ja kehittämään ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Olemme myös jäsenenä Suomen Tuulivoimayhdistyksessä (STY), joka on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö. STY kokoaa yhteen tuulivoima-alasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, ja tukee tuulivoima-alan kehitystä ja toimintaa Suomessa.

Ilmatar on liittynyt Energiateollisuus ry:n (ET) jäseneksi. ET on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.

Energiayritykset ovat sitoutuneet luomaan Suomeen yhden maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista energiajärjestelmistä. Energiateollisuuden vastuullisuuslinjaukset kokoavat yhteen energia-alan vastuullisuuden olennaisimmat teemat, saavutukset ja tavoitteet. Tavoitteena on luoda alalle yhteinen näkemys alan vastuullisuusteemoista ja niiden eteen tehtävästä työstä.

Ilmatar osallistuu myös Auringosta Energiaa -yhteenliittymään, joka edistää aurinkovoiman rakentamista Suomeen.

Yhdessä muiden uusiutuvan energian tuottajien kanssa olemme ovat halukkaita kehittämään Suomen aurinkoenergia-alaa ja valmiita investoimaan yhteensä yli 10 miljardia euroa uuteen aurinkoenergiaan Suomessa lähivuosien aikana. Aurinkovoimahankkeet tuovat alueilleen elinvoimaa, työpaikkoja ja verotuloja. Aurinkovoima pienentää kuntien hiilijalanjälkeä ja lisää Suomen energiaomavaraisuutta.

Unelmamme on maailma, joka käy uusiutuvalla energialla

Tule mukaan tekemään kanssamme työtä ilmaston puolesta!

Ota yhteyttä