Vastuullisuus

Hyvä hallinto

Vastuullisuus työpaikkakulttuurissa

Vastuullinen toimintakulttuuri on meille tärkeää ja olemme sitoutuneet eettisten periaatteiden noudattamiseen. Haluamme edistää vastuullista liiketoimintaa ja työyhteisömme hyvinvointia.

Ilmattaren eettinen ohjeistus

Ilmattaren tietoturvapolitiikka

Ilmoituskanava huolenaiheista ja rikkomuksista raportoimiseen

Olemme Ilmattarella ottaneet käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Whistleblowing-ilmoituskanava

Ilmoituskanava on tarkoitettu Ilmatar Energy Oy:n sekä kaikkien konserniyhtiöihin liittyvien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi:

 • Lahjontaa
 • Korruptiota
 • Rahanpesua
 • Harmaata taloutta
 • Epäreilua kilpailua
 • Ihmisoikeuksien rikkomista
 • Ympäristörikkomusta
 • Työturvallisuutta
 • Tietosuojaa
 • Työolosuhteita
 • Muuta epäeettistä toimintaa

Ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu EU:n Whistleblower-direktiiviin.

Luottamus

Ilmoitukset ovat anonyymejä ja salattuja tiedon turvaamiseksi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä ilmoituksen tekijää ole mahdollista jäljittää, jos hän ei ole jakanut henkilötietojaan osana ilmoitusta. Mikäli ilmoittaja vapaaehtoisesti jakaa omat henkilötietonsa osana ilmoitusta. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti.

Jos olet jättämässä ilmoituksen, muistathan ottaa järjestelmästä saadun tunnisteen talteen itsellesi, jotta pääset seuraamaan ilmoitustasi ja käsittelyprosessin etenemistä. Vastaamme ilmoituksiin seitsemän (7) päivän kuluessa. Huomioithan, että tavanomaista palautetta voit antaa myös suoraan toivomallesi henkilölle:

Sähköpostilla: [email protected]

Postilla: Kanavaranta 1, 00160 Helsinki

Jäsenyytemme

Ilmatar on jäsenenä Pohjoismaiden suurimmassa yritysvastuuverkostossa FIBS:ssa (Finnish Business & Society), jonka pyrkimyksenä on lisätä yritysten ymmärrystä kestävään kehitykseen ja edistää mahdollisuuksia vastuulliseen liiketoimintaan. FIBS:in jäsenenä sitoudumme vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan, sekä edistämään yritysvastuuta ja kehittämään ratkaisuja paikallisiin ja maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Olemme myös jäsenenä Suomen Tuulivoimayhdistyksessä (STY), joka on tuulivoima-alan edunvalvontajärjestö. STY kokoaa yhteen tuulivoima-alasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä, yrityksiä ja muita tahoja. Vuonna 1988 perustettu yhdistys jakaa tietoa, ja tukee tuulivoima-alan kehitystä ja toimintaa Suomessa.

Ilmatar on Energiateollisuus ry:n (ET) jäsen. ET on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se edustaa yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja.

Energiayritykset ovat sitoutuneet luomaan Suomeen yhden maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista energiajärjestelmistä. Energiateollisuuden vastuullisuuslinjaukset kokoavat yhteen energia-alan vastuullisuuden olennaisimmat teemat, saavutukset ja tavoitteet. Tavoitteena on luoda alalle yhteinen näkemys alan vastuullisuusteemoista ja niiden eteen tehtävästä työstä.

Ilmatar osallistuu myös Auringosta Energiaa -yhteenliittymään, joka edistää aurinkovoiman rakentamista Suomeen.

Yhdessä muiden uusiutuvan energian tuottajien kanssa olemme halukkaita kehittämään Suomen aurinkoenergia-alaa ja valmiita investoimaan yhteensä yli 10 miljardia euroa uuteen aurinkoenergiaan Suomessa lähivuosien aikana. Aurinkovoimahankkeet tuovat alueilleen elinvoimaa, työpaikkoja ja verotuloja. Aurinkovoima pienentää kuntien hiilijalanjälkeä ja lisää Suomen energiaomavaraisuutta.