Vastuullisuus

Whistleblowing

Ilmoituskanava huolenaiheista ja rikkomuksista raportoimiseen

Vastuullinen toimintakulttuuri on meille tärkeää ja olemme sitoutuneet eettisten periaatteiden noudattamiseen. Haluamme edistää vastuullista liiketoimintaa ja työyhteisömme hyvinvointia.

Olemme Ilmattarella ottaneet käyttöön whistleblowing-ilmoituskanavan, jonne voi ilmoittaa havaitusta vastuuttomasta toiminnasta tai väärinkäytöksestä.

Suhtaudumme erittäin vakavasti kaikkeen ihmisoikeuksia rikkovaan ja epäeettiseen toimintaan, joka on toimintaohjeidemme (Code of conduct) vastaista.  Pyydämme ilmoittamaan epäilemästäsi väärinkäytöksestä, joka liittyy eettisten periaatteiden, yrityksen arvojen tai lain vastaiseen toimintaan. Kannustamme tuomaan mahdolliset rikkomukset tietoomme aina, kun siihen on perusteltu epäilys.

Tarkoitus

Ilmoituskanava on tarkoitettu Ilmatar Energy Oy:n sekä kaikkien konserniyhtiöihin liittyvien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi:

 • Lahjontaa
 • Korruptiota
 • Rahanpesua
 • Harmaata taloutta
 • Epäreilua kilpailua
 • Ihmisoikeuksien rikkomista
 • Ympäristörikkomusta
 • Työturvallisuutta
 • Tietosuojaa
 • Työolosuhteita
 • Muuta epäeettistä toimintaa

Ilmoituskanavan käyttöönotto perustuu EU:n Whistleblower-direktiiviin.

Luottamus

Ilmoitukset ovat anonyymejä ja salattuja tiedon turvaamiseksi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä ilmoituksen tekijää ole mahdollista jäljittää, jos hän ei ole jakanut henkilötietojaan osana ilmoitusta. Mikäli ilmoittaja vapaaehtoisesti jakaa omat henkilötietonsa osana ilmoitusta. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän katsoo, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tietosuojasäännösten vastaisesti.

Jos olet jättämässä ilmoituksen, muistathan ottaa järjestelmästä saadun tunnisteen talteen itsellesi, jotta pääset seuraamaan ilmoitustasi ja käsittelyprosessin etenemistä. Vastaamme ilmoituksiin seitsemän (7) päivän kuluessa. Huomioithan, että tavanomaista palautetta voit antaa myös suoraan toivomallesi henkilölle esimerkiksi sähköpostitse tai perinteisellä postilla. Yhteystiedot löydät täältä.