14.2.2023

Merkittävä, 40 GWh vuosituotannon aurinkopuisto suunnitteilla Pöytyälle

Pöytyän kunnan alueelle suunnitellaan teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoa, jonka nimellisteho on noin 40 MWp. Puisto tuottaa sähköä arviolta 40 gigawattituntia vuodessa, mikä vastaa noin 2 000 omakotitalon sähkönkulutusta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 60 hehtaaria. 


Ilmatar ja Pöytyän kunta suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimapuistoa Ortenojan alueelle. Tuotanto käynnistyisi 40 MWp:n nimellisteholla ja noin 40 GWh vuosituotannolla nopeimmillaan vuonna 2024. 

– Rakennettavuudeltaan alue vaikuttaa erinomaiselta, sillä suurin osa alueesta on tasaista ja avaraa peltomaata, jolle aurinko pääsee paistamaan esteettömästi. Myös sähköverkkoon liittämisen kannalta alue on hyvällä paikalla, sillä voimajohdot kulkevat alueen läpi, eikä pitkiä maakaapelointeja siten tarvita, Ilmattaren hankekehittäjä Elviira Ritari kertoo. 

Aurinkovoimala tuottaa Pöytyän kunnalle kiinteistöverotuloja kymmeniä tuhansia euroja vuosittain, kun tuotanto käynnistyy. Lisäksi kunta parantaa hiilitasettaan merkittävästi. 

– Jos Pöytyän puisto toteutuu 40 MWp:n ja 60 hehtaarin kokonaisuutena ja tuottaa vuodessa varovaisesti laskien 35 GWh sähköä, olisi säästö hiilidioksidipäästöissä noin 3 000 ekvivalenttitonnia* vuosittain. Lukemassa on mukana alueelta kaadetun puuston vaikutus, Ilmattaren aurinkosähköliiketoiminnan kehityspäällikkö Antti Tiri kertoo.

Ilmatar on vastannut hankkeen kehittämisestä yhteistyöverkostonsa kanssa alusta alkaen. Seuraavaksi Ilmattaren tarkoituksena on hakea aurinkopuiston toteuttamisen mahdollistavat luvat, sekä tehdä tarvittavat selvitykset.

Investointipäätöksen jälkeen Ilmatar rakennuttaa puiston ja omistaa sen koko jopa nelikymmenvuotisen elinkaaren ajan. Tämä on Ilmattaren strategia maatuulivoiman, merituulivoiman ja aurinkovoiman tuotannossa. Ilmatar haluaa kestävän liiketoiminnan lisäksi toimia vastuullisesti, paikallisesti ja kasvollisesti hankepaikkakunnillaan.

Pöytyän kunnanjohtaja Mika Joki näkee aurinkovoiman merkittävän potentiaalin. 

– Suomen energiaomavaraisuus on meille kaikille tärkeä asia ja näen, että teollisen mittakaavan aurinkovoimalat ovat yksi merkittävä tapa lisätä maamme energiaomavaraisuutta nopeasti ja kestävästi. Kuntien tulee entistä enemmän kiinnittää huomiota ilmastokysymyksiin ja myös vihreän siirtymän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Katson, että Pöytyän kunnan tulee olla tässä kehityksessä tiiviisti mukana.

Lisätietoja:

Antti Tiri
Business Development Manager, Solar
Ilmatar Energy Oy
+358 400 475 095

Mika Joki 
kunnanjohtaja 
Pöytyä 
+358 40 672 2900

ILMATAR ENERGY OY 

Ilmatar on vuonna 2011 perustettu, pelkästään uusiutuvaan energiaan keskittyvä pohjoismainen energiayhtiö ja itsenäinen sähköntuottaja. Ilmatar Energyn liiketoiminta-alueita ovat uusiutuvan energian kehittäminen, rakentaminen ja ylläpito sekä sähkön myyminen kuluttajille ja yritysasiakkaille. 

Ilmatar omistaa hankkeensa niiden jopa 40-vuotisen elinkaaren ajan. Ilmattaren eri vaiheissa olevien maatuuli-, merituuli- ja aurinkovoimahankkeiden yhteenlaskettu tuotantoteho Pohjoismaissa on 20 GW. 

Ilmattarella on toimistot Helsingissä, Malmössa, Maarianhaminassa, Tampereella ja Oulussa. 


* Hiilidioksidiekvivalentti kuvaa eri kasvihuonekaasupäästöjen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.