11.3.2021

Näin rakentuu suomalainen tuulipuisto – Humppila-Urjalan ja Rasakankaan puistojen rakennustyöt täydessä vauhdissa

Vuodesta 2021 on tulossa Suomen tuulivoimarakentamisen ennätysvuosi, ja yhä useampi suomalainen saa sähkönsä tuulivoimasta. Lue, miten tuulivoimapuisto rakennetaan, ja kuinka paljon tuulivoimasta syntyy päästöjä muihin energiamuotoihin verrattuna.

Tuulivoima kattoi noin kymmenen prosenttia Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta vuonna 2020. Osuus tulee kasvamaan, sillä viime vuoden aikana Suomeen rakennettiin 67 uutta tuulivoimalaa, ja pelkästään tänä vuonna kotimaisen tuulivoimakapasiteetin odotetaan kasvavan ennätykselliset 1 000 megawattia. (Lähde: Tuulivoimayhdistys)

Tuulivoimakapasiteetin kasvu perustuu tehokkaaseen rakentamiseen. Paikallisten aliurakoitsijoiden ja ammattilaisten rooli on merkittävä, sillä rakentamiseen tarvitaan osaamista aina maanrakennuksesta sähköasennustöihin. Usein paras apu löytyy läheltä eli paikallisilta yrityksiltä. 

Tuulivoimala kootaan osissa erikoisnostureilla 

Kun tuulipuistolle on myönnetty tarvittavat luvat, rakentaminen alueella voi alkaa. Työt alkavat tyypillisesti puuston poistolla. Yhtä voimalaa varten tarvitaan noin yhden hehtaarin verran maa-alaa sisältäen tiestön tarvitseman maa-alan.

”Tämän jälkeen rakennamme tuulivoimaloiden nostokentät, varastoalueet, tiestön ja perustukset sekä asennamme kaapelit. Lisäksi rakennamme myös sähköaseman, jonka kautta tuotettu sähkö syötetään verkkoon. Maanrakennustyöt kestävät yleensä 6-8 kuukautta riippuen rakennettavien tuulivoimaloiden määrästä”, Ilmattaren rakentamispäällikkö Harri Rauma kertoo.

Kun tuulipuiston alue ja tornien perustukset ovat valmiina, on tuulivoimaloiden pystyttämisen vuoro. Tuulivoimalat saapuvat usein lähimpään satamaan, josta ne kuljetetaan erikoiskuljetuksina maateitse alueelle. Yhden voimalan pystyttämisen ja käyttöönoton parissa työskentelee noin 15 alan ammattilaista. 

Voimala pystytetään osissa noin 150 metriä korkean nosturin avulla. Tornilohkot nostetaan osissa, konehuone yleensä valmiiksi koottuna ja roottorit joko lapa kerrallaan tai valmiiksi koottuna.

Tuulivoimalan siipeä asennetaan.

”Yhden voimalan pystyttäminen vie keskimäärin kahdeksan päivää. Säät vaikuttavat ratkaisevasti voimaloiden kokoamiseen, joten aikataulua on vaikea tarkasti arvioida. Etenkin tuuliset päivät voivat hidastaa työtä”, Rauma jatkaa.

Tuulivoimalan pystytysalue rajataan aina tarkasti turvallisuussyistä. Rakentamisen jälkeen liikkumista voimalan läheisyydessä ei enää rajoiteta. Kun voimala on käyttöönotettu, siirrytään seuraavan pystyttämiseen. Tämän jälkeen puisto liitetään sähköverkkoon, ja tuulivoimalat alkavat tuottamaan puhdasta sähköä kaikkialle Suomeen. 

Tuulivoimalan elinkaarenaikaiset päästöt matalat – Yhdestä tuulivoimalasta sähköt 1500 omakotitaloon

Kuten kaikella rakentamisella, myös tuulipuiston rakentamisella on ympäristövaikutuksia. Päästöjä syntyy muun muassa tuulivoimaloiden tuotantovaiheessa, kuljetuksessa ja tuulipuiston maanrakentamisen yhteydessä. Tanskan teknisen yliopiston (DTU) tekemän tutkimuksen mukaan tuulivoiman koko elinkaarenaikaiset päästöt ovat kuitenkin vain 7 gC02/kWh. Nykyisen uuden teknologian ansiosta tuulipuistojen elinkaaren hyötysuhde on energiamuodoista myös kaikkein kustannustehokkain.

Lähde: IPCC

Yksi kahden megawatin tuulivoimala tuottaa 5-8 kuukauden aikana saman verran sähköä kuin sen valmistukseen, pystytykseen, kunnossapitoon, poistoon ja kierrätykseen kuluu. (Lähde: Karl R. Haapala: Comparative life cycle assessment of 2.0 MW wind turbines)

”Yksi Ilmattaren 6 MW tuulivoimala tuottaa noin 18 000 MWh vuodessa, mikä vastaa noin 1500 sähkölämmitteisen omakotitalon energiankulutusta”, kertoo Rauma.

Rasakankaan ja Humppila–Urjalan tuulipuistoissa aloitettu maanrakennustyöt

Aloitimme alkuvuodesta kahden tuulipuiston maanrakennustyöt Etelä-Pohjanmaalla sekä Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan rajalla. Kurikan Rasakankaalle nousee kahdeksan tuulivoimalan puisto, ja Humppilan ja Urjalan rajalle rakentuu kuusi tuulivoimalaa.

”Humppila-Urjalassa aloitimme tammikuussa teiden kunnostuksella ja alueen raivaustöillä. Tällä hetkellä teemme maanrakennustöitä ja kaapelointia. Kurikassa edetään samalla aikataululla ja samojen toimien parissa”, Rauma kertoo. 

Humppila-Urjalan tuulipuisto työllistää infrarakennusvaiheessa noin 20 henkilöä ja Kurikan noin 30 henkilöä.

”Tuulipuistojen rakennustyöt etenevät hyvin samaa vauhtia. Loppukeväästä molemmissa puistoissa rakennetaan nosturikentät ja voimaloiden perustukset. Tuulivoimaloiden pystytys alkaa viimeistään syksyllä, ja sähköntuotannon on määrä alkaa molemmissa puistoissa vuoden 2022 alussa.”