Projects

Alakylä

Utajärvi Suunnitteluvaiheessa

Alakylä numeroina

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar selvittää mahdollisuuksia aloittaa tuulivoimahankkeen suunnittelu Utajärven Alakylän alueella. Hanke on  esiselvitysvaiheessa.

Selvitämme Utajärven kunnan Alakylän  lähistöllä sijaitsevan alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon.  Utajärven Alakylän lähistöllä sijaitsevan alueen laaja asumaton metsätalousalue tarkoittaa, että alue voisi soveltua erinomaisesti tuulivoimatuotantoon

Käymme ensimmäiseksi keskustelun suunnittelualueen maanomistajien kanssa.

Lisätiedot

Lisätietoja projektista antaa

Lauri Vierto

Ilmatar Energy Oy
Project Development Manager
+358 50 376 5204
lauri.vierto@ilmatar.fi