Projects

Harjanneva

Kauhajoki ja Kurikka Suunnitteluvaiheessa

Harjanneva numeroina

75-130 mw

Kokonaisteho

10

Voimaloiden määrä

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoen ja Kurikan alueille noin 75-130 MW:n tuulipuistoa. Harjannevan suunnittelualue sijaitsee Ikkeläjärven ja Säkkijärven välisellä alueella, noin 20 kilometriä Kauhajoen keskustasta kaakkoon. Kauhajoen alueelle on suunnitteilla enintään 10 voimalaa. Lisäksi tutkitaan Kurikan puolelle kolmen tuulivoimalan sijoittamista.

Kauhajoen kaupunginhallitus on hyväksynyt 1.11.2021 kokouksessaan Ilmattaren kaavoitusaloitteen kaavoituksen käynnistämisestä Kauhajoen Harjannevan alueelle ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville 24.2.2022 alkaen. Kauhajoen tekninen lautakunta päätti hankkeen kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta 31.10.2023.

Harjannevan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on alkanut ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut hankkeen YVA-selostuksen nähtäville 1.11.2023. Hankkeen YVA-selostukseen voi tutustua hankkeen YVA-sivuilla osoitteessa
https://www.ymparisto.fi/harjannevantuulivoimaYVA

 

Yleisötilaisuudet

YVA-selostusta koskevat kaikille avoimet yleisötilaisuudet pidetään:

Tiistaina 21.11.2023 klo 18.00 – 20.00 Ikkeläjärven nuorisoseurantalolla Ilmola, Rytinevantie 6, 61880 Ikkeläjärvi (yleisötilaisuus koskee myös Kauhajoen kaupungilla vireillä olevaa tuulivoimahankkeen yleiskaavaa). Kahvit alkaen klo 17.30.

Keskiviikkona 22.11.2023 klo 18.00 – 20.00 Ilvesjoen nuorisoseuratalolla Toimela, Ilvesjoentie 691, 61760 Ilvesjoki, Jalasjärvi. Kahvit alkaen klo 17.30.

Tilaisuuksiin voi osallistua myös etäyhteydellä ja osallistumislinkin tilaisuuksiin julkaistaan ennen tilaisuutta verkkosivuilla: https://www.ymparisto.fi/harjannevantuulivoimaYVA

 

Rakentamisaikataulu

Harjannevan tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentamisen aloitus on noin vuonna 2025-2026 ja tuotannon aloittaminen on noin vuonna 2027.

 

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

 

Omistus

Ilmatar edistää Harjannevan tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Kauhajoki Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Kauhajoki.

 

Lisätiedot

Timo Laitinen
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 40 550 5500
[email protected]