Projects

Haverinsuo

Oripää Suunnitteluvaiheessa

Haverinsuo numeroina

2025

Käyttöönotto (arvio)

100 MWp

Kokonaisteho

119 ha

Pinta-ala

Taustatiedot

Oripään Haverinsuon alueelle suunniteltu aurinkovoimapuisto on tarkoitus rakentaa noin 120 hehtaarin alueelle ja se tulee tuottamaan sähköä 100 MWp:n nimellisteholla. Projekti on luvitusvaiheessa. Rakentaminen voisi alkaa vuonna 2024 ja kaupallinen tuotanto vuonna 2025.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan aurinkopuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Lisätiedot

Marko Penttilä
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 565 4151
[email protected]