< Projects

Humppila-Urjala

Humppila-Urjala Rakenteilla

Humppila-Urjala numeroina

40-50 MV

Kokonaisteho

6

Voimaloiden määrä

210 m

Pyyhkäisykorkeus

2022

Käyttöönotto

Taustatiedot

Humppila-Urjalan tuulivoima-alue sijaitsee Humppilan keskustasta pohjoiseen ja Urjalan keskustasta lounaaseen Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien rajalla. Alue on metsä- ja turvetalouden käytössä. Hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät sijainnista otollisen tuulivoimatuotantoon.

Projektin valmistelu

Hankealueille on laadittu tuulivoimaosayleiskaavat, jotka on hyväksytty Humppilan ja Urjalan kunnanvaltuustoissa vuonna 2015. Kaavat sallivat alueille enintään 17 tuulivoimalan rakentamisen maksimissaan 210 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeen vaikutukset ympäristöön on arvioitu kattavasti kaavaprosessissa.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Omistus

Projektiyhtiö Ilmatar Humppila-Urjala Oy on hankkinut projektin oikeudet Voimamylly Oy:ltä vuonna 2019.

Nykytilanne

Tällä hetkellä Ilmatar tekee rakentamisen aloittamisen valmistelevia toimenpiteitä ja rakentaminen alkaa vuoden 2021 aikana, jolloin tuulipuiston kaupallinen käyttöönotto tapahtuu vuonna 2022.

 

Lisätietoja projektista antaa

Harri Rauma

Rakennuttamispäällikkö
+358 50 374 6109
harri.rauma@ilmatar.fi

&

Heikki Sorvari

Työmaavalvoja
+358 50 455 7401
heikki.sorvari@ilmatar.fi