Projects

Voimamylly

Humppila-Urjala Toiminnassa

Voimamylly numeroina

25,8 MW

Kokonaisteho

6

Voimaloiden määrä

135 / 210 m

Napa- / Pyyhkäisykorkeus

2023

Käyttöönotto

Taustatiedot

Humppila-Urjalan tuulivoima-alue sijaitsee Humppilan keskustasta pohjoiseen ja Urjalan keskustasta lounaaseen Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntien rajalla. Alue on metsä- ja turvetalouden käytössä. Hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät sijainnista otollisen tuulivoimatuotantoon. Kaupallinen tuotanto käynnistyi 17. tammikuuta 2023.

 

Projektin valmistelu

Hankealueille on laadittu tuulivoimaosayleiskaavat, jotka on hyväksytty Humppilan ja Urjalan kunnanvaltuustoissa vuonna 2015. Kaavat sallivat alueille tuulivoimaloita maksimissaan 210 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeen vaikutukset ympäristöön on arvioitu kattavasti kaavaprosessissa.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.

Hallinnointi ja operointi

Tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar Humppila-Urjala Oy on hankkinut projektin oikeudet Voimamylly Oy:ltä vuonna 2019.

 

Lisätietoja projektista antavat

Harri Rauma
Rakennuttamispäällikkö
+358 50 374 6109
[email protected]