Projects

Isokeidas

Isojoki Toiminnassa

Isokeidas numeroina

33 MW

Kokonaisteho

5

Voimaloiden määrä

230

pyyhkäisykorkeus

2023

Käyttöönotto

Taustatiedot

Isokeitaan tuulivoimahanke sijaitsee Isojoen kunnassa Etelä-Pohjanmaan maakunnassa. Erinomaiset tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät Isokeitaan hankealueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Aikataulu

Isokeitaan tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentaminen alkoi 2022 ja kaupallinen tuotanto käynnistyi 2023.

Hallinnointi ja operointi

Tuulipuistojen valmistumisen jälkeen niiden laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar omistaa Isokeitaan tuulivoimapuiston tytäryhtiönsä Ilmatar Isokeidas Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Isojoki.

 

Lisätiedot

Matti Luukkainen
TCM Engineer
+358 44 245 3195
[email protected]