< Projects

Isosuo ja Arkkuinsuo

Punkalaidun Suunnitteluvaiheessa

Isosuo ja Arkkuinsuo numeroina

36 - 45 MW

Kokonaisteho

9

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Isosuon ja Arkkuinsuon tuulivoimahankkeet ovat kaksi erillistä tuulivoimahanketta Punkalaitumen kunnassa. Suunnitellut tuulivoima-alueet ovat olleet pääosin turvetuotantokäytössä. Hyvät tuuliolosuhteet, pitkä etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät erityisesti Isosuon alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Isosuon tuulivoima-alueelle on laadittu tuulivoimaosayleiskaava, jonka Punkalaitumen kunta on hyväksynyt vuonna 2015. Kaava sallii Isosuon alueelle enimmillään kuuden tuulivoimalan rakentamisen maksimissaan 210 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeen ympäristövaikutukset on tutkittu kaavoitusprosessin yhteydessä.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen, ottaen kuitenkin huomioon alueen muut rajoitteet kuten esimerkiksi turvetuotannon.

Ilmatar ei tällä hetkellä edistä läheisen Arkkuinsuon kehittämistä tuulivoimatuotantoon, vaan keskittyy Isosuon tuulivoima-alueeseen.

Rakentamisaikataulu

Isosuon tuulivoimapuiston rakentamisen on suunniteltu alkavan 2022 ja tuotannon aloittaminen vuosien 2023-2024 aikana.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar on kehittänyt Isosuon ja Arkkuinsuon tuulivoimahankkeita läheisessä yhteistyössä YIT Rakennus Oy:n kanssa. Ilmatar on sittemmin ostanut YIT:n osuuden projektiyhtiön osakekannasta ja vastaa nyt täysin hankkeiden jatkokehittämisestä.

Ilmatar edistää Isosuon tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Punkalaitumen Tuulivoima Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Punkalaidun.

Nykytilanne

Punkalaitumen kunta on kuuluttanut Isosuon tuulivoimaosayleiskaavan lainvoimaiseksi vuonna 2020. Tällä hetkellä Ilmatar edistää Isosuon hankkeen suunnittelua mm. aloittamalla tuulimittaukset hankealueella vuosien 2020-2021 aikana. Ilmatar ei edistä tällä hetkellä Arkkuinsuon tuulivoimahanketta aktiivisesti, vaan keskittyy Isosuon tuulivoima-alueeseen.

 

Lisätietoja antaa

Petri Niemi
Hankekehityspäällikkö
+358 40 578 3509

etunimi.sukunimi@ilmatar.fi