< Projects

Isosuo ja Arkkuinsuo

Punkalaidun Suunnitteluvaiheessa

Isosuo ja Arkkuinsuo numeroina

36 - 45 MW

Kokonaisteho

9

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar suunnittelee läheisessä yhteistyössä  YIT Rakennus Oy:n kanssa kahta tuulivoiman tuotantoaluetta Pirkanmaan Punkalaitumelle. Alueilla on yhteensä yhdeksän voimalapaikkaa, joiden yhteenlaskettu nimellinen kapasiteetti on noin 36–45 MW.

Projektin valmistelu

Ilmatar on vastannut paikallisista valmistelutoimista, kuten tuulimittauksista, lupaprosessin hoitamisesta sekä projektiyhtiön hallinnasta ja johdosta. Isosuon pääsuunnitteluprosessin sujuvuus on saanut kiitosta projektiin osallistuvilta viranomaisilta.

Lisätietoja projektista antaa

Petri Ainonen
Ilmatar Windpower Oyj
Construction Manager
+358 40 847 3364