Projects

Joroinen lentokenttä

Joroinen Toiminnassa

Joroinen lentokenttä numeroina

2023 v

Käyttöönotto

5 MWp

Kokonaisteho

6 ha

Pinta-ala

Taustatiedot

Joroisten lentokentän alueelle suunniteltu aurinkovoimapuisto on rakennettu noin 6 hehtaarin alueelle ja se tulee tuottamaan sähköä 5 MWp:n nimellisteholla.

Aurinkopuiston vuoden aikana tuottama sähköenergia vastaa noin 250 sähkölämmitteisen omakotitalon (20 000 kWh/a) vuoden energiankulutusta.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan aurinkopuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy

Lisätiedot

Matti Luukkainen
TCM Engineer
Ilmatar Energy Oy
+358 44 245 3195
[email protected]