Projects

Kettukangas

Merijärvi Suunnitteluvaiheessa

Kettukangas numeroina

140-290 MW

Kokonaisteho

29

Voimaloiden määrä

350 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2026-2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar suunnittelee Pohjois-Pohjanmaalla Merijärvelle noin 140 – 290 MW:n tuulipuistoa. Ketunkankaan suunnittelualue sijaitsee Merijärven kaakkoisrajalle, alueelle, joka sijoittuu Hillurahkan luonnonsuojelualueen kaakkoispuolelle, sekä luoteispuolelle.

Alueelle suunnitellaan enintään 29 voimalan tuulipuistoa, joista maksimissaan 23 voimalaa sijoittuisi Merijärven alueelle ja 6 voimalaa Oulaisten alueelle. Voimalat ovat pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä. Kettukankaan tuulipuiston suunniteltu rakentamisen aloitus on noin vuonna 2026 ja tuotannon aloittaminen on noin vuonna 2027.

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Ilmatar edistää Kettukankaan tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Merijärvi Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Merijärvi.

Ilmattaren kaavoitusaloite on hyväksytty sekä Merijärven kunnassa, että Oulaisten kaupungissa vuonna 2022 ja kaavoituksen aloituskokous sekä YVA-ennakkoneuvottelu on pidetty alkuvuodesta 2023. Kaavoituksesta sekä YVA:sta vastaavana konsulttina toimii AFRY Finland Oy.

 

Lisätiedot

Helena Arola
Hankekehittäjä
Ilmatar Energy Oy
+358 40 869 8695
[email protected]