Projects

Kettukangas

Merijärvi Suunnitteluvaiheessa

Kettukangas numeroina

140-290 MW

Kokonaisteho

29

Voimaloiden määrä

350 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2026-2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar suunnittelee Pohjois-Pohjanmaalla Merijärvelle 140-290 megawatin (MW) tuulipuistoa. Ketunkankaan suunnittelualue sijaitsee Merijärven kaakkoisrajalla alueella, joka sijoittuu Hillurahkan luonnonsuojelualueen kaakkoispuolelle ja luoteispuolelle.

Alueelle suunnitellaan enintään 29 voimalan tuulipuistoa, joista maksimissaan 23 voimalaa sijoittuisi Merijärven alueelle ja kuusi voimalaa Oulaisten alueelle. Voimalat ovat pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä. Kettukankaan tuulipuiston suunniteltu rakentamisen aloitus on arviolta vuonna 2026 ja tuotannon aloittaminen vuonna 2027.

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Ilmatar edistää Kettukankaan tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Merijärvi Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Merijärvi.

Nykytilanne

Merijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ilmattaren kaavoitusaloitteen kokouksessaan 24.5.2022 kaavoituksen käynnistämisestä. Merijärven kunnanhallitus on kokouksessaan 31.8.2023 hyväksynyt Kettukankaan tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt kuuluttaa kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Kettukankaan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä Merijärven osalta 6.9.-5.10.2023, linkki dokumenttiin alla.

OAS (Merijärvi)

Oulaisten kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Ilmattaren kaavoitusaloitteen kokouksessaan 30.11.2022 kaavoituksen käynnistämisestä. Oulaisten tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.8.2023 hyväksynyt Kettukankaan tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä päättänyt kuuluttaa kaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olosta. Kettukankaan tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä Oulaisten osalta 31.8.-13.10.2023, linkki dokumenttiin alla.

OAS (Oulainen)

Kunnat päättävät itsenäisesti omien alueidensa kaavoittamisesta.

Rinnakkain Kettukankaan hankkeen tuulivoimaosayleiskaavoituksen kanssa käynnistyy YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa yhteysviranomaisena toimii Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus. Pohjois-pohjanmaan ELY-keskus on asettanut Kettukankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) nähtäville 11.9.-10.10.2023 väliseksi ajaksi, linkki alla.

YVA-ohjelma

Ajankohtaista

Kettukankaan tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen OAS-vaiheen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn YVA-ohjelmavaiheen yhteinen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 4.10.2023 klo. 17-19 (kahvitarjoilu ennen tilaisuutta alkaen klo. 16:30). Tilaisuus järjestetään Koivupuhdon koulun ruokalassa (Merijärventie 106, 86220 Merijärvi). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä oheisesta linkistä alla.

Yleisötilaisuus

 

Lisätiedot

Helena Arola
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 869 8695
[email protected]