< Projects

Kinkkulanmäki

Hartola Suunnitteluvaiheessa

Kinkkulanmäki numeroina

7 MW

Kokonaisteho

2

Voimaloiden määrä

200 m

Pyyhkäisykorkeus

2020-2021

Valmistumassa

Taustatiedot

Hartolan Kinkkulanmäkeen suunniteltuun tuulipuistoon on tarkoitus rakentaa kaksi noin 3 MW:n tuulivoimalaa. Kinkkulanmäen alue on noin 80 metriä ympäröivää maastoa korkeammalla. Projektia varten on jo myönnetty rakennuslupa yhdelle voimalalle, ja toisen rakennusluvan käsittely on kesken.

Läheinen Latamäen tuulipuisto ja sen olemassa oleva sähköverkkoyhteys helpottavat tuulipuiston rakentamista ja hallinnointia.

Ilmattarella on tällä hetkellä 30 prosentin osuus projektista Ilmatar Energy Oy:n kautta. Ilmatar Energy Oy on Ilmatar Windpowerin ja Capenergie 3:n (Omnes Capitalin hallinnoima rahasto) yhteinen tuulivoiman kehitysalusta.

Tuulipuiston hallinnointi

Tuulipuiston valmistumisen jälkeen sen laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Lisätietoja projektista antaa

Petri Ainonen
Ilmatar Windpower Oyj
Construction Manager
+358 40 847 3364