Projects

Konikallio

Ikaalinen ja Hämeenkyrö Suunnitteluvaiheessa

Konikallio numeroina

2027

Käyttöönotto (arvio)

15

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar selvittää tuulivoimahankkeen mahdollisuuksia Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueilla sijaitsevalla Konikallion alueella. Alustavien suunnitelmien perusteella alueelle voisi sijoittaa maksimissaan noin 15 tuulivoimalaa. Alue tukeutuu vahvasti Pirkanmaan maakuntakaavassa osoitettuun tuulivoima-alueeseen (Konikallio-Kivinevankalliot).Ilmatar on jättänyt sekä Ikaalisten kaupungille että Hämeenkyrön kunnalle hakkeesta kaavoitusaloitteet, jotka on hyväksytty Hämeenkyrön kunnanhallituksessa 21.6.2021 ja Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnassa 14.9.2021.

Konikallion hankkeessa sekä Ikaalisiin että Hämeenkyröön laaditaan omat tuulivoimaosayleiskaavat ja niiden rinnalla toteutettava erillinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Sekä kaavoitus- että YVA-menettely pyritään Konikallion hankkeessa kuitenkin yhteensovittamaan esimerkiksi kuulutusten, nähtävilläolojen ja yleisötilaisuuksien osalta. Hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus.

Konikallion tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on alkanut ja Pirkanmaan ELY-keskus on asettanut hankkeen YVA-ohjelman nähtäville 9.2.2022. Hankkeen YVA-ohjelmaan voi tutustua hankkeen YVA-sivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/KonikalliontuulivoimahankeYVA

Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen verkkosivulle.

 

Ajankohtaista

Hankkeen osayleiskaavoitus on vireillä sekä Ikaalisten kaupungissa että Hämeenkyrön kunnassa. Kaavahankkeen ensimmäisessä vaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään hankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan, miten kaavoitukseen voi osallistua ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana. Molempien kuntien osalta OASeista on mahdollista jättää kaavoituksen alkuvaiheen palautetta 1.4.–9.5.2022 välisenä aikana.

Ikaalisissa palautetta voi antaa kirjallisesti osoitteella [email protected] tai Ikaalisten kaupunki, Ympäristölautakunta, Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen. Suullinen palaute kirjataan ylös ottamalla yhteyttä kaavoituksesta vastaaviin henkilöihin kunnassa. Hämeenkyrössä OAS on nähtävillä Kunnantalon asiointipisteessä os. Härkikuja 7 ja kunnan kotisivuilla alkaen 1.4.2022. Siitä on mahdollista jättää palautetta sähköisesti [email protected] Kirjeitse ja suullisesti palautetta voi jättää osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö Suullinen palaute kirjataan ylös ottamalla yhteyttä kaavoituksesta vastaaviin henkilöihin kunnassa.

 

Kutsu yleisötilaisuuteen

Kaavoitusta käsittelevä kuntien yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään Ammatti-Instituutin auditoriossa, Taitokuja 3, Hämeenkyrö torstaina 28.4.2022 klo 17.30-19.30.

Tästä klikkaamalla pääset seuraamaan yleisötilaisuutta!

 

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

 

Lisätiedot

Lauri Vierto
Hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
[email protected]