Projects

Korpilevonmäki

Säkylä Rakenteilla

Korpilevonmäki numeroina

38,4 MW

Kokonaisteho

6

Voimaloiden määrä

270 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2025

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar rakentaa Satakunnassa sijaitsevaan Säkylään 38,4 MW:n tuulipuistoa. Korpilevonmäen suunnittelualue sijaitsee valtatien 12 eteläpuolella, noin 14 kilometriä Säkylän keskustasta koilliseen. Tuulipuistoon on suunnitteilla kuusi enintään 270 metriä korkeaa voimalaa.

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavoitus on alkanut vuonna 2020. Hankkeen ympäristövaikutukset on tutkittu kaavoitusprosessin yhteydessä. Hankkeen osayleiskaava sai lainvoiman 15. marraskuuta 2022.

 

Rakentamisaikataulu

Korpilevonmäen tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentamisen aloitus on vuoden 2023-2024 aikana ja tuotannon aloittaminen vuoden 2025 aikana.

 

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

 

Omistus

Korpilevonmäen tuulivoimahanketta on alun perin kehittänyt Korpilevo Wind Oy Ab. Ilmatar on hankkinut Korpilevonmäen tuulivoimahankkeen hankeoikeudet keväällä 2021 ja vastaa nyt hankkeen kehittämisestä.
Ilmatar edistää Korpilevonmäen tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Köyliö Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Säkylä.

 

Lisätiedot

Petri Ainonen
Ilmatar Energy Oy
Director, Construction
+358 40 847 3364
[email protected]