Projects

Korpilevonmäki

Säkylä Suunnitteluvaiheessa

Korpilevonmäki numeroina

n. 42 MW

Kokonaisteho

6

Voimaloiden määrä

270 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2025

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee Satakunnassa sijaitsevaan Säkylään noin 42 MW:n tuulipuistoa. Korpilevonmäen suunnittelualue sijaitsee valtatien 12 eteläpuolella, noin 14 kilometriä Säkylän keskustasta koilliseen. Tuulipuistoon on suunnitteilla kuusi enintään 270 metriä korkeaa voimalaa.

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavoitus on alkanut vuonna 2020. Hankkeen ympäristövaikutukset on tutkittu kaavoitusprosessin yhteydessä. Hankkeen osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 3.2.-15.3.2022. Osayleiskaavan hyväksymiskäsittely on tarkoitus olla kunnan hallintoelimissä loppukevään aikana. Kaavan hyväksyttyä tuulivoimaloille haetaan rakennusluvat vuoden 2022 aikana.

Rakentamisaikataulu

Korpilevonmäen tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentamisen aloitus on vuoden 2023-2024 aikana ja tuotannon aloittaminen vuoden 2025 aikana.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Omistus

Korpilevonmäen tuulivoimahanketta on alun perin kehittänyt Korpilevo Wind Oy Ab. Ilmatar on hankkinut Korpilevonmäen tuulivoimahankkeen hankeoikeudet keväällä 2021 ja vastaa nyt hankkeen kehittämisestä.
Ilmatar edistää Korpilevonmäen tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Köyliö Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Säkylä.

Lisätiedot

Timo Laitinen
Ilmatar Energy Oy
Project Development Manager
+358 40 550 5500
[email protected]