< Projects

Korpilevonmäki

Säkylä Suunnitteluvaiheessa

Korpilevonmäki numeroina

42 MW

Kokonaisteho

6

Voimaloiden määrä

270 m

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2025

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee Satakunnassa sijaitsevaan Säkylään noin 42 MW:n tuulipuistoa. Korpilevonmäen suunnittelualue sijaitsee valtatien 12 eteläpuolella, noin 14 kilometriä Säkylän keskustasta koilliseen. Tuulipuistoon on suunnitteilla 6 voimalaa.

Projektin valmistelu

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavoitus on alkanut vuonna 2020. Kaava tulee sallimaan maksimissaan pyyhkäisykorkeudeltaan 270 metristen tuulivoimaloiden rakentamisen. Hankkeen ympäristövaikutukset tutkitaan kaavoitusprosessin yhteydessä.

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan kuten esimerkiksi marjastukseen on edelleen sallittua myös tuulivoimapuiston käyttöönoton jälkeen.

Rakentamisaikataulu

Korpilevonmäen tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentamisen aloitus on vuoden 2023-2024 aikana ja tuotannon aloittaminen vuoden 2025 aikana.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Omistus

Korpilevonmäen tuulivoimahanketta on alun perin kehittänyt Korpilevo Wind Oy Ab.  Ilmatar on hankkinut Korpilevonmäen tuulivoimahankkeen hankeoikeudet keväällä 2021 ja vastaa nyt hankkeen kehittämisestä.

Ilmatar edistää Korpilevonmäen tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Köyliö Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Säkylä.

Nykytilanne

Korpilevonmäen tuulivoimaosayleiskaavoitus on vielä kesken. Osayleiskaavan materiaaleihin voi tutustua tästä linkistä.

Lisätiedot

Timo Laitinen
Ilmatar Energy Oy
Project Development Manager
+358 40 550 5500
timo.laitinen@ilmatar.fi