Projects

Kotaselkä

Oulu Suunnitteluvaiheessa

Kotaselkä numeroina

180 MW

Kokonaisteho

18

Voimaloiden määrä (maksimi)

350 M

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2026-2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar Energy Oy:n omistama hankeyhtiö Ilmatar Kotaselkä Oy suunnittelee nimellisteholtaan noin 180 MW tuulivoimahankkeen toteuttamista Oulun kaupungin Yli-Iin Kotaselän alueelle. Hankealue sijaitsee noin 2,5 kilometriä Yli-Iin taajamasta etelään ja noin 34 kilometriä Oulun keskustasta koilliseen.

Kotaselän alueelle on suunnitteilla enintään 18 voimalaa, joiden pyyhkäisykorkeus on enimmillään 350 metriä. Suunnittelun lopputulokseen tulee vaikuttamaan muun muassa kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

Alue on osoitettu vireillä olevan Pohjois-Pohjanmaan Energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan luonnoksessa potentiaalisena tuulivoimaloiden alueena (tv-3, numero 513). Hanke on saanut puoltavan lausunnon puolustusvoimilta.

Nykytilanne

Oulun kaupungin yhdyskuntatekninen lautakunta on hyväksynyt 17.1.2022 kokouksessaan Ilmattaren kaavoitusaloitteen tuulivoima-alueen kaavoittamiseksi.
Kokouksessaan 19.9.2023 yhdyskuntatekninen lautakunta on hyväksynyt Kotaselän tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä päättänyt kuuluttaa kaavoituksen vireilletulosta sekä OAS:n nähtävillä olosta. Kotaselän tuulivoimahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 3.10.-1.11.2023.

Ajankohtaista

Oulun Yli-Iin Kotaselän tuulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen OAS-vaiheen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn YVA-ohjelmavaiheen yhteinen yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 17.10.2023 klo 17:00-19:00 Kierikkikeskuksen auditoriossa (Pahkalantie 447A, Yli-Ii, Oulu). Tilaisuudessa kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Aikaa on varattu yleisön kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä linkistä alla.

Yleisötilaisuus Youtubessa

Lisätiedot

Kirsi Kyllönen
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 151 1677
[email protected]

Olli-Pekka Nevalainen
hankekehittäjä
Ilmatar Energy Oy
+358 40 670 0252
[email protected]