Projects

Kotaselkä

Oulu Suunnitteluvaiheessa

Kotaselkä numeroina

120-200 MW

Kokonaisteho

max. 20

Voimaloiden määrä

350 M

Pyyhkäisykorkeus (maksimi)

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar valmistelee Pohjois-Pohjanmaalla Oulun alueelle noin 120-200 MW:n tuulipuistoa. Kotaselän suunnittelualue sijaitsee Oulun Yli-Iin kuntataajaman eteläpuolella, noin 4 kilometriä Yli-Iin kirkonkylältä etelään ja noin 20 kilometriä Kiimingin keskustasta koilliseen.

Kotaselän alueelle on suunnitteilla enintään 20 voimalaa. Alueelle suunnitellaan pyyhkäisykorkeudeltaan maksimissaan 350 metrisiä tuulivoimaloita. Alue on osoitettu vireillä olevan Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksessa tuulivoimatuotannon alueeksi.

Oulun kaupungin yhdyskuntatekninen lautakunta on hyväksynyt 17.1.2022 kokouksessaan Ilmattaren kaavoitusaloitteen tuulivoima-alueen kaavoittamiseksi. Hanke on saanut puoltavan lausunnon puolustusvoimilta.

Hanke on saanut maanomistajilta vahvan tuen. Maanomistajien toivotaan olevan yhteydessä Ilmattareen, mikäli eivät ole vielä sopimusta tehneet.

Kotaselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on alkanut ja parhaillaan laaditaan hankkeen YVA-ohjelmaa. YVA-ohjelman valmistuttua se julkaistaan hankkeen YVA-sivuilla.

Rakentamisaikataulu

Kotaselän tuulivoimahankkeen suunniteltu rakentamisen aloitus on noin vuonna 2026 ja tuotannon aloittaminen on arvioitu vuoteen 2027.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar edistää Kotaselän tuulivoimahanketta kohti rakennusvaihetta projektiyhtiön Ilmatar Kotaselkä Oy:n kautta. Projektiyhtiön kotipaikka on Oulu.

Lisätiedot

Arto Marjoniemi
Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 400 770 336
[email protected]