Projects

Napalankalliot ja Hietaharjunkangas

Kuortane Suunnitteluvaiheessa

Napalankalliot ja Hietaharjunkangas numeroina

150-260 MW

Kokonaisteho

26

Voimaloiden määrä

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar selvittää tuulivoimahankkeen mahdollisuuksia Kuortaneen länsiosassa. Alustavasti alueelle voisi sijoittaa maksimissaan noin 26 tuulivoimalaa. Pohjoista aluetta kutsutaan Napalankallioiksi ja eteläistä Hietaharjunkankaaksi.

Ilmatar on jättänyt Kuortaneen kunnalle tuulivoimahankkeesta kaavoitusaloitteen, joka on hyväksytty Kuortaneen kunnanvaltuustossa 11.10.2021. Tuulivoimaloiden määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat alkavan kaavaprosessin ja tulevien selvitysten myötä. Kaikkiin asuin- ja lomarakennuksiin tullaan pitämään kahden kilometrin etäisyys. Alueella on joitain nykyisiä lomarakennuksia, joiden käyttötarkoituksen muutoksesta on sovittu rakennusten omistajien kanssa.

Projektin valmistelu

Hanke on saanut maanomistajilta vahvan tuen. Maanvuokrasopimukset kattavat Napalankallioilla 67 kiinteistöä ja Hietaharjunkankaalla 33 kiinteistöä eli yhteensä 100 kiinteistöä, jotka mahdollistavat lähes kaikki voimalapaikat ja sopimusten solmiminen jatkuu. Maanomistajien toivotaan olevan yhteydessä Ilmattareen, mikäli eivät ole vielä sopimusta tehneet.

Aikataulu

OAS ja YVA-suunnitelma on ollut nähtävillä kesällä 2022 ja YVA-selostus ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 7.12.2023-2.2.2024.

 

Lisätietoja projektista antaa:

Noora Jaakamo
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 50 406 3136
[email protected]