Projects

Lehmiaronsuo

Kärkölä Suunnitteluvaiheessa

Lehmiaronsuo numeroina

2025

Käyttöönotto (arvio)

67 MWp

Kokonaisteho

84 ha

Pinta-ala

Taustatiedot

Kärkölän Lehmiaronsuon alueelle suunniteltu aurinkovoimapuisto on tarkoitus rakentaa noin 84 hehtaarin alueelle ja se tulee tuottamaan sähköä 67 MWp:n nimellisteholla. Projekti on luvitusvaiheessa. Rakentaminen voisi alkaa vuonna 2024 ja kaupallinen tuotanto vuonna 2025.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan aurinkopuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Lisätiedot

Marko Penttilä
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 565 4151
[email protected]