Projects

Loimaa Haara

Loimaa Suunnitteluvaiheessa

Loimaa Haara numeroina

2028

Käyttöönotto (arvio)

64 MWp

Kokonaisteho

84 ha

Pinta-ala

Taustatiedot

Loimaan Haaran alueelle suunniteltu aurinkovoimapuisto on tarkoitus rakentaa noin 84 hehtaarin alueelle ja se tulee tuottamaan sähköä 64 MWp:n nimellisteholla.

Projekti on luvitusvaiheessa, STR-hakemus on jätetty Loimaan kaupungille odottamaan käsittelyä. Rakentaminen voisi alkaa vuonna 2027 ja alustava kaupallisen tuotannon ajankohta on vuonna 2028.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan aurinkopuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy

Lisätiedot

Anssi Duktig
hankekehittäjä
Ilmatar Energy Oy
+358 50 462 8667
[email protected]