< Projects

Löytösuo

Kajaani ja Pyhäntä Suunnitteluvaiheessa

Löytösuo numeroina

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar selvittää mahdollisuuksia aloittaa tuulivoimahankkeen suunnittelu Löytösuon alueelle Kajaanin kaupunkiin. Hanke on esiselvitysvaiheessa.

ILMATAR selvittää Kajaanin kaupungin Löytösuon pohjoispuolella sijaitsevan alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Osa alustavasta suunnittelualueesta sijaitsee myös Pyhännän kunnan alueella. Tällä hetkellä tarkasteltava suunnittelualue on kooltaan noin 40 km2. Löytösuon lähistöllä sijaitsevan alueen laaja asumaton metsätalousalue tarkoittaa, että alue voisi soveltua erinomaisesti tuulivoimatuotantoon.

Haluamme ensimmäiseksi keskustella suunnittelualueen maanomistajien kanssa. Järjestämme alustavan suunnittelualueen maanomistajille ensimmäisen maanomistajatilaisuuden etäyhteyksin tiistaina 11.5.2021.

Lisätiedot

Lisätietoja projektista antaa

Lauri Vierto

Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
lauri.vierto@ilmatar.fi