Projects

Löytösuo

Kajaani Suunnitteluvaiheessa

Löytösuo numeroina

35

Voimaloiden määrä

2027

Käyttöönotto (arvio)

Taustatiedot

Ilmatar Kajaani Oy suunnittelee Kajaanin länsirajalle sijoittuvalle Löytösuon alueelle tuulivoimapuiston rakentamista. Löytösuon tuulivoimahankkeen suunnittelualue rajautuu lännessä Kajaanin ja Pyhännän väliseen kuntarajaan ja Piiparinmäen tuulivoimaosayleiskaavaan. Alue sijaitsee pohjoisosaltaan Siikalatvan kunnanrajan tuntumassa. Hankealue sijaitsee Vuolijoen taajamasta noin 1,5 km länteen ja Kajaanin taajamasta yli 30 km lounaaseen. Lähin asemakaavoitettu alue on Vuolijoen asemakaava noin 1,5 km etäisyydellä.

Kajaanin kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.2.2022 § 41 kaavoitusaloitteen kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä. Osayleiskaava on tullut vireille 29.6.2022 Kajaanin kaupunginhallituksen päätöksellä 21.6.2022 § 147. Kaavoituksen vireilletuloilmoitus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 29.6.2022 alkaen Kajaanin kaupungin verkkosivuilla www.kajaani.fi/vireilla-olevat-yleiskaavat.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely. YVA-menettelyn arviointiohjelmaa käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin 21.6.2022 Vuolijoen Pankkitalolla (Kajaanintie 2, 88270 Kajaani).

Hankkeen kaavoitusta käsittelevä yleisötilaisuus järjestettiin keskiviikkona 17.8.2022 Otanmäen koulun juhlasalissa (Uunimiehentie 10 B, 88200 Otanmäki).

Lisätietoa hankkeen YVA-menettelystä ja yleisötilaisuudesta on saatavilla ympäristöhallinnon verkkosivuilta https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/loytosuon-tuulivoimahanke-kajaani.

Ajankohtaista

Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) arviointiselostus liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/loytosuon-tuulivoimahanke-kajaani Paperiseen YVA-selostukseen voi tutustua kuulemisaikana Kainuun ELY-keskuksen aulapalvelussa (Kalliokatu 4), Kajaanin kaupungintalolla (Pohjolankatu 13), Otanmäen kirjastossa (Uunimiehentie 6), Kajaanin kaupungin pääkirjastossa (Seminaarinkatu 15) sekä Vaalan kirjastossa (Niskantie 8), Pyhännän kirjasto (Manuntie 4), Siikalatvan kirjasto (Keskustie 20) niiden aukioloaikoina.

Löytösuon tuulivoimahankkeen maisemasta on laadittu havainnevideo:

 

Yleisötilaisuus

Hanketta ja YVA-selostusta koskeva yleisötilaisuus järjestetään 16.4.2024 klo 17-19 Vuolijoen Pankkitalolla (Kajaanintie 2, Vuolijoki). Tilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteyksin. Linkki yleisötilaisuuteen lisätään edellä mainitulle ympäristöhallinnon verkkosivulle.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne 24.4.2024 mennessä Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon sähköpostitse: kirjaamo.kainuu(at)ely-keskus.fi tai postitse: Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani.

Lisätiedot

Lauri Vierto
Team Lead
Ilmatar
+358 50 376 5204
[email protected]

Henna Hyttinen
hankekehityspäällikkö
Ilmatar
+358 44 033 2607
[email protected]