Projects

Löytösuo

Kajaani Suunnitteluvaiheessa

Löytösuo numeroina

2027

Käyttöönotto (arvio)

30

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar selvittää mahdollisuuksia aloittaa tuulivoimahankkeen suunnittelu Löytysuon alueelle Kajaanin kaupunkiin. Hanke on esiselvitysvaiheessa.

Selvitämme Kajaanin kaupungin Löytösuon pohjoispuolella sijaitsevan alueen soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Suunnittelualue on kooltaan noin 45 km2. Löytösuon lähistöllä sijaitsevan alueen laaja asumaton metsätalousalue tarkoittaa, että alue voisi soveltua erinomaisesti tuulivoimatuotantoon.

Löytösuon hankealue kartalla.
Löytösuon hankealue kartalla.

Lisätiedot

Lisätietoja projektista antaa

Lauri Vierto

Project Development Manager
Ilmatar Energy Oy
+358 50 376 5204
lauri.vierto@ilmatar.fi