Projects

Luodesuo

Jokioinen-Tammela Suunnitteluvaiheessa

Luodesuo numeroina

2025

Käyttöönotto (arvio)

47 MWp

Kokonaisteho

67 ha

Pinta-ala

Taustatiedot

Jokioisten ja Tammelan alueille Luodesuon alueelle suunniteltu aurinkovoimapuisto on tarkoitus rakentaa noin 67 hehtaarin alueelle ja se tulee tuottamaan sähköä 47 MWp:n nimellisteholla.

Hanke on suunnitteluvaiheessa ja on etenemässä lupamenettelyyn syksyn 2023 aikana. Uusiutuvan energian tuotanto voisi alkaa vuonna 2025.

Järjestimme yleisötilaisuuden hankkeesta 18.9.2023.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan aurinkopuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy

Lisätiedot

Anssi Duktig
hankekehittäjä
Ilmatar Energy Oy
+358 50 462 8667
[email protected]