< Projects

Lylyharju

Kihniö, Parkano & Kurikka Suunnitteluvaiheessa

Lylyharju numeroina

96 - 160 MW

Kokonaisteho

14 - 16

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar selvittää mahdollisuuksia toteuttaa Parkanon, Kihniön ja Kurikan rajalle maksimissaan 16 voimalan tuulipuisto. Hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana. Suunnittelun lopputulokseen tulee vaikuttamaan muun muassa kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut. Alueelle on tehty alustava melumallinnus (liite).

Pääset katsomaan havainnekuvia tuulivoimapuiston alueelta linkeistä:
Taipale (Kurikka)
Iso Madesjärven länsiranta (Parkano)

Lylyharjun tuulivoimahankkeen osayleiskaavoitus on käynnistynyt Kihniön kunnassa sekä Parkanon ja Kurikan kaupungeissa 15.2.2021 hyväksyttyjen kaavoitusaloitteiden myötä. Tuulivoimaosayleiskaavoituksen rinnalla käynnistyi ympäristövaikutusten arviointimenettely, jossa yhteysviranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS:it ovat nähtävillä Kihniön osalta 9.6. – 12.7.2021, Parkanossa 26.5. – 30.6.2021 ja Kurikassa 3.6. – 6.8.2021 jokaisen kunnan verkkosivuilla. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli YVA-ohjelma löytyy Ympäristöhallinnon hankkeen YVA-menettelyä koskevalta verkkosivuilta osoitteesta https://www.ymparisto.fi/yva-hankkeet .

Kaikkien hankkeessa mukana olevien kuntien osayleiskaavojen OAS:ien ja YVA-ohjelman yhteinen yleisötilaisuus järjestetään vallitsevasta koronavirustilanteesta johtuen etäyhteyksin tiistaina 22.6.2021 klo. 17:00-19:00.

Osallistu Teams- kokouksena järjestettävään yleisötilaisuuteen tämän linkin kautta: Click here to join the meeting

Ensimmäisessä Lylyharjun tuulivoimahankkeen yleisötilaisuudessa esitellään hanke, sen aikana tehtävät selvitykset ja vaikutusten arvioinnin laajuutta sekä keskitytään etenkin kuntalaisten ja lähialueen asukkaiden mahdollisuuksiin osallistua hankkeen suunnitteluun kaavoituksen ja YVA-menettelyn näkökulmasta. Yhtiömme periaatteiden mukaisesti avoin vuorovaikutus ohjaa jokaista tuulivoimahankettamme.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy

 

Omistus

Ilmatar edistää Lylyharjun tuulivoimahanketta Ilmatar Lylyharju Oy:n kautta.

 

Nykytilanne

Ilmatar on jättänyt helmikuussa 2021 kaavoitusaloitteet kuntiin. Kaavoitusaloitteet mahdollistavat kaavoitusprosessin ja kattavan selvitystyön aloittamisen. Kaavoitusprosessin kesto olisi noin kaksi vuotta. Tuulipuiston rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2024.

Lisätietoja projektista antaa:

Lauri Vierto
Ilmatar Energy Oy
Project Development Manager
+358 50 376 5204
lauri.vierto@ilmatar.fi