Projects

Miiluhaudanmäki

Laihia Suunnitteluvaiheessa

Miiluhaudanmäki numeroina

14

Voimaloiden määrä

Taustatiedot

Ilmatar on selvittänyt toukokuusta 2022 alkaen mahdollisuuksia toteuttaa Laihian Miiluhaudanmäen alueella maksimissaan 14 voimalan tuulipuistoa. Hyvät tuuliolosuhteet ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana.

Suunnittelun lopputulokseen vaikuttaa muun muassa kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.
Ilmatar edistää Miiluhaudanmäen tuulivoimahanketta Ilmatar Laihia Oy:n kautta.

Ajankohtaista

Ilmatar on jättänyt helmikuussa 2023 kaavoitusaloitteen Laihian kuntaan. Se mahdollistaa kaavoitusprosessin ja kattavan selvitystyön aloittamisen.

Laihian kunnanhallitus hyväksyi Miiluhaudanmäen alueen tuulivoimakaavan käynnistämisen 20.2.2023 käydyssä kokouksessa. Kaavoitusprosessin kesto on noin kaksi vuotta. Tuulipuiston rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2025.

Miiluhaudanmäen tuulivoimahanke sijoittuu Ilmatar Laihia Oy:n Taaborinvuoren sekä Jokiperän tuulipuistohankkeiden väliselle alueelle.

Lisätiedot

Pietari Keskinen
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 625 7170
[email protected]