Projects

Miilukangas

Saarijärvi Suunnitteluvaiheessa

Miilukangas numeroina

60 MW

Kokonaisteho

8

Voimaloiden määrä

- m

Pyyhkäisykorkeus

2028

Käyttöönotto

Taustatietoa

Ilmatar on selvittänyt mahdollisuuksia toteuttaa Saarijärven Miilukankaan alueella maksimissaan 8 voimalan tuulipuistoa, jonka nimellisteho on 60 megawattia (MW). Hyvät tuuliolosuhteet ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät alueesta otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Tuulivoimaloiden lopullinen määrä, sijoittelu ja kaava-alue tarkentuvat lähivuosina selvitys- ja kaavaprosessin aikana.

Suunnittelun lopputulokseen vaikuttaa muun muassa kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) selvitykset, lausunnot, mielipiteet ja sidosryhmäkeskustelut.

Omistus

Ilmattaren strategiana on omistaa uusiutuvan energian puistonsa koko niiden elinkaaren ajan. Ilmatar edistää Miilukankaan tuulivoimahanketta Ilmatar Saarijärvi Oy:n kautta. Tämä lisää hankkeen positiivisia talousvaikutuksia kunnan alueella esimerkiksi yhteisöverojen kohdentuessa Saarijärvelle.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren tytäryhtiö Ilmatar Service Oy.

Lisätietoa

Tommi Huhtinen
hankekehityspäällikkö
Ilmatar Energy Oy
+358 40 764 3636
[email protected]