Projects

Möksy ja Louhukangas

Alajärvi Toiminnassa

Möksy ja Louhukangas numeroina

220 MW

Kokonaisteho

36

Voimaloiden määrä

139 / 220 m

Napa- / Pyyhkäisykorkeus

2024

Käyttöönotto

Taustatiedot

Möksyn ja Louhukankaan tuulivoima-alueet sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla Alajärven kaupungin itäosassa. Alueella tuottaa uusiutuvaa sähköä 36 tuulivoimalaa.

Tuulivoima-alueet ovat olleet pääosin metsätalous- ja turvetuotantokäytössä, minkä lisäksi ne sijaitsevat etäällä asutuksesta.  Hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät Möksyn ja Louhukankaan alueista otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Hankealueille on laadittu tuulivoimaosayleiskaavat, jotka Alajärven kaupunki on hyväksynyt vuonna 2015. Hankkeille on myös tehty kattava ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA, 2014).

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan, kuten esimerkiksi virkistyskäyttöön ja marjastukseen, on edelleen sallittua myös tuulivoimapuistojen käyttöönoton jälkeen.

Tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Ilmatar operoi tuulivoimahankkeita projektiyhtiöiden Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Oy:n ja Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy:n kautta. Projektiyhtiöiden kotipaikka on Alajärvi. Ilmattaren mukana hankkeessa on vähemmistöomistuksella energiayhtiö Kansai Electric Power.

Tuulivoimaloiden rakennusluvat saivat lainvoiman heinäkuussa 2020. Tuulipuistojen rakentaminen aloitettiin loppukesästä 2021, puisto otettiin kaupalliseen tuotantoon vuoden 2023 lopussa.

 

Lisätiedot

Petri Lepistö
TCM Engineer
Ilmatar Energy Oy
+358 44 701 2299
[email protected]