< Projects

Möksy ja Louhukangas

Alajärvi Rakenteilla

Möksy ja Louhukangas numeroina

200-250 MW

Kokonaisteho

36

Voimaloiden määrä

220 m

Pyyhkäisykorkeus

2022-2023

Käyttöönotto

Taustatiedot

Möksyn ja Louhukankaan tuulivoima-alueet sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla Alajärven kaupungin itäosassa. Alueelle suunnitellaan rakennettavan yhteensä 39 tuulivoimalan hankekokokonaisuutta.

Tuulivoima-alueet ovat olleet pääosin metsätalous- ja turvetuotantokäytössä, minkä lisäksi ne sijaitsevat etäällä asutuksesta.  Hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät Möksyn ja Louhukankaan alueista otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Hankealueille on laadittu tuulivoimaosayleiskaavat, jotka Alajärven kaupunki on hyväksynyt vuonna 2015. Kaavat sallivat alueelle enimmillään 42 tuulivoimalan rakentamisen maksimissaan 220 metrin pyyhkäisykorkeudella. Hankkeille on myös tehty kattava ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA, 2014).

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan, kuten esimerkiksi virkistyskäyttöön ja marjastukseen, on edelleen sallittua myös tuulivoimapuistojen käyttöönoton jälkeen.

Rakentamisaikataulu

Suunniteltu rakentamisen aloitus vuoden 2021 aikana ja tuotannon aloittaminen vuoden 2023 aikana.

Hallinnointi ja operointi

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

Omistus

Ilmatar käynnisti tuulipuistojen suunnittelun itse, mutta projektin edetessä mukaan liittyi EDF Renewables -konserni, joka on yksi maailman suurimmista uusiutuvan energian alalla toimivista yrityksistä. Ilmatar Energy Oy on vuonna 2020 ostanut EDF Renewables -konsernin osuuden projektiyhtiöiden osakekannasta.

Ilmatar edistää hankkeiden jatkokehittämistä kohti rakennusvaihetta projektiyhtiöiden Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Oy:n ja Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy:n kautta. Projektiyhtiöiden kotipaikka on Alajärvi.

Nykytilanne

Tuulivoimaloiden rakennusluvat 39 tuulivoimalalle saivat lainvoiman heinäkuussa 2020. Tällä hetkellä Ilmatar tekee rakentamisen aloittamisen valmistelevia toimenpiteitä ja rakentamisen on ennakoitu alkavan vuoden 2021 aikana. Tuulipuiston on suunniteltu olevan tuotannossa vuoden 2023 aikana.

 

Lisätietoja antaa:

Petri Ainonen

Rakennuttamispäällikkö
+358 40 847 3364
petri.ainonen@ilmatar.fi

&

Paavo Päkkilä

Työmaavalvoja
+358 40 647 6005
paavo.pakkila@ilmatar.fi