Projects

Möksy ja Louhukangas

Alajärvi Rakenteilla

Möksy ja Louhukangas numeroina

220 MW

Kokonaisteho

36

Voimaloiden määrä

139 / 220 m

Napa- / Pyyhkäisykorkeus

2023

Käyttöönotto

Taustatiedot

Möksyn ja Louhukankaan tuulivoima-alueet sijaitsevat Etelä-Pohjanmaalla Alajärven kaupungin itäosassa. Alueelle rakennetaan parhaillaan 36 tuulivoimalan kokokonaisuutta.

Tuulivoima-alueet ovat olleet pääosin metsätalous- ja turvetuotantokäytössä, minkä lisäksi ne sijaitsevat etäällä asutuksesta.  Hyvät tuuliolosuhteet, etäisyys asutukseen ja mahdollisuus sovittaa tuulivoimatuotanto yhteen alueen muun maankäytön kanssa tekevät Möksyn ja Louhukankaan alueista otollisen sijainnin tuulivoimatuotantoon.

Hankealueille on laadittu tuulivoimaosayleiskaavat, jotka Alajärven kaupunki on hyväksynyt vuonna 2015. Hankkeille on myös tehty kattava ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA, 2014).

Alueen rinnakkainen käyttö muuhun toimintaan, kuten esimerkiksi virkistyskäyttöön ja marjastukseen, on edelleen sallittua myös tuulivoimapuistojen käyttöönoton jälkeen.

Valmistuttuaan tuulipuiston laadukkaasta teknisestä ja kaupallisesta hallinnoinnista vastaa Ilmattaren sisaryritys Ilmatar Service Oy.

livoimahankkeita projektiyhtiöiden Ilmatar Alajärvi-Louhukangas Oy:n ja Ilmatar Alajärvi-Möksy Oy:n kautta. Projektiyhtiöiden kotipaikka on Alajärvi. Ilmattaren mukana hankkeessa on vähemmistöomistuksella energiayhtiö Kansai Electric Power.

Tuulivoimaloiden rakennusluvat saivat lainvoiman heinäkuussa 2020. Tuulipuistojen rakentaminen aloitettiin loppukesästä 2021, puiston on suunniteltu olevan tuotannossa vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Lisätiedot

Niklas Löf
Projektipäällikkö
+358 40 670 6912
[email protected]

 

Petri Ainonen
Rakennuttamispäällikkö
+358 40 847 3364
[email protected]

 

Paavo Päkkilä
Työmaavalvoja
+358 40 647 6005
[email protected]